Bài tập Công nghệ 12

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 12 Bài tập Công nghệ 12
Bài 30. Ôn tập – Công nghệ 12: Làm thế nào để phân biệt được tranzito PNP và NPN? Hãy vẽ kí hiệu của hai loại tranzito đó.
Bài 30. Ôn tập – Công nghệ 12: Làm thế nào để phân biệt được tranzito PNP và NPN? Hãy vẽ kí hiệu của hai loại tranzito đó.
Bài 30 :Công nghệ lớp 12 Ôn tập. Giải bài tập trang 115, 116. Vẽ một mạch điện gồm nguồn điện Un và ba loại linh kiện R, L, C mắc nối tiếp. Hãy viết biểu thức điện áp...
Bài 29. Thực hành – Tìm hiểu một số mạng điện sản xuất quy mô nhỏ – Công nghệ 12.
Bài 29. Thực hành – Tìm hiểu một số mạng điện sản xuất quy mô nhỏ – Công nghệ 12.
Bài 29 Công nghệ lớp 12: Thực hành - Tìm hiểu một số mạng điện sản xuất quy mô nhỏ. Giải bài tập trang 113 . Quan sát và mô tả hình dạng bên ngoài của động cơ, đọc...
Bài 28. Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ – Công nghệ 12: Hãy vẽ sơ đồ một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ .
Bài 28. Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ – Công nghệ 12: Hãy vẽ sơ đồ một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ .
Bài 28 Công nghệ lớp 12: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ. Giải câu 1, 2 trang 112. Nêu đặc điểm, yêu cầu của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ... Câu 1: Nêu đặc điểm, yêu cầu của mạng...
Bài 27. Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha – Công nghệ 12.
Bài 27. Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha – Công nghệ 12.
Bài 27 Công nghệ lớp 12: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha. Giải bài tập trang 107 . Đọc và giải thích được số trên nhãn động cơ...
Bài 26. Động cơ không đồng bộ ba pha- công nghệ 12: Trình bày các cách đấu dây cuốn stato của động cơ không đồng bộ ba pha.
Bài 26. Động cơ không đồng bộ ba pha- công nghệ 12: Trình bày các cách đấu dây cuốn stato của động cơ không đồng bộ ba pha.
Bài 26 Công nghệ lớp 12: Động cơ không đồng bộ ba pha. Giải câu 1, 2, 3 trang 107 . Nêu nguyên lí làm việc của động cơ không đồng bộ ba pha... Câu 1: Nêu nguyên lí làm việc...
Bài 25. Máy điện xoay chiều ba pha – máy biến áp ba pha – Công nghệ 12: Nêu nguyên lí làm việc của máy biến áp ba pha.
Bài 25. Máy điện xoay chiều ba pha – máy biến áp ba pha – Công nghệ 12: Nêu nguyên lí làm việc của máy biến áp ba pha.
Bài 25 Công nghệ lớp 12: Máy điện xoay chiều ba pha - máy biến áp ba pha. Giải câu 1, 2, 3 trang 102 . Trình bày khái niệm và phân loại máy điện xoay chiều ba pha... Câu...
Bài 24. Thực hành: Nối tải ba pha hình sao và hình tam giác – Công nghệ 12.
Bài 24. Thực hành: Nối tải ba pha hình sao và hình tam giác – Công nghệ 12.
Bài 24 Công nghệ lớp 12: Thực hành: Nối tải ba pha hình sao và hình tam giác. Giải bài tập trang 95 .Nối tải ba pha hình sao và hình tam giác... Thực hành: Nối tải ba pha hình...
Bài 23. Mạch điện xoay chiều ba pha – Công nghệ 12: Nêu tác dụng của dây trung tính trong mạch điện dây bốn pha,
Bài 23. Mạch điện xoay chiều ba pha – Công nghệ 12: Nêu tác dụng của dây trung tính trong mạch điện dây bốn pha,
Bài 23 Công nghệ lớp 12: Mạch điện xoay chiều ba pha. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 94. Nêu các phần tử của mạch điện ba pha và chức năng của chúng... Câu 1: Nêu các phần tử của...
Bài 22. Hệ thống điện quốc gia – Công nghệ 12: Lưới điện quốc gia có các cấp điện áp nào?
Bài 22. Hệ thống điện quốc gia – Công nghệ 12: Lưới điện quốc gia có các cấp điện áp nào?
Bài 22 Công nghệ lớp 12: Hệ thống điện quốc gia. Giải câu 1, 2, 3 trang 87 . Thế nào là hệ thống điện quốc gia?... Câu 1: Thế nào là hệ thống điện quốc gia? Hệ thống điện quốc gia...
Bài 21. Thực hành: Mạch khuếch đại âm tần – Công nghệ 12.
Bài 21. Thực hành: Mạch khuếch đại âm tần – Công nghệ 12.
Bài 21 Công nghệ lớp 12: Thực hành: Mạch khuếch đại âm tần. Giải bài tập trang 82 . Nhận biết các linh kiện trên mạch lắp ráp... Thực hành: Mạch khuếch đại âm tần + Giới thiệu mục tiêu tiết...