Đề thi học kì 1 lớp 7

Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7
Đề thi học kì 1 lớp 7: De thi hoc ki 1 lop 7, đề kiểm tra hết học kì 1 các môn Toán, Văn, Lý, Tiếng anh, Tin học, Sinh, Sử, Địa... Đề thi có đáp án, lời giải và hướng dẫn chi tiết. (Các em xem Đề thi học kì 1 lớp 7 mới nhất phía dưới hoặc lựa chọn xem đề thi theo môn.)Đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 môn Lịch Sử:  Hãy nêu những mặt tiến bộ và hạn chế của cải cách Hồ Quý Ly?
Đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 môn Lịch Sử: Hãy nêu những mặt tiến bộ và hạn chế của cải cách Hồ Quý Ly?
Đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 môn Lịch Sử. Vì sao khi cuộc chiến đang diễn ra quyết liệt, Lý Thường Kiệt đã sáng tác bài thơ thần bất hủ? Ý nghĩa của bài thơ đó? 1. (3,0đ). Lập...
Kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 7: Nêu những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly về các mặt: chính trị, kinh tế tài chính, xã hội, văn hoá, giáo dục, quân sự?
Kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 7: Nêu những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly về các mặt: chính trị, kinh tế tài chính,...
Kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 7.  Cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ 3 chống Mông - Nguyên có gì giống và khác hai lần trước? 1. (3,0đ). Nguyên nhân thắng...
Kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử 7: Vì sao thời Trần, Nho giáo ngày càng phát triển?
Kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử 7: Vì sao thời Trần, Nho giáo ngày càng phát triển?
Kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử 7.  Những đóng góp của Trần Quốc Tuấn trong ba lần khảng chiến chống Nguvên - Mông? 1. (5,0đ). Hãy nêu cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý và cuộc kháng chiến...
Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 7: Những thành tựu đạt được của nhà Trần trên các lĩnh vực: lịch sử, quân sự, văn học, thiên văn học, kiến trúc và điêu khắc?
Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 7: Những thành tựu đạt được của nhà Trần trên các lĩnh vực: lịch sử, quân sự, văn học,...
Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 7. Nêu một số dẫn chứng để thấy các tầng lớp nhân dân thời Trần đều tham gia kháng chiến chống quân Mông - Nguyên. 1. (6,0đ). Nước Đại Việt...
Đề kiểm tra học kì 1 Lịch sử lớp 7: Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Trần và rút ra nhận xét.
Đề kiểm tra học kì 1 Lịch sử lớp 7: Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Trần và rút ra nhận xét.
Đề kiểm tra học kì 1 Lịch sử lớp 7. Trình bày vài nét về thành tựu khoa học - kĩ thuật thời Trần và rút ra nhận xét? 1. (3,0đ). Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời...
Đề kiểm tra học kì 1 môn Sử 7: Thế nào là chính sách hạn điền, hạn nô? Nhà Hồ thực hiện chính sách hạn điền, hạn nô để làm gì?
Đề kiểm tra học kì 1 môn Sử 7: Thế nào là chính sách hạn điền, hạn nô? Nhà Hồ thực hiện chính sách hạn điền, hạn nô để...
Đề kiểm tra học kì 1 môn Sử 7. Nêu ý nghĩa và tác dụng của chủ trương "lấy đoàn binh thắng trường trận, lấy ngắn đánh dài, xây dựng tình đoàn kết trong quân đội và khoan thư sức...
Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử 7: Em hiểu thế nào gọi là chính sách “Ngụ binh ư nông” ?
Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử 7: Em hiểu thế nào gọi là chính sách “Ngụ binh ư nông” ?
Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử 7. Hãy nêu ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng năm 1288. 1. (2,0đ). Em hiểu thế nào gọi là chính sách "Ngụ binh ư nông" ? 2. (5,0đ). Vẽ sơ đồ tổ...
Kiểm tra học kì 1 môn sử 7: Nhà Lý đã làm gì để củng cố quốc gia thống nhất?
Kiểm tra học kì 1 môn sử 7: Nhà Lý đã làm gì để củng cố quốc gia thống nhất?
Kiểm tra học kì 1 môn sử 7. ập bảng tóm tắt những đặc điểm cơ bản của chế độ phong kiến phương Đông, phương Tây và rút ra nhận xét. 1. (6,0đ). Lập bảng tóm tắt những đặc điểm cơ...
Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử 7: Bộ “Đại Việt sử kí” do ai viết? Vào thời gian nào?
Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử 7: Bộ “Đại Việt sử kí” do ai viết? Vào thời gian nào?
Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử 7. Nhà Trần đặt lệ lẩy “Tam khôi” (ba người đỗ đầu), quy định rõ nội dung học tập, mở rộng Quốc tử giám cho con em quý tộc và quan...
Kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 7: Để phục hồi, phát triển kinh tế nhà Trần đã có các chủ trương, biện pháp nào?
Kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 7: Để phục hồi, phát triển kinh tế nhà Trần đã có các chủ trương, biện pháp nào?
Kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 7. Trước âm mưu xâm lược Đại Việt của quân Nguyên, nhà Trần đã chuẩn bị gì về mặt quân sự? Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng: (10đ) 1....

Mới cập nhật

Có thể bạn quan tâm: