Bài tập Sinh học 12

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 12 Bài tập Sinh học 12
Giải bài tập Sinh 12: Trả lời các câu hỏi, phương pháp làm bài tập SGK Sinh học lớp 10 các chương thuộc phần di truyền học, Tiến hóa, Sinh thái học.
Bài 1, 2, 3 trang 205, 206, 207 SGK Sinh 12: thực hành Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên
Bài 1, 2, 3 trang 205, 206, 207 SGK Sinh 12: thực hành Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên
Bài 46 thực hành: quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên SGK Sinh 12. Giải bài 1, 2, 3 trang 205, 206, 207 SGK Sinh 12.Hãy ghi các hình thức sử dụng tài nguyên đã...
Bài 1, 2, 3,4,5,6 trang 200 SGK Sinh 12: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
Bài 1, 2, 3,4,5,6 trang 200 SGK Sinh 12: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
Bài 44 chu trình sinh địa hóa và sinh quyển SGK Sinh 12 - Giải bài 1, 2, 3 trang 200 SGK Sinh 12. Những nguyên nhân nào làm cho nồng độ khí CO2 trong bầu khí quyển tăng? Nêu hậu...
[Sinh 12 trang 159,160]: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
[Sinh 12 trang 159,160]: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
Bài 36 sinh - Giải bài 1 trang 159, bài 2,3 trang 160 SGK Sinh 12: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể. Bài 1: Trong các đặc điểm sau, những đặc điểm nào sau...
Hệ sinh thái: Giải bài 1,2,3,4 Sinh lớp 12 trang 190
Hệ sinh thái: Giải bài 1,2,3,4 Sinh lớp 12 trang 190
Bài 42 Chương 3:  Giải bài 1,2,3,4 trang 190 SGK Sinh 12 - Hệ sinh thái (HST) Bài 1: Thế nào là một hệ sinh thái? Tại sao nói HST biểu hiện chức năng của một tổ chức sống? - Hệ sinhthái bao gồm...
Diễn thế sinh thái: Bài 1,2,3,4 SGK môn sinh 12 trang 185
Diễn thế sinh thái: Bài 1,2,3,4 SGK môn sinh 12 trang 185
Bài 41 -  Giải bài 1,2,3,4 trang 185 SGK Sinh học 12 Bài 1: Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường. Song song...
Giải bài 1,2,3,4,5 trang 180: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
Giải bài 1,2,3,4,5 trang 180: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
Bài 40: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 180 SGK Sinh 12: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã. Bài 1: - Quần xã là một tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau,...
Bài 1,2,3,4,5 trang 174 Sinh lớp 12: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật
Bài 1,2,3,4,5 trang 174 Sinh lớp 12: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật
Bài 39: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 174 SGK Sinh 12:  Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật. Bài 1: Nguyên nhân của những biến động số lượng cá thể của quần thể là gì? Do những thay đổi của những...
Bài 1,2,3,4,5 trang 170: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)
Bài 1,2,3,4,5 trang 170: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)
Bài 38 Sinh học lớp 12: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 170 SGK : Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo) Bài 1:  Hãy giải thích các khái niệm sau: mức độ sinh sản, mức độ tử vong,...
Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật: Bài 1,2,3,4,5 Sinh 12 trang 165
Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật: Bài 1,2,3,4,5 Sinh 12 trang 165
Bài 37: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 165 SGK Sinh 12 Bài 1: Sự hiểu biết về tỉ lệ giới tính của sinh vật có ý nghĩa như thế nào trong chăn nuôi và bảo vệ môi trường? Sự hiếu biết về tỉ lệ...
Giải bài ôn tập phần tiến hóa và Sinh học: Bài 1,2,3,4,5,6 trang 212, 213 Sinh 12
Giải bài ôn tập phần tiến hóa và Sinh học: Bài 1,2,3,4,5,6 trang 212, 213 Sinh 12
 Bài 47 Ôn tập phần tiến hóa và Sinh học:  Giải bài 1,2,3 trang 212; bài 4,5,6 trang 213 SGK Sinh 12 Bài 1: Tiến hoá nhỏ là quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể (biến đổi về tần...