Bài tập Lịch Sử 6

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Bài tập Lịch Sử 6
Bài 28. Ôn tập – Lịch sử 6: Lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thuỷ đến thế kỉ X trải qua những thời kì nào?
Bài 28. Ôn tập – Lịch sử 6: Lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thuỷ đến thế kỉ X trải qua những thời kì nào?
Bài 28 Lịch sử lớp 6: Ôn tập. Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5, bài 6, bài 7, giải bài tập lí thuyết trang 77 . Thời dựng nước đầu tiên diễn ra vào...
Bài 27. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938 – Lịch sử 6: Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm nào ?
Bài 27. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938 – Lịch sử 6: Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm...
Bài 27 lịch sử lớp 6: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938. Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 76. Trình bày diễn biến của trận quyết chiến trên sông...
Bài 26. Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương – Lịch sử 6: Khúc Hạo gửi con trai mình sang nhà Nam Hán làm con tin nhằm mục đích gì?
Bài 26. Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương – Lịch sử 6: Khúc Hạo gửi con trai mình sang nhà Nam Hán làm...
Bài 26 Lịch sử lớp 6: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương. Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 73. Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược...
Bài 25. Ôn tập chương III – Lịch sử 6: Hãy nêu các biểu hiện cụ thể của những biến chuyển về kinh tế, văn hoá ở nước ta trong thời Bắc thuộc.
Bài 25. Ôn tập chương III – Lịch sử 6: Hãy nêu các biểu hiện cụ thể của những biến chuyển về kinh tế, văn hoá ở nước ta...
Bài 25 Lịch sử lớ 6: Ôn tập chương III. Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 70 . Trong thời gian Bắc thuộc, nước ta đã bị mất tên, bị chia ra,...
Bài 24. Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X – Lịch sử 6: Nước Cham-pa được thành lập và phát triển như thế nào ?
Bài 24. Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X – Lịch sử 6: Nước Cham-pa được thành lập và phát triển như thế nào ?
Bài 24 Lịch sử lớ 6: Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X. Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 69 . Nêu những thành tựu về văn hoá và kinh tế...
Bài 23. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII – IX – Lịch sử 6: Theo em, vì sao cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng được mọi người hưởng ứng ?
Bài 23. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII – IX – Lịch sử 6: Theo em, vì sao cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng được mọi...
Bài 23 Lịch sử lớp 6: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX. Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 66 . Trình bày diễn biến của cuộc...
Bài 22. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602) (tiếp) – Lịch sử 6: Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược đã diễn ra như thế nào ?
Bài 22. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602) (tiếp) – Lịch sử 6: Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược đã diễn ra như...
Bài 22 Lịch sử lớp 6: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 - 602) (tiếp). Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 62 . Triệu Quang Phục là ai ? Vì sao ông...
Bài 21. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602) – Lịch sử 6: Vì sao khởi nghĩa Lý Bí giành được thắng lợi ?
Bài 21. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602) – Lịch sử 6: Vì sao khởi nghĩa Lý Bí giành được thắng lợi ?
Bài 21 Lịch sử lớp 6: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 - 602). Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 60 Lịch sử 6. Bài 2.. Em có nhận xét gì...
Bài 20. Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (tiếp theo) – lịch sử 6: Vì sao người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ tiên
Bài 20. Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (tiếp theo) – lịch sử 6: Vì sao người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và...
Bài 20 Lịch sử lớp 6: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (tiếp theo). Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 57. Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248). Quan sát sơ đồ...
Bài 19. Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế – Lịch sử 6: Vì sao nhà Hán giữ độc quyền về sắt ?
Bài 19. Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế – Lịch sử 6: Vì sao nhà Hán giữ độc quyền về sắt ?
Bài 19 Lịch sử lớp 6: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế. Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 54. Những biểu hiện về sự phát triển của thủ công...