SBT Lịch sử 6

Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Lịch sử 6
Bài 28 SBT Sử 6 – Ôn tập Sử 6 trang 80,81: Thời kì dựng nước đầu tiên nước ta có tên gọi là gì?
Bài 28 SBT Sử 6 – Ôn tập Sử 6 trang 80,81: Thời kì dựng nước đầu tiên nước ta có tên gọi là gì?
Bài 28: Ôn tập - SBT Sử lớp 6. Giải bài 1,2,3 trang 80, 81 SBT Lịch sử 6. Thời kì dựng nước đầu tiên nước ta có tên gọi là gì? Thời kì Bắc thuộc kết thúc được...
Bài 27 SBT Sử 6 trang 78,79: Quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ hai vào năm nào?
Bài 27 SBT Sử 6 trang 78,79: Quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ hai vào năm nào?
Bài 27 SBT Lịch Sử lớp 6: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938. Giải bài 1,2,3,4,5 trang 78, 79. Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm; Quân Nam Hán xâm lược...
Bài 26 SBT Sử lớp 6 trang 76,77: Những chính sách của Khúc Hạo nhằm mục đích gì?
Bài 26 SBT Sử lớp 6 trang 76,77: Những chính sách của Khúc Hạo nhằm mục đích gì?
Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương - SBT Sử lớp 6. Giải bài 1,2,3,4,5, trang 76, 77.  Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược diễn ra trong bối cảnh lịch...
Giải bài ôn tập chương 3 SBT Sử lớp 6: Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là gì?
Giải bài ôn tập chương 3 SBT Sử lớp 6: Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là gì?
Giải bài  tập 1,2,3,4 trang 69,70,71,72 - Bài 25: Ôn tập chương 3 - SBT Sử lớp 6. Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là gì?; Hãy trình bày nét chính về...
Bài 24 SBT Sử lớp 6 trang 66,67,68: Sau khi giành được độc lập, Khu Liên tự xưng làm vua, đặt tên nước là gì?
Bài 24 SBT Sử lớp 6 trang 66,67,68: Sau khi giành được độc lập, Khu Liên tự xưng làm vua, đặt tên nước là gì?
Bài 24: Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X - SBT Sử lớp 6. Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 66,67,68 SBT Lịch sử 6. Nước Cham-pa được thành lập như thế nào ?; Sau khi giành được độc lập,...
Bài 23 SBT Sử lớp 6: Nước ta bị nhà Đường thống trị từ năm bao nhiêu ?
Bài 23 SBT Sử lớp 6: Nước ta bị nhà Đường thống trị từ năm bao nhiêu ?
Bài 23 trang 64,65,66 - Giải bài 1,2,3,4,5,6: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX - SBT Sử lớp 6. Nước ta bị nhà Đường thống trị từ năm bao nhiêu ?;  Nêu nguyên nhân...
Bài 22 SBT Sử 6 – Giải bài tập trang 62,63,64: Vì sao quân Lương bị đánh bại và nền đi lập của đất nước ta được giữ vững ?
Bài 22 SBT Sử 6 – Giải bài tập trang 62,63,64: Vì sao quân Lương bị đánh bại và nền đi lập của đất nước ta được giữ vững...
Bài 22: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 - 602) (tiếp) - SBT Sử lớp 6. Giải bài 1,2,3,4,5 trang 62,63, 64 SBT Lịch sử 6. Triệu Quang Phục là ai ? Vì sao quân Lương bị đánh...
Bài 21 SBT Sử lớp 6 trang 60,61,62: Cuộc khời nghĩa Lý Bí bùng nổ vào năm bao nhiêu?
Bài 21 SBT Sử lớp 6 trang 60,61,62: Cuộc khời nghĩa Lý Bí bùng nổ vào năm bao nhiêu?
Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 - 602) - SBT Sử lớp 6. Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 60,61, 62 SBT Lịch sử 6. Cuộc khời nghĩa Lý Bí bùng nổ vào năm bao nhiêu? Trình bày nét...
Bài 20 SBT Sử lớp 6 trang 58,59,60: Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu bùng nổ năm nào?
Bài 20 SBT Sử lớp 6 trang 58,59,60: Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu bùng nổ năm nào?
Bài 20 - SBT Sử lớp 6: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (tiếp theo). Giải bài 1,2,3,4,5 trang 58,59, 60 SBT Lịch sử 6. Hãy trình bày nét chính về nguyên nhân, diễn biến của cuộc...
Bài 19 trang 55,56,57 SBT Sử lớp 6: Có một loại vải nổi tiếng của người Giao Châu được gọi là “vải Giao Chỉ”, đó là vải gì?
Bài 19 trang 55,56,57 SBT Sử lớp 6: Có một loại vải nổi tiếng của người Giao Châu được gọi là “vải Giao Chỉ”, đó là vải gì?
Bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế - SBT Sử lớp 6. Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 55,56, 57 SBT Lịch sử 6. Có một loại vải nổi tiếng của người Giao Châu được gọi là "vải...