Trang Chủ Lớp 12 Đề thi học kì 2 lớp 12

Thi kiểm tra học kì 2 môn địa lớp 12 TP Cần Thơ

Đề thi kiểm tra học kì 2 môn địa lớp 12 TP Cần Thơ

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM HỌC: 2014-2015
Đề chính thức MÔN: ĐỊA LÝ LỚP 12 – GDTHPT
(Đề có 01 trang) Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1 (2,0 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, em hãy trình bày tình hình phát triển của ngành trồng cây công nghiệp nước ta.

Câu 2 (3,0 điểm)

Advertisements (Quảng cáo)

Cho bảng số liệu:

“Diện tích gieo trồng cà phê của Tây Nguyên và cả nước giai đoạn 1985 – 2010”

( Đơn vị: nghìn ha)

Năm 1985 1995 2005 2010
Cả nước 44,7 186,4 497,4 508,5
Tây Nguyên 7,8 147,3 445,4 491,5

Em hãy:

  1. Vẽ biểu đồ miền thể hiện tỉ trọng diện tích gieo trồng cà phê của Tây Nguyên so với cả nước giai đoạn 1985 đến 2010
  2. Nhận xét về tăng trưởng diện tích gieo trồng cà phê và vai trò của Tây Nguyên đối với việc phát triển cây cà phê ở nước ta.l

Câu 3 (2,5 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, em hãy:

  1. Giải thích tại sao khai thác hợp lí và bảo vệ nguồn lợi thủy sản có ý nghĩa cấp bách trong phát triển kinh tế biển của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
  2. Nêu tác động của công nghiệp khai thác dầu khí đến sự phát triển kinh tế ở Đông Nam Bộ.

Advertisements (Quảng cáo)