Trang Chủ Chủ đề Bài tập SGK Toán 9

Bài tập SGK Toán 9

Giải bài tập SGK Toán 9: Đáp án và gợi ý giải bài tập môn Toán Đại Số, Hình học lớp 9 tập 1, tập 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Bài 26,27, 28,29,30 ,31,32 trang 88, 89 môn Toán 9 tập 1: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Bài 26,27, 28,29,30 ,31,32 trang 88, 89 môn Toán 9 tập 1: Một số hệ thức về cạnh và...

Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông: Giải bài 26,27 trang 88, bài 28,29,30 ,31,32 trang 89 SGK Toán 9 tập 1 bao...
Bài 20,21,22 ,23,24,25 trang 84 SGK Toán 9 tập 1: Luyện tập bảng lượng giác

Bài 20,21,22 ,23,24,25 trang 84 SGK Toán 9 tập 1: Luyện tập bảng lượng giác

Luyện tập Bảng lượng giác - Chương 1 hình học: giải bài 20,21,22 ,23,24,25 trang 84 SGK Toán 9 tập 1.Bài 20. Dùng bảng lượnggiác (có sử dụng...
Bài 18,19 trang 83,84 SGK Toán 9 tập 1: Bảng lượng giác

Bài 18,19 trang 83,84 SGK Toán 9 tập 1: Bảng lượng giác

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 18 trang 83; bài 19 trang 84 SGK Toán 9 tập 1: Bảng lượng giác1. Cấu tạo của bảng lượng...
Bài tập 10,11,12, 13,14,15 ,16,17 trang 76, 77 Toán lớp 9 tập 1: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Bài tập 10,11,12, 13,14,15 ,16,17 trang 76, 77 Toán lớp 9 tập 1: Tỉ số lượng giác của góc...

Tỉ số lượng giác của góc nhọn: Giải bài 10,11,12 trang 76; Bài luyện tập 13,14,15 ,16,17 trang 77 SGK Toán 9 tập 1. Định nghĩa:Tỷ...
Giải bài 5,6,7,8,9 trang 69,70: Luyện tập một số hệ thức về cạnh và đường cao

Giải bài 5,6,7,8,9 trang 69,70: Luyện tập một số hệ thức về cạnh và đường cao

Giải bài 5,6,7 trang 69; bài 8,9 trang 70 SGK Toán 9 tập 1: Luyện tập Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong Δ vuông.Bài...
Giải bài 1,2,3,4 trang 68,69 SGK Toán 9 tập 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Giải bài 1,2,3,4 trang 68,69 SGK Toán 9 tập 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao...

Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông - Chương 1: Giải bài 1,2 trang 68; bài 2,3 trang 69 SGK Toán 9 tập...
Giải bài 54,55,56 ,57,58,59 ,60,61,62 ,63,64 ,65,66 trang 63,64 Toán9 tập 2: Ôn tập chương 4

Giải bài 54,55,56 ,57,58,59 ,60,61,62 ,63,64 ,65,66 trang 63,64 Toán9 tập 2: Ôn tập chương 4

Đáp án và hướng dẫn Giải bài 54, 55, 56, 57, 58,59 trang 63, bài 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 trang 64 SGK Toán Đại số 9 tập...
Bài tập 38,39,40 ,41,42,43 ,44,45 trang 129,130,131 Toán lớp 9 tập 2: Ôn tập chương 4 hình học lớp 9

Bài tập 38,39,40 ,41,42,43 ,44,45 trang 129,130,131 Toán lớp 9 tập 2: Ôn tập chương 4 hình học lớp...

Ôn tập chương 4 toán hình 9: giải bài 38,39,40,41 trang 129; bài 42,43,44 trang 130; bài 45 trang 131 SGK Toán 9 tập 2: Ôn...
Luyện tập diện tích và thể tích hìnhcầu: Bài 35,36,37 trang 126 Toán 9

Luyện tập diện tích và thể tích hìnhcầu: Bài 35,36,37 trang 126 Toán 9

Luyện tập hình cầu, Diện tích mặt cầu và thể tích hìnhcầu: Bài 35,36,37 trang 126 SGK Toán 9 tập 2.Bài 35. Một cái bồn chứa...
Bài 30,31, 32,33,34 trang 124,125 Toán 9 tập 2: Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

Bài 30,31, 32,33,34 trang 124,125 Toán 9 tập 2: Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

giải bài 30, 31 trang 124; bài 32, 33, 34 trang 125 SGK Toán 9 tập 2: Hình cầu - diện tích mặt cầu và thể tích...