Trang Chủ Chủ đề Bài tập SGK số học 6

Bài tập SGK số học 6

Giải bài tập SGK Toán Số học 6, hướng dẫn chi tiết các bài tập Toán số học lớp 6 tập 1, 2 chương 1,2,3.
Bài ôn tập chương 3 Toán số học 6 Tập 2: Bài 154 – 167 trang 64,65

Bài ôn tập chương 3 Toán số học 6 Tập 2: Bài 154 – 167 trang 64,65

Ôn tập chương 3 Toán số học: Giải bài 154 ,155, 156 , 157, 158, 159 ,160, 161 trang 64 Toán 6 ; Bài...
Bài tập 149,150,151 ,152,153 trang 61,62 Toán lớp 6 tập 2: Biểu đồ phần trăm

Bài tập 149,150,151 ,152,153 trang 61,62 Toán lớp 6 tập 2: Biểu đồ phần trăm

Biểu đồ phần trăm: Giải bài 149,150 ,151,152 trang 61; bài 153 trang 62 SGK Toán 6 tập 2 - Chương 3.Tỉ số phần trăm thường được biểu...
Giải bài 142,143,144 ,145,146,147 ,148 trang 59,60 SGK Toán 6 tập 2: Luyện tập tìm tỉ số của hai số

Giải bài 142,143,144 ,145,146,147 ,148 trang 59,60 SGK Toán 6 tập 2: Luyện tập tìm tỉ số của hai...

Luyện tập Tìm tỉ số của hai số - Chương 3: Giải bài 142, 143, 144, 145, 146, 147 trang 59; bài 148 trang 60 SGK...
Giải bài 137,138,139 ,140,141 trang 57,58 SGK Toán 6 tập 2: Tìm tỉ số của hai số

Giải bài 137,138,139 ,140,141 trang 57,58 SGK Toán 6 tập 2: Tìm tỉ số của hai số

Bài 16 Tìm tỉ số của hai số: Giải bài 137 trang 57; bài 138,139 ,140,141 trang 58 SGK Toán 6 tập 2 - Chương 3.Bài 137. Tìm tỉ...
Giải bài 132,133,134 ,135,136 trang 55,56 SGK Toán 6 tập 2: Luyện tập tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Giải bài 132,133,134 ,135,136 trang 55,56 SGK Toán 6 tập 2: Luyện tập tìm một số biết giá trị...

Đáp án và hướng dẫn Giải bài 132,133,134 trang 55; bài 135,136,137 trang 56 SGK Toán 6 tập 2: Luyện tập tìm một số biết giá trị...
Bài 126,127,128 ,129,130,131 trang 54,55 SGK Toán 6 tập 2: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Bài 126,127,128 ,129,130,131 trang 54,55 SGK Toán 6 tập 2: Tìm một số biết giá trị một phân số...

Bài 15 Tìm một số biết giá trị một phân số của nó: Giải bài 126,127 trang 54; bài 128,129,130,131 trang 55 SGK Toán 6...
Bài 121,122,123 ,124,125 Toán 6 trang 52,53: Luyện tập tìm giá trị phân số của một số cho trước

Bài 121,122,123 ,124,125 Toán 6 trang 52,53: Luyện tập tìm giá trị phân số của một số cho trước

Gợi ý và giải bài 121 trang 52; bài 122,123,124,125 trang 53 Toán 6: Luyện tập tìm giá trị phân số của một số...
Bài 115,116,117 ,118,119,120 trang 51,52 SGK Toán lớp 6 tập 2: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Bài 115,116,117 ,118,119,120 trang 51,52 SGK Toán lớp 6 tập 2: Tìm giá trị phân số của một số...

Bài Tìm giá trị phân số của một số cho trước - Chương 3 Phân số - Lời giải bài 115,116,117 trang 51; bài 118,119,120 trang...
Bài 106,107, 108,109, 110,111, 112,113, 114 trang 48,49,50 Toán 6 tập 2: Luyện tập các phép tính về phân số và số thập phân

Bài 106,107, 108,109, 110,111, 112,113, 114 trang 48,49,50 Toán 6 tập 2: Luyện tập các phép tính về phân...

Luyện tập các phép tính về phân số và số thập phân: Đáp án và hướng dẫn Giải bài 106, 107, 108 trang 48;...
Bài 99,100, 101,102, 103,104, 105 trang 47 SGK Toán 6 tập 2: Luyện tập Hỗn số, số thập phân, phân số

Bài 99,100, 101,102, 103,104, 105 trang 47 SGK Toán 6 tập 2: Luyện tập Hỗn số, số thập phân,...

Đáp án và hướng dẫn Giải bài 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 trang 47 SGK Toán 6 tập 2: Luyện tập Hỗn...