SBT Địa lí 6

Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Địa lí 6
Bài 1,2,3,4 trang 83 đến 86 SBT Địa lớp 6: Yếu tố khí hậu đã làm cho thực vật thay đổi như thế nào?
Bài 1,2,3,4 trang 83 đến 86 SBT Địa lớp 6: Yếu tố khí hậu đã làm cho thực vật thay đổi như thế nào?
Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất: Giải câu 1,2,3,4 trang 83, 84, 85, 86 SBT Địa lí 6. Dựa vào các hình 27-2, 27-3,...
Bài 1,2 trang 80, 81, 82 SBT Địa lớp 6: Tên của hai nhân tố chính tác động vào đá để hình thành đất là gì ?
Bài 1,2 trang 80, 81, 82 SBT Địa lớp 6: Tên của hai nhân tố chính tác động vào đá để hình thành đất là gì ?
Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất: Giải bài 1,2  trang 80, 81, 82. Bài  Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng: Các thành phần của đất gồm có :...? Câu 2: Đánh...
Bài 1,2 SBT Địa lớp 6 trang 78, 79: Vì sao dòng biển lạnh có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ nước biển của những nơi chúng chảy qua?
Bài 1,2 SBT Địa lớp 6 trang 78, 79: Vì sao dòng biển lạnh có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ nước biển của những nơi chúng chảy qua?
Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương: Giải bài 1,2 trang 78, 79 SBT Địa lý 6. Dựa vào hình 64 trong SGK Địa lí 6, hãy :a) Quan sát các dòng...
Bài 1,2,3 trang 75, 76, 77, 78 SBT Địa lớp 6: Hãy trình bày mối liên quan giữa thuỷ triều với Mặt Trăng
Bài 1,2,3 trang 75, 76, 77, 78 SBT Địa lớp 6: Hãy trình bày mối liên quan giữa thuỷ triều với Mặt Trăng
Bài 24. Biển và đại dương: Giải bài 1,2,3 trang 75, 76, 77,  78 SBT Địa lí 6. Bài 2. Hãy cho biết nguyên nhân chủ yếu sinh ra từng hiện tượng : sóng, dòng biển, thuỷ triều, sóng...
Bài 1,2,3 trang 71,72,73,74 SBT Địa lớp 6: Những nhánh sông nhỏ được gọi là gì?
Bài 1,2,3 trang 71,72,73,74 SBT Địa lớp 6: Những nhánh sông nhỏ được gọi là gì?
Bài 23. Sông và hồ: Giải bài 1, 2,3 trang 71 - 74 SBT Địa lí 6. Bài 2. Dựa vào các hình 23-2, 23-3, 23-4 và kết hợp với kiến thức đã học, hãy trình bày sự phân...
Bài 1,2 trang 68, 69,70 SBT Địa lớp 6: Đới nóng được giới hạn bởi những vĩ tuyến nào?
Bài 1,2 trang 68, 69,70 SBT Địa lớp 6: Đới nóng được giới hạn bởi những vĩ tuyến nào?
Bài 22. Các đới khí hậu trên Trái Đất. Giải bài 1,2 trang 68, 69. 70 SBT Địa lí 6. Bài 2. Dựa vào những đặc điểm cho dưới đây, hãy điền tiếp các số và chữ vào các...
Bài 1,2,3 trang 64, 65, 66 SBT Địa lớp 6: Lượng mưa phân bố đều từ Xích đạo về hai cực là đúng hay sai?
Bài 1,2,3 trang 64, 65, 66 SBT Địa lớp 6: Lượng mưa phân bố đều từ Xích đạo về hai cực là đúng hay sai?
Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa. Giải bài 1, 2,3  trang 64,65,66 SBT Địa lí 6. Bài 2. Hãy cho biết cách tính lượng mưa của. 1 ngày ..................; 1 tháng .................. Câu 1.a: Hãy cho biết khả năng chứa hơi...
Bài 1,2,3 trang 61, 62, 63,64 SBT Địa lớp 6: Khu vực quanh Xích đạo có khí áp cao hay thấp?
Bài 1,2,3 trang 61, 62, 63,64 SBT Địa lớp 6: Khu vực quanh Xích đạo có khí áp cao hay thấp?
Bài 19. Khí áp và gió trên Trái Đất - SBT Địa lớp 6. Giải bài tập/câu 1,2,3 trang 61,62,63, 64 Sách bài tập Địa lý 6. Bài 2. Dựa vào hình 50 và 51 trong SGK Địa lí...
Bài 1,2,3 trang 58, 59, 60, 61 SBT Địa lớp 6: Nhiệt độ của không khí được hình thành như thế nào ?
Bài 1,2,3 trang 58, 59, 60, 61 SBT Địa lớp 6: Nhiệt độ của không khí được hình thành như thế nào ?
Bài 18. Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí - SBT Địa lớp 6. Giải bài 1,2,3 trang 58, 59, 60, 61 Sách bài tập Địa lí 6. Bài 2. Dựa vào kiến thức đã học và...
Bài 1,2 trang 55, 56, 57 SBT Địa lý 6: Hơi nước chiếm tỉ lệ là bao nhiêu trong thành phần không khí ?
Bài 1,2 trang 55, 56, 57 SBT Địa lý 6: Hơi nước chiếm tỉ lệ là bao nhiêu trong thành phần không khí ?
Bài 17. Lớp vỏ khí - SBT Địa lớp 6. Giải bài 1,2, trang 55, 56, 57 Sách bài tập  Địa lí 6. Bài 2. Dựa vào hình 46 trong SGK Địa lí 6 và kết hợp với những...