Bài tập Toán lớp 12 Nâng cao

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 12 Bài tập Toán lớp 12 Nâng cao
Bài 33, 34, 35, 36 trang 173, 174, 175 Giải tích 12 Nâng cao: Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể
Bài 33, 34, 35, 36 trang 173, 174, 175 Giải tích 12 Nâng cao: Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể
 Bài 6 Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể. Giải bài 33, 34, 35, 36 trang 173, 174, 175 SGK Giải tích lớp 12 Nâng cao. Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi...
Bài 29, 30, 31, 32 trang trang 172, 173 Sách Giải tích 12 Nâng cao: Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể
Bài 29, 30, 31, 32 trang trang 172, 173 Sách Giải tích 12 Nâng cao: Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể
Bài 6 Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể. Giải bài 29, 30, 31, 32 trang trang 172, 173 SGK Giải tích lớp 12 Nâng cao. Tính thể tích của vật thể nằm giữa hai mặt...
Bài 53, 54, 55, 56 trang 177 Giải tích 12 Nâng cao: Nguyên hàm,
Bài 53, 54, 55, 56 trang 177 Giải tích 12 Nâng cao: Nguyên hàm,
Ôn tập chương III - Nguyên hàm,Giải bài 53, 54, 55, 56 trang 177 SGK Giải tích lớp 12 Nâng cao. Tính thể tích của vật thể nằm giữa hai mặt phẳng; Cho hình phẳng A được giới hạn bởi...
Bài 49, 50, 51, 52 trang 176, 177 Giải tích 12 Nâng cao: Nguyên hàm,
Bài 49, 50, 51, 52 trang 176, 177 Giải tích 12 Nâng cao: Nguyên hàm,
 Ôn tập chương III - Nguyên hàm, Giải bài 49, 50, 51, 52 trang 176, 177 SGK Giải tích lớp 12 Nâng cao. Một chất điểm A xuất phát từ vị trí O, chuyển động thẳng nhanh dần đều;...
Bài 45, 46, 47, 48 trang 176 Giải tích 12 Nâng cao: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
Bài 45, 46, 47, 48 trang 176 Giải tích 12 Nâng cao: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
 Ôn tập chương III - Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng. Giải bài 45, 46, 47, 48 trang 176 SGK Giải tích lớp 12 Nâng cao. Xác định số b dương để tích phân sau có giá trị...
Bài 41, 42, 43, 44 trang 175, 176 SGK Giải tích 12 Nâng cao: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
Bài 41, 42, 43, 44 trang 175, 176 SGK Giải tích 12 Nâng cao: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
Ôn tập chương III - Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng. Giải bài 41, 42, 43, 44 trang 175, 176 SGK Giải tích lớp 12 Nâng cao. Tìm nguyên hàm của các hàm số sau; Tìm hàm số Bài 41: Tìm...
Bài 10, 11, 12 trang 190, 191 Sách Giải tích 12 Nâng cao: Số phức
Bài 10, 11, 12 trang 190, 191 Sách Giải tích 12 Nâng cao: Số phức
 Bài 1 Số phức. Giải bài 10, 11, 12 trang 190, 191 SGK Giải tích lớp 12 Nâng cao. Chứng minh rằng với mọi số phức; Xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số...
Bài 5, 6, 7, 8, 9 trang trang 190 SGK Giải tích 12 Nâng cao: Số phức
Bài 5, 6, 7, 8, 9 trang trang 190 SGK Giải tích 12 Nâng cao: Số phức
Bài 1 Số phức. Giải bài 5, 6, 7, 8, 9 trang trang 190 SGK Giải tích lớp 12 Nâng cao. Hãy tính; Chứng minh rằng với mọi số nguyên (m > 0), ta có: Bài 5: Cho (z =  - {1...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 189 Giải tích 12 Nâng cao: Số phức
Bài 1, 2, 3, 4 trang 189 Giải tích 12 Nâng cao: Số phức
 Bài 1 Số phức. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 189 SGK Giải tích lớp 12 Nâng cao. Cho các số phức; Xác định phần thực và phần thực của các số sau: Bài 1: Cho các số phức      ...
Bài 20, 21, 22 trang 196, 197 Giải tích 12 Nâng cao: Căn bậc hai của số phức và phương trình bậc hai
Bài 20, 21, 22 trang 196, 197 Giải tích 12 Nâng cao: Căn bậc hai của số phức và phương trình bậc hai
Bài 2 Căn bậc hai của số phức và phương trình bậc hai. Giải bài 20, 21, 22 trang 196, 197 SGK Giải tích lớp 12 Nâng cao.  Hỏi công thức Vi-ét về phương trình bậc hai với hệ...