Bài tập Vật lý 12 Nâng cao

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 12 Bài tập Vật lý 12 Nâng cao
Bài C1, 1, 2 trang 315, 316 SGK Vật lý 12 Nâng cao – Các loại vạch quang phổ của các thiên hà
Bài C1, 1, 2 trang 315, 316 SGK Vật lý 12 Nâng cao – Các loại vạch quang phổ của các thiên hà
Giải bài C1, 1, 2 trang 315, 316 SGK Vật lý 12 Nâng cao.Bài 61 thuyết Big Bang. Tính tốc độ chạy ra xa của một thiên hà cách chúng ta hai trăm nghìn năm ánh sáng; Các loại vạch...
Bài C1, C2, 1, 2 trang 306, 309, 311 Vật lý 12 Nâng cao – Mặt Trời thuộc loại sao nào sau đây?
Bài C1, C2, 1, 2 trang 306, 309, 311 Vật lý 12 Nâng cao – Mặt Trời thuộc loại sao nào sau đây?
Giải bài C1, C2, 1, 2 trang 306, 309, 311 SGK Vật lý 12 Nâng cao.Bài 60 sao, thiên hà.Ta nhận thấy các sao trên bầu trời ban đêm có màu sắc khác nhau không? Theo em, màu sắc...
Bài 1, 2 trang 305 Vật lý 12 Nâng cao – Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo quỹ đạo gần tròn có bán kính vào khoảng
Bài 1, 2 trang 305 Vật lý 12 Nâng cao – Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo quỹ đạo gần tròn có bán kính vào khoảng
Giải bài 1, 2 trang 305 SGK Vật lý 12 Nâng cao. Bài 59 mặt trời, hệ mặt trời.  Đường kính Trái Đất ở xích đạo có giá trị nào sau đây; Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo...
Bài 1, 2 trang 298 SGK Vật lý 12 Nâng cao – Điện tích của mỗi quac, hay phản quac là một trong số các giá trị nào sau đây?
Bài 1, 2 trang 298 SGK Vật lý 12 Nâng cao – Điện tích của mỗi quac, hay phản quac là một trong số các giá trị nào sau...
Giải bài 1, 2 trang 298 SGK Vật lý 12 Nâng cao.Bài 58 các hạt sơ cấp.Các loại hạt sơ cấp là; Điện tích của mỗi quac, hay phản quac là một trong số các giá trị nào sau đây? Bài...
Bài C1, 1, 2 trang 288, 289 Vật lý 12 Nâng cao – Phản ứng nhiệt hạch và phản ứng phân hạch là hai phản ứng hạt nhân trái ngược nhau vì
Bài C1, 1, 2 trang 288, 289 Vật lý 12 Nâng cao – Phản ứng nhiệt hạch và phản ứng phân hạch là hai phản ứng hạt nhân trái...
Giải bài C1, 1, 2 trang 288, 289 SGK Vật lý 12 Nâng cao. Bài 57 phản ứng nhiệt hạch. Hãy tính năng lượng toả ra khi 1 kg heli được tạo thành theo phản ứng; Phản ứng nhiệt hạch...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 287 Sách Vật lý 12 Nâng cao – Đồng vị có thể phân hạch khi hấp thụ một nơtron chậm là
Bài 1, 2, 3, 4 trang 287 Sách Vật lý 12 Nâng cao – Đồng vị có thể phân hạch khi hấp thụ một nơtron chậm là
Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 287 SGK Vật lý 12 Nâng cao. Bài 56 phản ứng phân hạch. Sự phân hạch là sự vỡ của một hạt nhân nặng; Đồng vị có thể phân hạch khi hấp thụ...
Bài C1, C2, C3, C4, C5, 1, 2, 3, 4 trang 275, 276, 278 Vật lý 12 Nâng cao – So sánh phản ứng hạt nhân và phản ứng hoá học.
Bài C1, C2, C3, C4, C5, 1, 2, 3, 4 trang 275, 276, 278 Vật lý 12 Nâng cao – So sánh phản ứng hạt nhân và phản ứng...
Giải bài C1, C2, C3, C4, C5, 1, 2, 3, 4 trang 275, 276, 278 SGK Vật lý 12 Nâng cao. Bài 54 phản ứng hạt nhân. Nêu một ví dụ về phản ứng hạt nhân xảy ra trong...
Bài C1, 1, 2, 3, 4, 5 trang 268, 273 Vật lý 12 Nâng cao – Phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân
Bài C1, 1, 2, 3, 4, 5 trang 268, 273 Vật lý 12 Nâng cao – Phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân
Giải bài C1, 1, 2, 3, 4, 5 trang 268, 273 Bài tập trang 268, 273  SGK Vật lý 12 Nâng cao. Bài 53 phóng xạ. Cho tia phóng xạ ( phát ra từ một mẫu chất phóng xạ)...
Bài C1, C2, C3, C4, C5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 263, 264, 265, 266 Vật lý 12 Nâng cao – Tính khối lượng riêng của hạt nhân \({}_Z^AX\). Nêu nhận xét.
Bài C1, C2, C3, C4, C5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 263, 264, 265, 266 Vật lý 12 Nâng cao – Tính khối lượng riêng của hạt...
Giải bài C1, C2, C3, C4, C5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 263, 264, 265, 266 SGK Vật lý 12 Nâng cao. Bài 52 cấu tạo của hạt nhân nguyên tử, độ hụt khối. Tính bán kính...
Bài C1, C2, C3, 1, 2, 3 trang 257, 258, 259 SGK Vật lý 12 Nâng cao –
Bài C1, C2, C3, 1, 2, 3 trang 257, 258, 259 SGK Vật lý 12 Nâng cao –
Giải bài C1, C2, C3, 1, 2, 3 trang 257, 258, 259 SGK Vật lý 12 Nâng cao. Bài 51 hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng và năng lượng. Hãy tính khối lượng tương đối tính của một người...