Đề thi học kì 2 lớp 12

Trang Chủ Lớp 12 Đề thi học kì 2 lớp 12
Đề kiểm tra học kì 2 Ngữ văn 12: Cuộc sống của gia đình “bà cô tôi” có gì đặc biệt? Anh (chị) nhận xét như thế nào về “nếp nhà” ấy?
Đề kiểm tra học kì 2 Ngữ văn 12: Cuộc sống của gia đình “bà cô tôi” có gì đặc biệt? Anh (chị) nhận xét như thế nào về...
Đề kiểm tra học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12: Từ nội dung văn bản phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) trình bày quan điểm của anh (chị) về hạnh phúc. I. ĐỌC...
Đề thi học kì 2 Lịch sử 12: Điểm khác của chiến lược “Chiến tranh cục bộ” so với “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở Miền Nam Việt Nam là gì?
Đề thi học kì 2 Lịch sử 12: Điểm khác của chiến lược “Chiến tranh cục bộ” so với “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở Miền Nam Việt...
Thi và kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 12: Theo kế hoạch Na Va ,từ thu –đông năm 1954 thực dân Pháp tiến công chiến lược  ở Bắc Bộ (Việt Nam ) nhằm giành thắng lợi quyết...
Thi học kì 2 Lịch sử 12: Trận đánh có tính chất quyết định ở chiến dịch Biên giới thu đông 1950 là
Thi học kì 2 Lịch sử 12: Trận đánh có tính chất quyết định ở chiến dịch Biên giới thu đông 1950 là
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 12: Một trong ý nghĩa thắng lợi của quân dân miền Bắc Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ...
Đề kiểm tra học kì 2 Lịch sử 12: Phong trào Cần vương mang tính chất là một phong trào yêu nước theo
Đề kiểm tra học kì 2 Lịch sử 12: Phong trào Cần vương mang tính chất là một phong trào yêu nước theo
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 12: Chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc của Đảng Cộng Sản Đông Dương tại Hội   nghị tháng 5-1941 có điểm gì khác so với Hội nghị...
Bài thi học kì 2 Toán 12: 7: Số phức liên hợp của số phức z = 7 – 4i là
Bài thi học kì 2 Toán 12: 7: Số phức liên hợp của số phức z = 7 – 4i là
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 12: Cho f(x) là hàm số bất kỳ liên tục trên (mathbb{R}) và a, b, c là ba số thực tùy ý. Mệnh đề nào sau đây sai? 1. Tìm họ nguyên...
Kiểm tra học kì 2 Toán 12: Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện
Kiểm tra học kì 2 Toán 12: Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 12: Cho ({rm{w}} = dfrac{{{z^2} - {{left( {overline z } right)}^2}}}{{1 + z.overline z }})với z là số phức tùy ý cho trước. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 1.Trên mặt phẳng...
Kiểm tra học kì 2 – Sinh 12: Tại sao đột biến gen thường có hại cho cơ thể sinh vật nhưng vẫn có vai trò quan trọng trong quá trình tiến
Kiểm tra học kì 2 – Sinh 12: Tại sao đột biến gen thường có hại cho cơ thể sinh vật nhưng vẫn có vai trò quan trọng trong...
Đề thi và kiểm tra học kì 2 – Sinh 12: Tại sao đột biến gen thường có hại cho cơ thể sinh vật nhưng vẫn có vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa? I. PHẦN CHUNG (từ câu...
Thi môn Sinh lớp 12 học kì 2: Khi nói về chọn lọc tự nhiên theo quan niệm hiện đại, phát biểu nào sau đây sai?
Thi môn Sinh lớp 12 học kì 2: Khi nói về chọn lọc tự nhiên theo quan niệm hiện đại, phát biểu nào sau đây sai?
Kiểm tra học kì 2 môn Sinh lớp 12: Trong lịch sử phát sinh sự sống trên Trái Đất, ở giai đoạn tiến hoá tiền sinh học, các tế bào sơ khai đầu tiên 1. Khi nói về chọn lọc tự nhiên...
Thi học kì 2 Địa lí 12: Đặc điểm nào sau đây không đúng với vùng trung du miền núi Bắc Bộ?
Thi học kì 2 Địa lí 12: Đặc điểm nào sau đây không đúng với vùng trung du miền núi Bắc Bộ?
Đề kiểm tra môn Địa lý lớ 12 - học kì 2: Theo bảng trên nhận xét nào không đúng với lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo nhóm tuổi ở nước ta năm 2005 và...
Đề thi và kiểm tra học kì 2 Địa lí 12: Tổng chiều dài đường sắt nước ta khoảng
Đề thi và kiểm tra học kì 2 Địa lí 12: Tổng chiều dài đường sắt nước ta khoảng
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Địa lí lớp 12: Trong phương hướng hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp của nước ta, ngành được ưu tiên đi trước một bước là I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: 1.Tổng chiều dài đường...

Mới cập nhật

Đang quan tâm