Bài tập Vật lý 12

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 12 Bài tập Vật lý 12
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 216 Sách giáo khoa Vật Lý 12: Cấu tạo hạt vũ trụ
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 216 Sách giáo khoa Vật Lý 12: Cấu tạo hạt vũ trụ
Bài 41 cấu tạo hạt vũ trụ Lý 12. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 216 Sách giáo khoa Vật lí 12. Trình bày cấu tạo của hệ Mặt Trời; Mặt Trời có vai trò gì trong...
Bài 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 trang 216, 217 Lý lớp 12: Cấu tạo hạt vũ trụ
Bài 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 trang 216, 217 Lý lớp 12: Cấu tạo hạt vũ trụ
 Bài 41 cấu tạo hạt vũ trụ Lý 12. Giải bài 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 trang 216, 217 Sách giáo khoa Vật lí 12. Thiên hà là gì? Đa số thiên hà có dạng cấu trúc...
Bài 1, 2, 3 trang 208 Sách giáo khoa Vật lí 12: Các hạt sơ cấp
Bài 1, 2, 3 trang 208 Sách giáo khoa Vật lí 12: Các hạt sơ cấp
Bài 40 các hạt sơ cấp Lý 12. Giải bài 1, 2, 3 trang 208 Sách giáo khoa Vật lí 12. So sánh năng lượng liên kết của electron trong nguyên tử hydro; Leptôn là gì? Đặc tính chung của...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 203 Sách giáo khoa Vật lí 12: Phản ứng nhiệt hạch
Bài 1, 2, 3, 4 trang 203 Sách giáo khoa Vật lí 12: Phản ứng nhiệt hạch
Bài 39 phản ứng nhiệt hạch Lý 12. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 203 Sách giáo khoa Vật lí 12.  Hãy nêu lên các điều kiện để phản ứng nhiệt hạch có thể xảy ra; So sánh (định...
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 198 Sách giáo khoa Vật lí 12: Phản ứng phân hạch
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 198 Sách giáo khoa Vật lí 12: Phản ứng phân hạch
 Bài 38 phản ứng phân hạch Lý 12. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 198 Sách giáo khoa Vật lí 12. So sánh quá trình phóng xạ α và quá trình phân hạch; Căn cứ vào độ...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 194 Sách giáo khoa Vật lí 12: Phóng xạ
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 194 Sách giáo khoa Vật lí 12: Phóng xạ
 Bài 37 phóng xạ Lý 12. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 194 Sách giáo khoa Vật lí 12. hãy hoàn chỉnh bảng sau; Quá trình phóng xạ nào không có sự thay đổi cấu tạo hạt nhân? Bài...
Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 187 Lý lớp 12: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân Sách giáo khoa
Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 187 Lý lớp 12: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân Sách giáo khoa
 Bài 36 Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân Lý 12. Sách giáo khoa Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 187 Sách giáo khoa Vật lí 12.  Khối lượng nguyên tử của; Hoàn...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 186, 187 Sách giáo khoa Vật lí 12: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 186, 187 Sách giáo khoa Vật lí 12: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân
 Bài 36 Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân Lý 12.Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 186, 187 Sách giáo khoa Vật lí 12. Hãy chọn câu đúng; Hãy chọn câu đúng.Bản chất lực...
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 180 Lý lớp 12: Tính chất và cấu tạo của hạt nhân
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 180 Lý lớp 12: Tính chất và cấu tạo của hạt nhân
Bài 35 tính chất và cấu tạo của hạt nhân Lý 12. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 180 Sách giáo khoa Vật lí 12. Trong các câu sau câu nào đúng? câu nào sai; Các...
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 169 Sách giáo khoa Vật lí 12: Mẫu nguyên tử Bo
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 169 Sách giáo khoa Vật lí 12: Mẫu nguyên tử Bo
Bài 33 mẫu nguyên tử Bo Lý 12. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 169 Sách giáo khoa Vật lí 12.  Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-đơ-pho ở điểm nào; Nguyên tử chỉ...