Bài tập SGK Lý 6

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Bài tập SGK Lý 6
Giải bài tập SGK Lý 6: Đáp án và hướng dẫn giải chi tiết bài tập Vật lý lớp 6 chương 1,2 trong SGK chi tiết nhất trên dethikiemtra.com
Giải bài tập tổng kết chương 2 Lý 6: Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8,9 trang 89,90,91
Giải bài tập tổng kết chương 2 Lý 6: Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8,9 trang 89,90,91
Giải bài ôn tập chương 2 Lý 6: Bài 1,2,3, 4,5,6, 7,8,9 trang 89, 90, 91 Sách giáo khoa. Bài 1: Thể tích của các chất thay đổi như thế nào khi nhiệt độ tăng, khi nhiệt độ giảm? - Khi nhiệt độ...
Giải bài C1,2,3,4,5,67,8,9 trang 87, 88 Sách giáo khoa Lý 6: Sự sôi
Giải bài C1,2,3,4,5,67,8,9 trang 87, 88 Sách giáo khoa Lý 6: Sự sôi
Chương 2 - Giải bài tập C1,C2,C3, C4,C5,C6 trang 87; bài C7,C8,C9 trang 88 SGK Vật Lý 6: Sự sôi - Mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ sôi. - Trong suốt thời gian...
Bài C1 đến C8 trang 84 sách vật lý 6: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)
Bài C1 đến C8 trang 84 sách vật lý 6: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)
Giải bài  C1, C2, C3 , C4, C5, C6, C7, C8 trang 84 SGK Vật Lý 6: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (Tiếp theo) - Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự bay hơi. - Tốc độ...
Bài C1 – C10 trang 80,81,82 SGK vật Lý 6: Sự bay hơi và sự ngưng tụ
Bài C1 – C10 trang 80,81,82 SGK vật Lý 6: Sự bay hơi và sự ngưng tụ
Sự bay hơi và sự ngưng tụ: Giải bài C1 trang 80; bài C2, C3, C4 trang 81; C5, C6, C7 ,C8, C9, C10 trang 82 Sách Vật Lý 6. 1. Quần áo vẽ ở hình A2 khô nhanh hơn vẽ ở hình A1 Chứng tỏ tốc...
Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo): Giải bài trang 78, 79 Sách giáo khoa Lý 6
Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo): Giải bài trang 78, 79 Sách giáo khoa Lý 6
Bài Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo): Giải bài tập C1,C2, C3,C4, C5 trang 78; bài C6,C7 trang 79 SGK Vật Lý 6. 1. Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu đông đặc? Tới nhiệt độ 800C thì...
Sự nóng chảy và sự đông đặc: Bài tập C1,C2,C3, C4,C5 trang 76 Lý lớp 6
Sự nóng chảy và sự đông đặc: Bài tập C1,C2,C3, C4,C5 trang 76 Lý lớp 6
Chương 2 Bài Sự nóng chảy và sự đông đặc: giải bài C1, C2,C3, C4, C5 trang 76 SGK Vật Lý 6 Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng được gọi là sự nóng chảy. Sự chuyển thể từ thể lỏng...
[SGK vật lý 6] Bài C1,C2, C3, C4,C5 trang 68, 69, 70: Nhiệt kế – Thang nhiệt độ
[SGK vật lý 6] Bài C1,C2, C3, C4,C5 trang 68, 69, 70: Nhiệt kế – Thang nhiệt độ
Nhiệt kế - Thang nhiệt độ: giải bài tập C1, C2 trang 68; bài C3, C4 trang 69; C5 trang 70 SGK Vật Lý 6. 1. Có 3 bình đựng nước a, b, c; cho thêm đá vào bình a để có...
Bài C1 – C10 trang 65, 66, 67 Vật Lý 6: Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt
Bài C1 – C10 trang 65, 66, 67 Vật Lý 6: Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt
Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt: Giải bài C1, C2,C3 trang 65; bài C4, C5, C6, C7, C8 trang 66; C9, C10 trang 67 SGK Vật Lý 6. 1. Có hiện tượng gì xảy ra đối với thanh thép khi...
Sự nở vì nhiệt của chất khí (Giải bài C1- C9 trang 62, 63, 64 vật lý 6)
Sự nở vì nhiệt của chất khí (Giải bài C1- C9 trang 62, 63, 64 vật lý 6)
Bài Sự nở vì nhiệt của chất khí:  Đáp án bài tập C1, C2 trang 62; bài C3, C4, C5, C6 ,C7, C8 trang 63; bài C9 trang 64  Vật Lý 6. - Chất khí nở ra khi nóng lên,...
Bài C1 – C7 SGK vật lý 6 trang 60, 61: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng
Bài C1 – C7 SGK vật lý 6 trang 60, 61: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng
Chương 2 bài : Sự nở vì nhiệt của chất lỏng. Giải bài C1, C2, C3 trang 60; bài C4, C5, C6, C7 trang 61 SGK Vật Lý 6 - Chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi -...