Bài tập Sinh lớp 6

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Bài tập Sinh lớp 6
Giải bài tập SGK sinh 6: Gợi ý trả lời tất cả các câu hỏi và bài tập Sinh học lớp 6 từ chương 1 đến hết chương 10.
Bài 52 Địa y: Giải bài 1,2,3 trang 172 Sinh 6
Bài 52 Địa y: Giải bài 1,2,3 trang 172 Sinh 6
Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 1,2,3 trang 172 SGK Sinh 6: Địa y. Địa y là dạng sinh vật đặc biệt gồm tảo và nấm cộng sinh, thường sống bám trên thân cây gỗ hoặc trên đá. Địa-y đóng vai...
Bài 51 Nấm (tiếp theo: Giải bài 1,2,3,4 trang 170 Sinh 6
Bài 51 Nấm (tiếp theo: Giải bài 1,2,3,4 trang 170 Sinh 6
Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 1,2,3,4 trang 170 SGK Sinh 6: Nấm (tiếp theo) - Chương 10. Bài 1: Nấm có cách dinh dưỡng như thế nào ? Tại sao ? Phần lớn nấm hút chất hữu cơ có trong đất...
Bài 51 Nấm: Bài 1,2,3,4 trang 167 Sinh học 6
Bài 51 Nấm: Bài 1,2,3,4 trang 167 Sinh học 6
Dethikiemtra.com hướng dẫn Giải bài 1,2,3,4 trang 167 SGK Sinh 6: Nấm - Chương 6. Bài 1: Mốc trắng và nấm rơm có cấu tạo như thế nào?  Chúng sinh sản bằng gì? → Mốc trắng có cấu tạo dạng sợi phân nhánh rất...
Bài tập 1,2,3 trang 164 Sinh lớp 6: Vi khuẩn (tiếp theo)
Bài tập 1,2,3 trang 164 Sinh lớp 6: Vi khuẩn (tiếp theo)
Bài 50 - Giải bài 1,2,3 trang 164 SGK Sinh 6: Vi khuẩn (tiếp theo) Vi khuẩn có vai trò trong thiên nhiên và trong đời sống con người: chúng phân hủy các hợp chất hữu cơ thành các chất vô...
Bài 50 Sinh 6 Vi khuẩn – Bài 1,2,3 trang 161
Bài 50 Sinh 6 Vi khuẩn – Bài 1,2,3 trang 161
Giải bài 1,2 trang 161 SGK Sinh 6: Vi khuẩn - bài 50 Chương 10. Vi khuẩn là những sinh vật rất nhỏ bé, có cấu tạo đơn giản (tế bào chưa có nhân hoàn chỉnh). Hầu hết vikhuẩn không có chất...
Bài 49 Bảo vệ sự đa dạng của thực vật: Bài 1,2,3 trang 159 môn sinh 6
Bài 49 Bảo vệ sự đa dạng của thực vật: Bài 1,2,3 trang 159 môn sinh 6
Bài 49 Chương 9: Giải bài 1,2,3 trang 159 Sinh 6: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật Sự đa dạng của thực-vật được biểu hiện bằng số lượng loài và cá thể của loài trong các môi trường sống tự...
Bài 48 trang 154 Sinh lớp 6: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người
Bài 48 trang 154 Sinh lớp 6: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người
Giải bài 1,2,3 trang 154 SGK Sinh 6: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người. Thực vật đóng vai trò quan trọng trong đời sống động vật. Chúng cung cấp thức ăn...
Bài 48 (tiếp theo): Bài tập 1,2,3,4 trang 156 Sinh lớp 6
Bài 48 (tiếp theo): Bài tập 1,2,3,4 trang 156 Sinh lớp 6
Bài 48: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 156 SGK Sinh 6:  Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người (tiếp theo). Thực vật, nhất là thực vật Hạt kín có công dụng...
Bài 47. Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước – sinh 6(Bài 1,2,3 trang 151)
Bài 47. Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước – sinh 6(Bài 1,2,3 trang 151)
Chương 9: Giải bài 1,2,3 trang 151 SGK Sinh 6: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước. Thực vật, đặc biệt là thực-vật-rừng, nhờ có hệ rễ giữ đất, tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra,...
Bài 46 Sinh lớp 6: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu ( bài 1,2,3,4 trang 148)
Bài 46 Sinh lớp 6: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu ( bài 1,2,3,4 trang 148)
Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 148 SGK Sinh 6: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu - Chương 9. Trong quá trình quang hợp, thựcvật lấy vào khí cacbônic và nhả ra khí ôxi; nhưng trong quá trình hô...