Giải bài tập SGK Lý 8: Gợi ý trả lời các câu hỏi và giải bài tập Vật lý lớp 8 trong sách chương 1: Cơ học, Chương 2: Nhiệt học.

Bài học Lời giải trang
CHƯƠNG I. CƠ HỌC – VẬT LÝ 8

Nội dung: Chuyển động, Lực, vận tốc, Quán tính, áp suất, Lực đẩy, công cơ học, cơ năng, động năng, thế năng, bảo tòan và chuyển hóa cơ năng…

Bài 1. Chuyển động cơ học 4,5,6
Bài 2. Vận tốc 8,9,10
Bài 3. Chuyển động đều – Chuyển động không đều 12,13
Bài 4. Biểu diễn lực 15,16
Bài 5. Sự cân bằng lực – Quán tính 17-20
Bài 6. Lực ma sát 21,22,23
Bài 7. Áp suất 25,26,27
Bài 8. Áp suất chất lỏng – Bình thông nhau 28,29,30
Bài 9. Áp suất khí quyển 32,33,34
Bài 10. Lực đẩy Ác – si – mét 37,38
Bài 11. Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét
Bài 12. Sự nổi 43,44,45
Bài 13. Công cơ học 46,47,48
Bài 14. Định luật về công 50,51
Bài 15. Công suất 52,53
Bài 16. Cơ năng 55,56,57
Bài 17. Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng 59,60,61
Bài 18. Câu hỏi và bài tập tổng kết chương 1: Cơ học Lý 8 65
CHƯƠNG 2: NHIỆT HỌC – VẬT LÝ 8

Nội dung: Các chất được cấu tạo như thế nào?
Nhiệt năng là gì? Có mấy cách truyền nhiệt năng?
Năng lượng là gì? Xác định nhiệt lượng như thế nào?
Một trong nhưng định luật tổng quát của tự nhiên là định luật nào?

Bài 19. Các chất được cấu tạo như thế nào? 69,70
Bài 20. Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên? 71,72,73
Bài 21. Nhiệt năng 74,75
Bài 22. Dẫn nhiệt
Bài 23. Đối lưu – Bức xạ nhiệt
Bài 24. Công thức tính nhiệt lượng
Bài 25. Phương trình cân bằng nhiệt
Bài 26. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu
Bài 27. Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt
Bài 28. Động cơ nhiệt
Bài 29. Câu hỏi và bài tập tổng kết chương 2 Lý 8: Nhiệt học