Bài tập Tin học lớp 6

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Bài tập Tin học lớp 6
Bài 21. Trình bày cô đọng bằng bảng – Tin học 6: Hãy nêu các bước để tạo bảng trong văn bản
Bài 21. Trình bày cô đọng bằng bảng – Tin học 6: Hãy nêu các bước để tạo bảng trong văn bản
Bài 21 Tin học lớp 6: Trình bày cô đọng bằng bảng. Giải câu 2, 3, 4, 5, 6 trang 106. Hãy nêu các bước để tạo bảng trong văn bản... Câu 2: Hãy nêu các bước để tạo bảng trong...
Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa – Tin học 6: Em biết những kiểu bố trí ảnh nào trên văn bản
Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa – Tin học 6: Em biết những kiểu bố trí ảnh nào trên văn bản
Bài 20 Tin học lớp 6: Thêm hình ảnh để minh họa. Giải câu 1, 2, 3 trang 102 . Nêu các bước cơ bản để chèn hình ảnh từ một tệp đồ hoạ vào văn bản... Câu 1: Nêu các...
Bài 19. Tìm kiếm và thay thế – Tin học 6: Liệt kê các thao tác cần thực hiện để thay thế một cụm từ trong cả văn bản
Bài 19. Tìm kiếm và thay thế – Tin học 6: Liệt kê các thao tác cần thực hiện để thay thế một cụm từ trong cả văn bản
Bài 19 Tin học lớp: Tìm kiếm và thay thế. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 98 . Hãy nêu sự khác biệt giữa lệnh Find và lệnh Replace... Câu 1: Hãy nêu sự khác biệt giữa lệnh Find và...
Bài 18. Trình bày trang văn bản và in – Tin học 6: Hãy liệt kê một vài lệnh trình bày
Bài 18. Trình bày trang văn bản và in – Tin học 6: Hãy liệt kê một vài lệnh trình bày
Bài 18 Tin học lớp 6: Trình bày trang văn bản và in. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 96 . Nêu sự khác biệt của lề trang văn bản và lề đoạn văn bản... Câu 1: Nêu sự khác...
Bài 17. Định dạng đoạn văn bản – Tin học 6: Hãy liệt kê một số tham số định dạng đoạn văn
Bài 17. Định dạng đoạn văn bản – Tin học 6: Hãy liệt kê một số tham số định dạng đoạn văn
Bài 17 Tin học lớp 6: Định dạng đoạn văn bản. Giải câu 1, 3, 4, 5, 6 trang 91 . Khi thực hiện lệnh định dạng cho một đoạn văn bản chúng ta có cần chọn cả đoạn...
Bài 16. Định dạng văn bản – Tin học 6: Hãy điền tác dụng định dạng kí tự của các nút lệnh sau
Bài 16. Định dạng văn bản – Tin học 6: Hãy điền tác dụng định dạng kí tự của các nút lệnh sau
Bài 16 Tin học lớp 6: Định dạng văn bản. Giải câu 1, 2, 3, 5, 6 trang 88  Thế nào là định dạng văn bản? Các lệnh định dạng được phân loại như thế nào?... Câu 1: Thế nào là...
Bài 15. Chỉnh sửa văn bản – Tin học 6: Hãy nêu tác dụng của các lệnh Copy, Cut, Paste
Bài 15. Chỉnh sửa văn bản – Tin học 6: Hãy nêu tác dụng của các lệnh Copy, Cut, Paste
Bài 15 Tin học lớp 6: Chỉnh sửa văn bản. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 81, 82 Nêu sự giống nhau và khác nhau về chức năng của phím Delete và phím Backspace trong soạn thảo...
Bài 14. Soạn thảo văn bản đơn giản – Tin học 6: Em hãy cho biết máy tính sẽ xác định câu dưới đây gồm những từ nào
Bài 14. Soạn thảo văn bản đơn giản – Tin học 6: Em hãy cho biết máy tính sẽ xác định câu dưới đây gồm những từ nào
Bài 14 Tin học lớp 6: Soạn thảo văn bản đơn giản. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 74, 75. Hãy nêu các thành phần cơ bản của văn bản... Câu 1 : Hãy nêu các thành phần...
Bài 13. Làm quen với soạn thảo văn bản – Tin học 6:Hãy nêu cách khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word nhanh nhất
Bài 13. Làm quen với soạn thảo văn bản – Tin học 6:Hãy nêu cách khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word nhanh nhất
Bài 13 Tin học lớp 6: Làm quen với soạn thảo văn bản. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 67, 68. Hãy liệt kê một số hoạt động hằng ngày của em có liên quan đến...
Bài 12. Hệ điều hành Windows – Tin học 6: Nút Start nằm ở đâu trên màn hình nền
Bài 12. Hệ điều hành Windows – Tin học 6: Nút Start nằm ở đâu trên màn hình nền
Bài 12 tin học lớp 6: Hệ điều hành Windows. Giải câu 1, 2 trang 51  . Nút Start nằm ở đâu trên màn hình nền?... Câu 1: Nút Start nằm ở đâu trên màn hình nền? (A) Nằm trên thanh công...