Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6

Bài 20,21,22 ,23,24,25 ,26,27 trang 15,16 SGK Toán 6 tập 2: Luyện tập rút gọn phân số

 Luyện tập rút gọn phân số: Giải các bài tập bài 20,21,22 trang 15; bài 23,24,25 ,26,27 trang 16 SGK Toán 6 tập 2: Luyện tập Rút gọn phân số.

Bài 20. Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau đây:

2016-01-11_102519

2016-01-11_102707


Bài 21. Trong các phân số sau đây, tìm phân số không bằng phân số nào trong các phân số còn lại:

2016-01-11_102957

2016-01-11_103558

2016-01-11_103608

Do đó: 2016-01-11_103825

Vậy phân số phân số không bằng phân số nào trong các phân số còn lại là: 14/20


Bài 22 trang 15. Điền số thích hợp vào ô vuông:

2016-01-11_104122

Thứ tự lần lượt cần điền là: 40,45,48,50.

2016-01-11_104232


Bài 23 trang 16 toán 6. Cho tập hợp A = {0; -3; 5}. Viết tập hợp B các phân số m/n mà m,n ∈ A. (Nếu có hai phân số bằng nhau thì chỉ cần viết một phân số).

2016-01-11_135551 Ta có thể chọn 1 trong 2 đáp án trên

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 24. Tìm các số nguyên x và y, biết:

2016-01-11_135728

Trước tiên ta rút gọn phân số: -36/84

2016-01-11_140006 phân số được rút gọn

Vậy ta có:

2016-01-11_140152

2016-01-11_140315

Advertisements (Quảng cáo)

2016-01-11_140326

Kết luận: Vậy x = -7; y = -15.


Bài 25 trang 16 Viết tất cả các phân số bằng 15/39 mà tử và mẫu là các số tự nhiên có hai chữ số.

Trước tiên ta rút gọn phân số 15/39 = 5/13

2016-01-11_140631

Ta phải nhân cả tử và mẫu của phân số với cùng một số tự nhiên sao cho tử và mẫu của nó là các số tự nhiên có hai chữ số.

2016-01-11_140918

Như vậy có sáu số là 2,3,4,5,6,7 thỏa mãn yêu cầu của đề bài.


Bài 26. Cho đoạn thẳng AB:

2016-01-11_141143Hãy vẽ vào vở các đoạn thẳng CD,EF,GH,IK biết rằng:

2016-01-11_141215

Đáp án: +) CD = 3/4 AB

pizap.com14524967736121

+ EF = 5/6 AB

pizap.com14524969386121

+ GH = 1/2 AB

pizap.com14524970809751

+ IK = 5/4 AB

2016-01-11_143442


Bài 27. Đố: Một học sinh đã rút gọn như sau:

2016-01-11_143812Bạn đó giải thích: “Trước hết em rút gọn cho 10, rồi rút gọn cho 5”. Đố em làm như vậy đúng hay sai? Vì sao?

Đáp án: Sai, Vì 10 không phải là một thừa số trên tử và dưới mẫu.

Sai vì đã rút gọn ở dạng tổng. Nếu tử và mẫu của phân số có dạng biểu thức thì phải biến đổi tử và mẫu về dạng tích rồi mới rút gọn được. Rút gọn đúng như sau:

2016-01-11_144220

Advertisements (Quảng cáo)