Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6

Bài 28,29 ,30,31 trang 19 SGK Toán 6 tập 2: Quy đồng mẫu số nhiều phân số

Tóm tắt lý thuyết và Giải các bài tập bài 28,29 ,30,31 trang 19 SGK Toán 6 tập 2: Quy đồng mẫu số nhiều phân số.

1. Khái niệm.

Quy đồng mẫu số của nhiều phân số là biến đổi những phân số đó lần lượt thành những phân số bằng chúng nhưng có cùng mẫu số.

2. Quy tắc

Muốn quyđồng mẫu số nhiều phân số với mẫu số dương ta làm như sau:

Bước 1: Tìm bội chung của các mẫu (thường là BCNN để làm mẫu chung).

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

B. Gợi ý giải bài tập trang 19  Toán 6

Bài 28 . a) Quy đồng mẫu các phân số sau:  -3/6; 5/24; -21/56

b) Trong các phân số đã cho, phân số nào chưa tối giản ?

Từ nhận xét đó, ta có thể quyđồng các phân số này như thế nào ?

Đáp án: a) Mẫu số chung là 336

Quyđồng mẫu:

2016-01-11_150801

Advertisements (Quảng cáo)

2016-01-11_150811

2016-01-11_150819

b) Phân số   -21/56 không phải là phân số tối giản.

Từ đó ta có: Để quy đồng mẫu các phân số đã cho, trước hết ta nên rút gọn các phân số đã cho thành phân số tối giản rồi hãy quy đồng mẫu.

Nếu làm như vậy ta sẽ được các phân số đơn giản hơn:       -9/48; 10/48;-18/48


Bài 29. Quyđồng mẫu các phân số sau:

2016-01-11_151444

Giải: 2016-01-11_151600

Advertisements (Quảng cáo)

b)

2016-01-11_152132

c)

2016-01-11_152423


Bài 30. Quy đồng mẫu các phân số sau:

2016-01-11_152533

2016-01-11_153221

b) 2016-01-11_153903

c) Mẫu số chung là 120

2016-01-11_154511

d) Mẫu số chung 180

2016-01-11_155221


Bài 31 trang 19. Hai phân số sau đây có bằng nhau không?

2016-01-11_155324Giải: a) Rút gọn phân số 30/-84. Chia cả tử và mẫu cho 6 ta được phân số 5/-14 hay -5/14

Vậy 2 phân số đã cho bằng nhau.

b) Rút gọn cả hai phân số.

Chia cả tử và mẫu phân số -6/102 với 2 = -3/51

Chia cả tử và mẫu phân số -9/153 với 3 = -3/51

Vậy 2 phân số đã cho bằng nhau.

Advertisements (Quảng cáo)