Trang Chủ Chủ đề Chương 3 số học lớp 6

Chương 3 số học lớp 6

Đề kiểm tra 1 tiết Toán học 6: Cho dãy số : 12, 7, 2, -3, … Hãy chỉ ra quy luật của dãy số
Đề kiểm tra 1 tiết Toán học 6: Cho dãy số : 12, 7, 2, -3, … Hãy chỉ ra quy luật của dãy số
Đề kiểm tra 1 tiết Toán học 6. Một người bán hai loại gạo. Loại 1 giá 12000 đồng/kg, loại 2 giá 15000 đồng/kg. Hiện nay của hàng còn 150kg gạo loại 1 và 120kg gạo loại 2. Một người...
Kiểm tra 1 tiết Chương 3 môn Số học 6 Đề số 4: Tính số học sinh lớp 7A đó
Kiểm tra 1 tiết Chương 3 môn Số học 6 Đề số 4: Tính số học sinh lớp 7A đó
Đề kiểm tra 45 phút - Chương 3 môn Toán số học lớp 6: Học sinh lớp 7A xếp hàng 3 thừa 1 người, còn xếp hàng 8 thì thừa 3 người. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng...
Kiểm tra 45 phút Số học 6 chương 3 – Phân số: Tìm chữ số tận cùng của các số sau đây ?
Kiểm tra 45 phút Số học 6 chương 3 – Phân số: Tìm chữ số tận cùng của các số sau đây ?
Kiểm tra 45 phút Số học 6 chương 3 - Phân số. Ta viết một dãy số : 1, 7, 13,… Hỏi a) Số thứ 11 của dãy số là bao nhiêu ? 1. (3đ) Tìm số tự nhiên (x) biết...
Đề kiểm tra 1 tiết Số học 6 chương 3 – Phân số: Tìm các số tự nhiên vừa là bội của 28, vừa là ước của 420.
Đề kiểm tra 1 tiết Số học 6 chương 3 – Phân số: Tìm các số tự nhiên vừa là bội của 28, vừa là ước của 420.
Đề kiểm tra 1 tiết Số học 6 chương 3 - Phân số. Tìm các chữ số a và b sao cho số (n = overline {a74b} ) vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 6. 1. (3đ) Tìm...
Kiểm tra 45 phút môn Toán phần Số học 6 chương 3:  Tìm một số có ba chữ số biết rằng nếu thêm chữ số 5 vào bên phải làm chữ số hàng đơn vị, chữ số đơn vị thành chữ số hàng chục,…thì ta được một số mới lớn hơn số ban đầu là 1130 đơn vị.
Kiểm tra 45 phút môn Toán phần Số học 6 chương 3: Tìm một số có ba chữ số biết rằng nếu thêm chữ số 5 vào bên...
Kiểm tra 45 phút môn Toán phần Số học 6 chương 3. Chứng minh rằng : Mọi số tự nhiên có dạng (overline {a...mn} ) mà (overline {mn} ) chia hết cho 4 thì số đó chia hết cho 4. 1....
Bài kiểm tra 45 phút Chương 3 Số học 6 [Đề 8]: Tìm ƯCLN của các cặp số sau đây
Bài kiểm tra 45 phút Chương 3 Số học 6 [Đề 8]: Tìm ƯCLN của các cặp số sau đây
Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 môn Toán số học lớp 6 chương 3 - Đề số 8: Tìm các số nguyên x, y sao cho (x + y + xy = 0.) 1.(2đ) Tìm số nguyên x, biết : a)...
[Đề số 7] Kiểm tra 1 tiết Chương 3 Số học 6: Số thứ 13 là bao nhiêu ?
[Đề số 7] Kiểm tra 1 tiết Chương 3 Số học 6: Số thứ 13 là bao nhiêu ?
Đề kiểm tra 45 phút môn Toán số học lớp 6 Chương 3: Xác định số nguyên n để (left( {n + 2} right):left( {n - 1} right)) là số nguyên. 1.(2đ) Tìm số nguyên x, biết : a) (left( {2x +...
Kiểm tra 45 phút- Chương 3 Số học 6 [Đề 6]: Tìm số nguyên x biết 15 x là số nguyên âm lớn nhất
Kiểm tra 45 phút- Chương 3 Số học 6 [Đề 6]: Tìm số nguyên x biết 15 x là số nguyên âm lớn nhất
Đề kiểm tra 45 phút - Chương 3 môn Toán số học lớp 6: Tìm các gí trị nguyên của x biết (left| {x + 7} right| + left| {x + 1} right| = 6.) 1. (1đ) Điền các số...
Đáp án và đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Số học 6 THCS Đức Tín năm học 2016-2017
Đáp án và đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Số học 6 THCS Đức Tín năm học 2016-2017
Đáp án và đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Số học 6 của trường THCS Đức Tín năm học 2016-2017.  ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 TRƯỜNG THCS ĐỨC TÍN MÔN: SỐ HỌC 6   Họ và tên:…………………………. Lớp:………. Điểm Lời phê của Thầy(Cô)     I/....
Bài ôn tập chương 3 Toán số học 6 Tập 2: Bài 154 – 167 trang 64,65
Bài ôn tập chương 3 Toán số học 6 Tập 2: Bài 154 – 167 trang 64,65
Ôn tập chương 3 Toán số học: Giải bài 154 ,155, 156 , 157, 158, 159 ,160, 161 trang 64 Toán 6 ; Bài 162 ,163, 164, 165 ,166, 167 trang 65 SGK Toán 6 tập 2. Bài 154. Cho phân...