Đề thi học kì 2 lớp 12

Trang Chủ Lớp 12 Đề thi học kì 2 lớp 12
Thi học kì 2 môn Sinh 12: Thành phần hữu sinh của một hệ sinh thái bao gồm
Thi học kì 2 môn Sinh 12: Thành phần hữu sinh của một hệ sinh thái bao gồm
Đề kiểm tra học kì 2 môn Sinh học lớp 12: Tại sao đột biến gen thường có hại cho cơ thể sinh vật nhưng vẫn có vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa? I. Phần trắc nghiệm (4đ) 1. Tại sao...
Đề kiểm tra môn Sinh 12 học kì 2: Về phương diện lí thuyết, quần thể sinh vật tăng trưởng theo tiềm năng sinh học khi
Đề kiểm tra môn Sinh 12 học kì 2: Về phương diện lí thuyết, quần thể sinh vật tăng trưởng theo tiềm năng sinh học khi
Thi và kiểm tra học kì 2 môn Sinh học lớp 12: Trong một ao, người ta có thể nuôi kết hợp nhiều loại cá: mè trắng, mè hoa, trắm cỏ, trắm đen, trôi, chép…vì 1. Trong một ao, người ta...
Đề thi học kì 2 Địa lí 12: Phát biểu nào sau đây không đúng về nguồn lao động Việt Nam?
Đề thi học kì 2 Địa lí 12: Phát biểu nào sau đây không đúng về nguồn lao động Việt Nam?
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Địa lí lớp 12: Ở Bắc Trung Bộ hiện nay, để tạo thế  liên  hoàn trong  phát  triển cơ  cấu  kinh tế theo  không gian, cần phải 1. Ở Bắc Trung Bộ...
Kiểm tra học kì 2 Ngữ văn 12: Từ đoạn trích anh/chị rút ra 02 bài học cho bản thân?
Kiểm tra học kì 2 Ngữ văn 12: Từ đoạn trích anh/chị rút ra 02 bài học cho bản thân?
Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Ngữ văn 12: Dựa vào đoạn trích phần Đọc hiểu, viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày quan điểm của anh/chị về ý kiến: Hiện tại, việc thực...
Thi học kì 2 môn Ngữ văn 12: Hãy đặt nhan đề cho văn bản
Thi học kì 2 môn Ngữ văn 12: Hãy đặt nhan đề cho văn bản
Đề kiểm tra học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12: Cảm nhận của anh/ chị về nhân vật Tnú trong truyện ngắn “Rừng xà nu” của nhà  văn  Nguyễn Trung Thành I. ĐỌC HIỂU: (4.0đ) Đọc văn bản sau và trả...
Kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử 12: Phương châm tác chiến của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đưa ra trong chiến dịch Hồ Chí Minh là gì ?
Kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử 12: Phương châm tác chiến của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đưa ra trong chiến dịch Hồ Chí Minh là...
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 12: Thắng lợi nào dưới đây của quân dân ta được coi là “đòn trinh sát” chiến lược, tạo tiền đề cho Trung ương Đảng thêm quyết tâm...
Kiểm tra môn Sinh lớp 12 học kì 2: Sự tăng dân số quá nhanh sẽ gây hậu quả gì?
Kiểm tra môn Sinh lớp 12 học kì 2: Sự tăng dân số quá nhanh sẽ gây hậu quả gì?
Đề thi học kì 2 môn Sinh lớp 12: Trong các ví dụ sau có bao nhiêu ví dụ nói về sự biến động số lượng cá thể trong quần thể theo chu kì ? 1. Trong các ví dụ sau...
Thi học kì 2 môn Sinh 12: Theo Đacuyn, đơn vị tác động của chọn lọc tự nhiên là
Thi học kì 2 môn Sinh 12: Theo Đacuyn, đơn vị tác động của chọn lọc tự nhiên là
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Sinh học lớp 12: Để phân biệt 2 cá thể sinh sản hữu tính thuộc cùng một loài hay thuộc hai loài khác nhau thì tiêu chuẩn nào sau đây là...
Đề thi học kì 2 Địa lí 12: Khu vực chiếm tỉ trọng thấp nhưng lại tăng rất nhanh trong cơ cấu sử dụng lao động của nước ta là
Đề thi học kì 2 Địa lí 12: Khu vực chiếm tỉ trọng thấp nhưng lại tăng rất nhanh trong cơ cấu sử dụng lao động của nước ta...
Đề kiểm tra môn Địa lý lớp 12 học kì 2: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, giá trị sản xuất công nghiệp của nước ta thay đổi như thế nào từ năm 2000 - 2007? 1. Dựa...
Kiểm tra học kì 2 Địa lí 12: Thảm thực vật ở Trung du miền núi Bắc bộ chiếm diện tích lớn nhất là
Kiểm tra học kì 2 Địa lí 12: Thảm thực vật ở Trung du miền núi Bắc bộ chiếm diện tích lớn nhất là
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Địa lí lớp 12: Nông nghiệp đang đóng vai trò chính trong hoạt động kinh tế ở vùng kinh tế nào của Nhật Bản? 1. Dựa vào Atlat Địa lí Việt...