Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Chia sẻ đề thi cuối năm môn Sinh lớp 8 Phòng GD Ninh Giang 2020: Vì sao nói tuyến tụy là một tuyến pha? Trình bày quá trình điều hòa lượng đường huyết trong máu

CHIA SẺ

Vì sao nói tuyến tụy là một tuyến pha? Trình bày quá trình điều hòa lượng đường huyết trong máu… trích trong đề kiểm tra cuối năm học lớp 8 môn Sinh phòng GD & ĐT Ninh Giang năm học 2019 – 2020.

Câu 1. (2, 0 điểm)

Hệ bài tiết nước tiểu có cấu tạo như thế nào? Đề bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu ta cần có lối sống, thói quen khoa học như thế nào?

Câu 2. (3, 0 điểm)

a) Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện là gì? Lấy ví dụ?

b) Khi đội kèn của xã tập luyện, bạn Nam mang mơ ra ăn thì bị bố mắng vì đội kèn khổng thể tập luyện được. Em hãy giải thích vì sao?

Câu 3. (2, 0 điểm)

a) Cận thị là gì? Nguyên nhân và cách khắc phục?

b) Da có chức năng gì?

Câu 4. (3, 0 điểm)

Vì sao nói tuyến tụy là một tuyến pha? Trình bày quá trình điều hòa lượng đường huyết trong máu