Bài tập Công Nghệ 6

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Bài tập Công Nghệ 6
Bài 27. Thực hành bài tập tình huống về thu chi trong gia đình – Công nghệ 6:Em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong 1 năm ?
Bài 27. Thực hành bài tập tình huống về thu chi trong gia đình – Công nghệ 6:Em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em...
Bài 27Công nghệ lớp 6 : Thực hành bài tập tình huống về thu chi trong gia đình. Giải bài tập trang 134, 135 .Em hãy tính tổng thu nhập của gia đình trong một tháng?...Bài a: a) Gia đình...
Bài 26. Chi tiêu trong gia đình – Công nghệ 6:Bạn hãy kể các khoản chi tiêu của gia đình ?
Bài 26. Chi tiêu trong gia đình – Công nghệ 6:Bạn hãy kể các khoản chi tiêu của gia đình ?
Bài 26 Công nghệ lớp 6: Chi tiêu trong gia đình. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 133 . Chi tiêu trong gia đình là gì ?...Bài 1: Chi tiêu trong gia đình là gì ?Chi tiêu trong gia đình...
Bài 25. Thu nhập của gia đình – Công nghệ 6: Hãy kể tên các loại thu nhập của gia đình em ?
Bài 25. Thu nhập của gia đình – Công nghệ 6: Hãy kể tên các loại thu nhập của gia đình em ?
Bài 25 Công nghệ lớp 6: Thu nhập của gia đình. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 127 . Thu nhập của gia đình là gì và có những loại thu nhập nào ? ...Bài 1: Thu nhập của...
Bài 23. Thực hành xây dựng thực đơn – Công nghệ 6:So sánh với các bữa ăn thường ngày, em có nhận xét gì ?
Bài 23. Thực hành xây dựng thực đơn – Công nghệ 6:So sánh với các bữa ăn thường ngày, em có nhận xét gì ?
Bài 23 Công nghệ lớp 6: Thực hành xây dựng thực đơn. Giải bài tập trang 113 . Em hãy liên hệ kiến thức đã học để vận dụng vào bài tập thực hành...Bài thực hành BÀI THỰC HÀNH: XÂY...
Bài 22. Quy trình tổ chức bữa ăn – Công nghệ 6: Hãy nêu những điểm cần lưu ý khi xây dựng thực đơn ?
Bài 22. Quy trình tổ chức bữa ăn – Công nghệ 6: Hãy nêu những điểm cần lưu ý khi xây dựng thực đơn ?
Bài 22 Công nghệ lớp 6: Quy trình tổ chức bữa ăn. Giải câu 1, 2, 3 trang 112. Muốn tổ chức tốt bữa ăn cần phải làm gì ? ...Bài 1: Muốn tổ chức tốt bữa ăn cần phải...
Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lý trong gia đình – Công nghệ 6: Tại sao phải cân bằng chất dinh dưỡng trong bữa ăn ?
Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lý trong gia đình – Công nghệ 6: Tại sao phải cân bằng chất dinh dưỡng trong bữa ăn ?
Bài 21 Công nghệ lớp 6: Tổ chức bữa ăn hợp lý trong gia đình. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 108. Em hãy nêu những yếu tố cần thiết để tổ chức một bữa ăn hợp lý...
Bài 18. Các phương pháp chế biến thực phẩm – Công nghệ 6: Cho biết sự khác nhau giữa xào và rán; giữa nấu và luộc ?
Bài 18. Các phương pháp chế biến thực phẩm – Công nghệ 6: Cho biết sự khác nhau giữa xào và rán; giữa nấu và luộc ?
Bài 18 SGK Công nghệ lớp 6: Các phương pháp chế biến thực phẩm. Giải câu 1, 2, 3 trang 91 . Tại sao phải làm chín thực phẩm ?... Bài 1: Tại sao phải làm chín thực phẩm ?Làm chín...
Bài 17. Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn – Công nghệ 6:Sinh tố nào ít bền vững nhất ? cho biết cách bảo quản ?
Bài 17. Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn – Công nghệ 6:Sinh tố nào ít bền vững nhất ? cho biết cách bảo quản ?
Bài 17 Công nghệ lớp 6 : Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 84 . Em hãy cho biết chất dinh dưỡng nào trong thực phẩm dễ bị...
Bài 16. Vệ sinh an toàn thực phẩm – Công Nghệ lớp 6:  Muốn đảo bảo an toàn thực phẩm ,cần lưu ý những yếu tố nào ?
Bài 16. Vệ sinh an toàn thực phẩm – Công Nghệ lớp 6:  Muốn đảo bảo an toàn thực phẩm ,cần lưu ý những yếu tố nào ?
Bài 16 SGK Công Nghệ lớp 6: Vệ sinh an toàn thực phẩm. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 80. Tại sao phải giữ vệ sinh thực phẩm?...Câu 1: Tại sao phải giữ vệ sinh thực phẩm?- vì giữ...
Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lý – Công nghệ 6: Em hãy cho biết chức năng của chất đạm,chất béo,chất đường bột ?
Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lý – Công nghệ 6: Em hãy cho biết chức năng của chất đạm,chất béo,chất đường bột ?
Bài 15 Công nghệ lớp 6: Cơ sở của ăn uống hợp lý. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 75. Thức ăn có vai trò gì đối với cơ thể của chúng ta ?...Bài 1: Thức ăn có...

Đề & bài tập hay