Bài tập SGK Lý 6

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Bài tập SGK Lý 6
Giải bài tập SGK Lý 6: Đáp án và hướng dẫn giải chi tiết bài tập Vật lý lớp 6 chương 1,2 trong SGK chi tiết nhất trên dethikiemtra.com
Giải bài tập tổng kết chương 2 Lý 6: Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8,9 trang 89,90,91
Giải bài tập tổng kết chương 2 Lý 6: Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8,9 trang 89,90,91
Giải bài ôn tập chương 2 Lý 6: Bài 1,2,3, 4,5,6, 7,8,9 trang 89, 90, 91 Sách giáo khoa.Bài 1: Thể tích của các chất thay đổi như thế nào khi nhiệt độ tăng, khi nhiệt độ giảm?- Khi nhiệt độ...
Giải bài C1,2,3,4,5,67,8,9 trang 87, 88 Sách giáo khoa Lý 6: Sự sôi
Giải bài C1,2,3,4,5,67,8,9 trang 87, 88 Sách giáo khoa Lý 6: Sự sôi
Chương 2 - Giải bài tập C1,C2,C3, C4,C5,C6 trang 87; bài C7,C8,C9 trang 88 SGK Vật Lý 6: Sự sôi- Mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ sôi.- Trong suốt thời gian...
Bài C1 đến C8 trang 84 sách vật lý 6: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)
Bài C1 đến C8 trang 84 sách vật lý 6: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)
Giải bài  C1, C2, C3 , C4, C5, C6, C7, C8 trang 84 SGK Vật Lý 6: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (Tiếp theo)- Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự bay hơi.- Tốc độ...
Bài C1 – C10 trang 80,81,82 SGK vật Lý 6: Sự bay hơi và sự ngưng tụ
Bài C1 – C10 trang 80,81,82 SGK vật Lý 6: Sự bay hơi và sự ngưng tụ
Sự bay hơi và sự ngưng tụ: Giải bài C1 trang 80; bài C2, C3, C4 trang 81; C5, C6, C7 ,C8, C9, C10 trang 82 Sách Vật Lý 6.1. Quần áo vẽ ở hình A2 khô nhanh hơn vẽ ở hình A1 Chứng tỏ tốc...
Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo): Giải bài trang 78, 79 Sách giáo khoa Lý 6
Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo): Giải bài trang 78, 79 Sách giáo khoa Lý 6
Bài Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo): Giải bài tập C1,C2, C3,C4, C5 trang 78; bài C6,C7 trang 79 SGK Vật Lý 6.1. Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu đông đặc?Tới nhiệt độ 800C thì...
Sự nóng chảy và sự đông đặc: Bài tập C1,C2,C3, C4,C5 trang 76 Lý lớp 6
Sự nóng chảy và sự đông đặc: Bài tập C1,C2,C3, C4,C5 trang 76 Lý lớp 6
Chương 2 Bài Sự nóng chảy và sự đông đặc: giải bài C1, C2,C3, C4, C5 trang 76 SGK Vật Lý 6 Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng được gọi là sự nóng chảy. Sự chuyển thể từ thể lỏng...
[SGK vật lý 6] Bài C1,C2, C3, C4,C5 trang 68, 69, 70: Nhiệt kế – Thang nhiệt độ
[SGK vật lý 6] Bài C1,C2, C3, C4,C5 trang 68, 69, 70: Nhiệt kế – Thang nhiệt độ
Nhiệt kế - Thang nhiệt độ: giải bài tập C1, C2 trang 68; bài C3, C4 trang 69; C5 trang 70 SGK Vật Lý 6.1. Có 3 bình đựng nước a, b, c; cho thêm đá vào bình a để có...
Bài C1 – C10 trang 65, 66, 67 Vật Lý 6: Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt
Bài C1 – C10 trang 65, 66, 67 Vật Lý 6: Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt
Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt: Giải bài C1, C2,C3 trang 65; bài C4, C5, C6, C7, C8 trang 66; C9, C10 trang 67 SGK Vật Lý 6.1. Có hiện tượng gì xảy ra đối với thanh thép khi...
Sự nở vì nhiệt của chất khí (Giải bài C1- C9 trang 62, 63, 64 vật lý 6)
Sự nở vì nhiệt của chất khí (Giải bài C1- C9 trang 62, 63, 64 vật lý 6)
Bài Sự nở vì nhiệt của chất khí:  Đáp án bài tập C1, C2 trang 62; bài C3, C4, C5, C6 ,C7, C8 trang 63; bài C9 trang 64  Vật Lý 6.- Chất khí nở ra khi nóng lên,...
Bài C1 – C7 SGK vật lý 6 trang 60, 61: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng
Bài C1 – C7 SGK vật lý 6 trang 60, 61: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng
Chương 2 bài : Sự nở vì nhiệt của chất lỏng. Giải bài C1, C2, C3 trang 60; bài C4, C5, C6, C7 trang 61 SGK Vật Lý 6- Chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi-...

Đề & bài tập hay