Bài tập Địa lí 12

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 12 Bài tập Địa lí 12
Bài 45. Tìm hiểu Địa lý tỉnh, thành phố (tiếp theo) – Địa lí 12: Nội dung bản tổng hợp về địa lí tỉnh hoặc thành phố
Bài 45. Tìm hiểu Địa lý tỉnh, thành phố (tiếp theo) – Địa lí 12: Nội dung bản tổng hợp về địa lí tỉnh hoặc thành phố
Bài 45 Địa lí lớp 12: Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố (tiếp theo). bài tập lí thuyết trang 204 Địa lí 12. Bài 2. Cách tiến hành. Nội dung bản tổng hợp về địa lí tỉnh hoặc thành...
Bài 44. Tìm hiểu Địa lý tỉnh, thành phố-Địa lí 12: Phân nhóm nghiên cứu về địa lí tỉnh hoặc thành phố
Bài 44. Tìm hiểu Địa lý tỉnh, thành phố-Địa lí 12: Phân nhóm nghiên cứu về địa lí tỉnh hoặc thành phố
Bài 44 Địa lí lớp 12: Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố. Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài tập lí thuyết trang 202 . Thu nhập, xử lí số liệu. Phân nhóm nghiên cứu về địa lí...
Bài 43. Các vùng kinh tế trọng điểm – Địa lí 12: Tại sao nước ta phải hình thành các vùng kinh tế trọng điểm?
Bài 43. Các vùng kinh tế trọng điểm – Địa lí 12: Tại sao nước ta phải hình thành các vùng kinh tế trọng điểm?
Bài 43 Địa lí lớp 12: Các vùng kinh tế trọng điểm. Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài tập lí thuyết trang 200 Địa lí 12. Bài 2. Trình bày quá trình hình thành và phạm vi...
Bài 42. Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo – Địa lí 12: Hãy xác định trên bản đồ các huyện đảo trên.
Bài 42. Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo – Địa lí 12: Hãy xác định trên bản...
Bài 42 Địa lí lớp 12: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo. Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài tập lí thuyết trang 194 . Tại...
Bài 41. Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long – Địa lí 12: Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất cả nước?
Bài 41. Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long – Địa lí 12: Tại sao Đồng bằng sông Cửu...
Bài 41 Địa lí lớp 12: Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long. Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài tập lí thuyết trang 189 . Phân tích...
Bài 40. Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ – Địa lí lớp 12: Sự phát triển của công nghiệp khai thác dầu khí.
Bài 40. Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ – Địa lí lớp 12: Sự phát triển của công nghiệp khai thác...
Bài 40 Địa lí lớp 12: Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ. Giải bài 1, bài 2, bài tập lí thuyết trang 183 . Vẽ biểu đồ thể hiện giá tri...
Bài 39. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ – Địa lớp 12: Hãy nêu các thế mạnh của vùng Đông Nam Bộ trong phát triển tổng hợp nền kinh tế.
Bài 39. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ – Địa lớp 12: Hãy nêu các thế mạnh của vùng Đông Nam Bộ...
Bài 39 Địa lí lớp 12: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ. Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài tập lí thuyết trang 182. Hãy trình bày một số...
Bài 38. Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ – Địa lí 12 .
Bài 38. Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc...
Bài 38 Địa lí lớp 12: Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ. Giải bài 1, bài 2,...
Bài 37. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên – Địa lí 12: Điều kiện tự nhiên và kinh tế – xã hội có thuận lợi và khó khăn gì đối với việc phát triển kinh tế ở Tây Nguyên?
Bài 37. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên – Địa lí 12: Điều kiện tự nhiên và kinh tế – xã hội có thuận lợi và...
Bài 37 Địa lí lớp 12: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên. Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài tập lí thuyết trang 173 . Hãy trình bày các điều kiện tự nhiên...
Bài 36. Vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ – Địa lớp 12: Hãy xác định trên hình 36 (SGK
Bài 36. Vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ – Địa lớp 12: Hãy xác định trên hình 36 (SGK
Bài 36 Địa lí lớp 12: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ. Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài tập lí thuyết trang 166 . Vấn đề...