SBT Sinh 6

Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Sinh 6
Bài 1, 2, 3, 4 trang 71 SBT Sinh 6: Nêu vai trò của tảo trong thiên nhiên và đối với đời sống con người.
Bài 1, 2, 3, 4 trang 71 SBT Sinh 6: Nêu vai trò của tảo trong thiên nhiên và đối với đời sống con người.
Chương 8: Các nhóm thực vật SBT Sinh lớp 6. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 71 Sách bài tập Sinh học 6.  Câu 1: Quan sát các hình dưới đây, hãy cho biết tên của từng loại tảo...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 58 SBT Sinh 6: Căn cứ vào đặc điểm nào để phân chia các loại quả?
Bài 1, 2, 3, 4 trang 58 SBT Sinh 6: Căn cứ vào đặc điểm nào để phân chia các loại quả?
Chương 7 Quả và hạt SBT Sinh lớp 6. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 58 Sách bài tập Sinh học 6. Bài 1: Hãy trình bày dưới dạng sơ đồ về sự phân chia các loại quả và ghi...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 50 Sách BT Sinh 6: Hoa tự thụ phấn thuộc loại hoa gì?
Bài 1, 2, 3, 4 trang 50 Sách BT Sinh 6: Hoa tự thụ phấn thuộc loại hoa gì?
Chương 6 Hoa và sinh sản hữu tính SBT Sinh lớp 6. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 50 Sách bài tập Sinh học 6. Câu 1: Em hãy nêu tên, đặc điểm và chức năng của những bộ...
Bài 5, 6, 7, 8 trang 35 SBT Sinh 6: Vì sao sự thoát hơi nước ở lá có ý nghĩa quan trọng đối với cây ?
Bài 5, 6, 7, 8 trang 35 SBT Sinh 6: Vì sao sự thoát hơi nước ở lá có ý nghĩa quan trọng đối với cây ?
Chương 4 Lá SBT Sinh lớp 6. Giải bài 5, 6, 7, 8 trang 35 Sách bài tập Sinh học 6. Câu 5: Em hãy giải thích cơ sở khoa học của một số biện pháp sau... Bài 5. Em...
Bài tập trắc nghiệm trang 107 SBT Sinh 6: Hầu hết vỉ khuẩn là sinh vật dị dưỡng là vì sao?
Bài tập trắc nghiệm trang 107 SBT Sinh 6: Hầu hết vỉ khuẩn là sinh vật dị dưỡng là vì sao?
Chương X Vi khuẩn - Nấm - Địa y SBT Sinh lớp 6. Giải bài tập trắc nghiệm trang 107 Sách bài tập Sinh học 6. Câu 1: Vi khuẩn có phải là Thực vật không ? Vì sao ?... Khoanh...
Bài tập tự luận trang 107 Sách BT Sinh 6: Vi khuẩn dinh dưỡng như thế nào?
Bài tập tự luận trang 107 Sách BT Sinh 6: Vi khuẩn dinh dưỡng như thế nào?
Chương X Vi khuẩn - Nấm - Địa y SBT Sinh lớp 6. Giải bài tập tự luận trang 107 Sách bài tập Sinh học 6. Câu 1: Hãy nhận xét về kích thước, cấu...
Bài 1, 2, 3 trang 105 SBT Sinh 6: Vì sao nấm và phần lớn vi khuẩn có lối sống dị dưỡng?
Bài 1, 2, 3 trang 105 SBT Sinh 6: Vì sao nấm và phần lớn vi khuẩn có lối sống dị dưỡng?
Chương X Vi khuẩn - Nấm - Địa y Sách bài tập Sinh học 6. Giải bài 1, 2, 3 trang 105 Sách bài tập Sinh học 6. Câu 1: Hãy lập bảng so sánh về môi trường sống,...
Bài tập tự luận trang 95 SBT Sinh 6: Thực vật có vai trò gì đối với nguồn nước ?
Bài tập tự luận trang 95 SBT Sinh 6: Thực vật có vai trò gì đối với nguồn nước ?
Chương 9: Vai trò của thực vật SBT Sinh lớp 6. Giải bài tập tự luận trang 95 Sách bài tập Sinh học 6. Câu 1: Hãy vẽ sơ đồ trao đổi khí. Nhờ đâu...
Bài tập trắc nghiệm trang 95 SBT Sinh 6: Vì sao nói: Thực vật có tác dụng làm giảm ô nhiễm môi trường ?
Bài tập trắc nghiệm trang 95 SBT Sinh 6: Vì sao nói: Thực vật có tác dụng làm giảm ô nhiễm môi trường ?
Chương 9: Vai trò của thực vật SBT Sinh lớp 6. Giải bài tập trắc nghiệm trang 95 Sách bài tập Sinh học 6. Câu 1: Thực vật góp phần quan trọng trong việc hạn...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 93 SBT Sinh 6:  Hãy hình dung hậu quả gì sẽ xảy ra nếu không có thực vật ?
Bài 1, 2, 3, 4 trang 93 SBT Sinh 6:  Hãy hình dung hậu quả gì sẽ xảy ra nếu không có thực vật ?
Chương 9: Vai trò của thực vật SBT Sinh lớp 6. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 93 Sách bài tập Sinh học 6.  Câu 1: Em hãy thử thiết kế một bảng tổng kết vai trò của...