Bài tập Công Nghệ 6

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Bài tập Công Nghệ 6
Bài 27. Thực hành bài tập tình huống về thu chi trong gia đình – Công nghệ 6:Em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong 1 năm ?
Bài 27. Thực hành bài tập tình huống về thu chi trong gia đình – Công nghệ 6:Em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em...
Bài 27Công nghệ lớp 6 : Thực hành bài tập tình huống về thu chi trong gia đình. Giải bài tập trang 134, 135 .Em hãy tính tổng thu nhập của gia đình trong một tháng?... Bài a: a) Gia đình...
Bài 26. Chi tiêu trong gia đình – Công nghệ 6:Bạn hãy kể các khoản chi tiêu của gia đình ?
Bài 26. Chi tiêu trong gia đình – Công nghệ 6:Bạn hãy kể các khoản chi tiêu của gia đình ?
Bài 26 Công nghệ lớp 6: Chi tiêu trong gia đình. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 133 . Chi tiêu trong gia đình là gì ?... Bài 1: Chi tiêu trong gia đình là gì ? Chi tiêu trong gia đình...
Bài 25. Thu nhập của gia đình – Công nghệ 6: Hãy kể tên các loại thu nhập của gia đình em ?
Bài 25. Thu nhập của gia đình – Công nghệ 6: Hãy kể tên các loại thu nhập của gia đình em ?
Bài 25 Công nghệ lớp 6: Thu nhập của gia đình. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 127 . Thu nhập của gia đình là gì và có những loại thu nhập nào ? ... Bài 1: Thu nhập của...
Bài 23. Thực hành xây dựng thực đơn – Công nghệ 6:So sánh với các bữa ăn thường ngày, em có nhận xét gì ?
Bài 23. Thực hành xây dựng thực đơn – Công nghệ 6:So sánh với các bữa ăn thường ngày, em có nhận xét gì ?
Bài 23 Công nghệ lớp 6: Thực hành xây dựng thực đơn. Giải bài tập trang 113 . Em hãy liên hệ kiến thức đã học để vận dụng vào bài tập thực hành... Bài thực hành BÀI THỰC HÀNH: XÂY...
Bài 22. Quy trình tổ chức bữa ăn – Công nghệ 6: Hãy nêu những điểm cần lưu ý khi xây dựng thực đơn ?
Bài 22. Quy trình tổ chức bữa ăn – Công nghệ 6: Hãy nêu những điểm cần lưu ý khi xây dựng thực đơn ?
Bài 22 Công nghệ lớp 6: Quy trình tổ chức bữa ăn. Giải câu 1, 2, 3 trang 112. Muốn tổ chức tốt bữa ăn cần phải làm gì ? ... Bài 1: Muốn tổ chức tốt bữa ăn cần phải...
Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lý trong gia đình – Công nghệ 6: Tại sao phải cân bằng chất dinh dưỡng trong bữa ăn ?
Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lý trong gia đình – Công nghệ 6: Tại sao phải cân bằng chất dinh dưỡng trong bữa ăn ?
Bài 21 Công nghệ lớp 6: Tổ chức bữa ăn hợp lý trong gia đình. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 108. Em hãy nêu những yếu tố cần thiết để tổ chức một bữa ăn hợp lý...
Bài 18. Các phương pháp chế biến thực phẩm – Công nghệ 6: Cho biết sự khác nhau giữa xào và rán; giữa nấu và luộc ?
Bài 18. Các phương pháp chế biến thực phẩm – Công nghệ 6: Cho biết sự khác nhau giữa xào và rán; giữa nấu và luộc ?
Bài 18 SGK Công nghệ lớp 6: Các phương pháp chế biến thực phẩm. Giải câu 1, 2, 3 trang 91 . Tại sao phải làm chín thực phẩm ?... Bài 1: Tại sao phải làm chín thực phẩm ? Làm chín...
Bài 17. Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn – Công nghệ 6:Sinh tố nào ít bền vững nhất ? cho biết cách bảo quản ?
Bài 17. Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn – Công nghệ 6:Sinh tố nào ít bền vững nhất ? cho biết cách bảo quản ?
Bài 17 Công nghệ lớp 6 : Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 84 . Em hãy cho biết chất dinh dưỡng nào trong thực phẩm dễ bị...
Bài 16. Vệ sinh an toàn thực phẩm – Công Nghệ lớp 6:  Muốn đảo bảo an toàn thực phẩm ,cần lưu ý những yếu tố nào ?
Bài 16. Vệ sinh an toàn thực phẩm – Công Nghệ lớp 6:  Muốn đảo bảo an toàn thực phẩm ,cần lưu ý những yếu tố nào ?
Bài 16 SGK Công Nghệ lớp 6: Vệ sinh an toàn thực phẩm. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 80. Tại sao phải giữ vệ sinh thực phẩm?... Câu 1: Tại sao phải giữ vệ sinh thực phẩm? - vì giữ...
Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lý – Công nghệ 6: Em hãy cho biết chức năng của chất đạm,chất béo,chất đường bột ?
Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lý – Công nghệ 6: Em hãy cho biết chức năng của chất đạm,chất béo,chất đường bột ?
Bài 15 Công nghệ lớp 6: Cơ sở của ăn uống hợp lý. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 75. Thức ăn có vai trò gì đối với cơ thể của chúng ta ?... Bài 1: Thức ăn có...