Giải bài tập SGK Lý 8: Gợi ý trả lời các câu hỏi và giải bài tập Vật lý lớp 8 trong sách chương 1: Cơ học, Chương 2: Nhiệt học.

Bài họcLời giải trang
CHƯƠNG I. CƠ HỌC – VẬT LÝ 8

Nội dung: Chuyển động, Lực, vận tốc, Quán tính, áp suất, Lực đẩy, công cơ học, cơ năng, động năng, thế năng, bảo tòan và chuyển hóa cơ năng…

Bài 1. Chuyển động cơ học4,5,6
Bài 2. Vận tốc8,9,10
Bài 3. Chuyển động đều – Chuyển động không đều12,13
Bài 4. Biểu diễn lực15,16
Bài 5. Sự cân bằng lực – Quán tính17-20
Bài 6. Lực ma sát21,22,23
Bài 7. Áp suất25,26,27
Bài 8. Áp suất chất lỏng – Bình thông nhau28,29,30
Bài 9. Áp suất khí quyển32,33,34
Bài 10. Lực đẩy Ác – si – mét37,38
Bài 11. Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét
Bài 12. Sự nổi43,44,45
Bài 13. Công cơ học46,47,48
Bài 14. Định luật về công50,51
Bài 15. Công suất52,53
Bài 16. Cơ năng55,56,57
Bài 17. Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng59,60,61
Bài 18. Câu hỏi và bài tập tổng kết chương 1: Cơ học Lý 865
CHƯƠNG 2: NHIỆT HỌC – VẬT LÝ 8

Nội dung: Các chất được cấu tạo như thế nào?
Nhiệt năng là gì? Có mấy cách truyền nhiệt năng?
Năng lượng là gì? Xác định nhiệt lượng như thế nào?
Một trong nhưng định luật tổng quát của tự nhiên là định luật nào?

Bài 19. Các chất được cấu tạo như thế nào?69,70
Bài 20. Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?71,72,73
Bài 21. Nhiệt năng74,75
Bài 22. Dẫn nhiệt
Bài 23. Đối lưu – Bức xạ nhiệt
Bài 24. Công thức tính nhiệt lượng
Bài 25. Phương trình cân bằng nhiệt
Bài 26. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu
Bài 27. Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt
Bài 28. Động cơ nhiệt
Bài 29. Câu hỏi và bài tập tổng kết chương 2 Lý 8: Nhiệt học

Đề & bài tập hay lớp 8