Giải bài tập Địa lí 6

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Giải bài tập Địa lí 6
Bài 27. Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất Địa lí 6: Hãy quan sát các hình 67, 68 SGK
Bài 27. Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất Địa lí 6: Hãy quan sát các hình...
Bài 27 Địa lí lớp 6: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất. Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 82....
Bài 26. Đất. Các nhân tố hình thành đất – Địa lí lớp 6: Hãy cho .biết nguồn gốc của thành phần khoáng trong đất.
Bài 26. Đất. Các nhân tố hình thành đất – Địa lí lớp 6: Hãy cho .biết nguồn gốc của thành phần khoáng trong đất.
Bài 26 Địa lí lớp 6: Đất. Các nhân tố hình thành đất. Giải bài 1,2,3,4, giải bài tập lí thuyết trang 79. Chất mùn có vai trò như thế nào trong lớp thổ nhưỡng?. Câu 1. Quan sát mẫu đất...
Bài 25. Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương – Địa lí 6: Dựa vào lược đồ hình 65 SGK, hãy:
Bài 25. Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương – Địa lí 6: Dựa vào lược đồ hình 65 SGK, hãy:
Bài 25 Địa lí lớp 6: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương. Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 76 .Dựa vào lược đồ hình 65 SGK, hãy: - So...
Bài 24. Biển và đại dương – Địa lí 6:  Hãy nêu nguyên nhân của hiện tượng thuỷ triều trên Trái Đất.
Bài 24. Biển và đại dương – Địa lí 6:  Hãy nêu nguyên nhân của hiện tượng thuỷ triều trên Trái Đất.
Bài 24 Địa lí lớp 6: Biển và đại dương. Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 75 . Hãy nêu nguyên nhân của hiện tượng thuỷ triều trên Trái Đất.. Câu 1: Hãy...
Bài 23. Sông và hồ – Địa lớp 6: Hãy so sánh lưu vực và tổng lượng nước của sông Mê Công và sông Hồng.
Bài 23. Sông và hồ – Địa lớp 6: Hãy so sánh lưu vực và tổng lượng nước của sông Mê Công và sông Hồng.
Bài 23 Địa lí lớp 6: Sông và hồ. Giải bài 1,2,3,4, giải bài tập lí thuyết trang 72 . Sông và hồ khác nhau thế nào?. Câu 1: Dựa vào lược đồ hình 59 SGK, hãy xác định lưu vực,...
Bài 22. Các đới khí hậu trên Trái Đất – Địa lí 6: Dựa vào hình 58 SGK, hãy kể tên và xác định vị trí năm đới khí hậu trên Trái Đất.
Bài 22. Các đới khí hậu trên Trái Đất – Địa lí 6: Dựa vào hình 58 SGK, hãy kể tên và xác định vị trí năm đới khí...
Bài 22 Địa lí lớp 6: Các đới khí hậu trên Trái Đất. Giải bài 1,2,3,4, giải bài tập lí thuyết trang 69 . Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới. Lượng mưa trong năm ở đới này...
Bài 21. Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa – Địa lí 6: Đơn vị để tính nhiệt độ là gì?
Bài 21. Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa – Địa lí 6: Đơn vị để tính nhiệt độ là gì?
Bài 21 Địa lí lớp 6: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa. Giải bài 1,2,3,4,5, trang 65 - 66. Dựa vào các trục của hệ toạ độ vuông góc để xác định các đại lượng...
Bài 20. Hơi nước trong không khí. Mưa – Địa lí 6: Nhiệt độ có ảnh hưởng đến khả năng chứa hơi nước của không khí như thế nào?
Bài 20. Hơi nước trong không khí. Mưa – Địa lí 6: Nhiệt độ có ảnh hưởng đến khả năng chứa hơi nước của không khí như thế nào?
Bài 20 Địa lí lớp 6: Hơi nước trong không khí. Mưa. Giải bài 1,2,3,4, giải bài tập lí thuyết trang 64. Nhiệt độ có ảnh hưởng đến khả năng chứa hơi nước của không khí như thế nào?  Câu...
Bài 19. Khí áp và gió trên Trái Đất – Địa lí 6: Khí áp là gì? Tại sao có khí áp?
Bài 19. Khí áp và gió trên Trái Đất – Địa lí 6: Khí áp là gì? Tại sao có khí áp?
Bài 19 Địa lí lớp 6: Khí áp và gió trên Trái Đất. Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, giải bài tập lí thuyết trang 60. Nguyên nhân nào đã sinh ra gió?. Câu 1. Quan sát...
Bài 18. Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí – Địa lớp 6: Thời tiết khác khí hậu ở điểm nào.
Bài 18. Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí – Địa lớp 6: Thời tiết khác khí hậu ở điểm nào.
Bài 18 Địa lí lớp 6: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí. Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, giải bài tập lí thuyết trang 57. Tại sao lại có sự khác nhau giữa...