Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8

[Bắc Giang] Kiểm tra 1 tiết Vật Lý 8 giữa kì 2: Nói công suất của máy là 1200W. Số đó cho ta biết điều gì?

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Lý lớp 8 năm 2016. Đề thi gồm 6 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận, thời gian làm bài 45 phút. Xem chi tiết dưới đây.

I. Trắc nghiệm. Chọn đáp án đúng nhất:

1. Một học sinh dùng ròng rọc cố định kéo một vật có khối lượng 50kg lên cao 2m. Công mà bạn học sinh đó thực hiện là:

A. 100J

B. 1000J

C. 500J

D. 200J

2.Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về nhiệt năng của một vật:

A. Chỉ những vật có nhịêt độ cao mới có nhiệt năng.

B. Chỉ những vật có khối lượng lớn mới có nhiệt năng.

C. Chỉ những vật có nhiệt độ thấp mới có nhiệt năng.

D. Bất kì vật nào dù nóng hay lạnh cũng có nhiệt năng.

3.Tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật gọi là:

A. Nhiệt độ của vật

B. Nhiệt năng của vật

C. Nhiệt lượng của vật

D. Cơ năng của vật.

Advertisements (Quảng cáo)

4.Hiện tượng khuếch tán giữa hai chất lỏng xác định xảy ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào:

A. Khối lượng chất lỏng.

B. Trọng lượng chất lỏng

C. Nhiệt độ chất lỏng.

D. Thể tích chất lỏng.

5.Trong các vật sau đây vật nào không có thế năng?

A. Ô tô đang đứng yên bên đường

B. Máy bay đang bay

C. Lò xo để tự nhiên ở độ cao so với mặt đất

D. Lò xo bị nén đặt ngay trên mặt đất.

6. Nhiệt độ của vật tăng lên, khẳng định nào sau đây là không đúng?

Advertisements (Quảng cáo)

A. Nhiệt năng của vật tăng lên.

B. Khoảng cách giữa các phân tử tăng lên.

C. Kích thước nguyên tử, phân tử tăng lên.

D. Thể tích của vật tăng lên.

II. Tự luận. Trình bày lời giải hoặc trả lời các câu hỏi dưới đây.

7. Giải thích tại sao khi bỏ đường vào một cốc nước lạnh và một cốc nước nóng ta thấy ở cốc nước lạnh đường hòa tan chậm hơn so với cốc nước nóng ?.

8.a. Nói công suất của máy là 1200W. Số đó cho ta biết điều gì?

b. Lực kéo 200N làm vật dịch chuyển quãng đường 1,8km trong thời gian 30 phút. Tính công và công suất của lực kéo đó ?

9. Dùng mặt phẳng nghiêng dài 8m để kéo vật có khốilượng 49,2kg lên cao 2m.

a. Tính công kéo vật lên theo mặtphẳng nghiêng khi không có ma sát?

b. Tính lực kéo vật lên theo mặtphẳng nghiêng khi không có ma sát?

c. Thực tế có ma sát lực kéo vật là F’ = 150N. Tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng?


Lời giải và kết quả:

Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án B D B C A C

II. Tự luận

7: Vì ở cốc nước nóng có nhiệt độ cao hơn, các phân tử chuyển đông nhanh hơn nên hiện tượng khuếch tán xảy ra nhanh hơn

8: a. Trong 1s máy đó thực hiện công là 1200J

b. Đổi S = 1,8km = 1800m; t = 30 phút = 1800s

Công của lực kéo là: A = F.s = 2001800 = 360 000 (J)

9:a. Trọng lượng của vật: P = 10m =1049,2 = 492 (N) (1,0đ)

Khi không có ma sát, công đưa vật lên theo phương thẳng đứng bằng công kéo vật lên theo mặt phẳng nghiêng: A = P.h = F.l = 4922 = 984 (J)

b. Lực kéo vật theo mặt phẳng nghiêng khi không có ma sát: F = A/l

Thay số: F = 984/8= 123 (N) (1,0đ)

c. Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng là: H = P.h/F’.l.100%

Advertisements (Quảng cáo)