Bài tập SGK Toán 6

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Bài tập SGK Toán 6
Giải bài tập Toán 6: Gợi ý giải chi tiết bài tập trong SGK Toán lớp 6 tập 1, tập 2 phần số học, hình học.
Bài tập ôn tập chương 2 Toán 6 hình học: Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8 trang 96
Bài tập ôn tập chương 2 Toán 6 hình học: Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8 trang 96
Giải câu hỏi và bài tập 1,2,3,4 ,5,6,7,8 trang 96 SGK Toán 6 tập 2: Ôn tập phần hình học - Chương 2 toán 6. 1. a) Góc là gì? b) Góc bẹt là gì? c) Nêu hình ảnh thực tế của góc, góc...
Bài ôn tập chương 3 Toán số học 6 Tập 2: Bài 154 – 167 trang 64,65
Bài ôn tập chương 3 Toán số học 6 Tập 2: Bài 154 – 167 trang 64,65
Ôn tập chương 3 Toán số học: Giải bài 154 ,155, 156 , 157, 158, 159 ,160, 161 trang 64 Toán 6 ; Bài 162 ,163, 164, 165 ,166, 167 trang 65 SGK Toán 6 tập 2. Bài 154. Cho phân...
Bài tập 149,150,151 ,152,153 trang 61,62 Toán 6 tập 2: Biểu đồ phần trăm
Bài tập 149,150,151 ,152,153 trang 61,62 Toán 6 tập 2: Biểu đồ phần trăm
Biểu đồ phần trăm: Giải bài 149,150 ,151,152 trang 61; bài 153 trang 62 SGK Toán 6 tập 2 - Chương 3. Tỉ số phần trăm thường được biểu thị một cách trực quan bởi biểu-đồ. Người ta dùng ba dạng biểuđồ : biểuđồ cột,...
Giải bài 142,143,144 ,145,146,147 ,148 trang 59,60 SGK Toán 6 tập 2: Luyện tập tìm tỉ số của hai số
Giải bài 142,143,144 ,145,146,147 ,148 trang 59,60 SGK Toán 6 tập 2: Luyện tập tìm tỉ số của hai số
Luyện tập Tìm tỉ số của hai số - Chương 3: Giải bài 142, 143, 144, 145, 146, 147 trang 59; bài 148 trang 60 SGK Toán 6 tập 2:. Bài 142. Khi nói đến vàng ba số 9 (999) ta hiểu rằng:...
Giải bài 137,138,139 ,140,141 trang 57,58 SGK Toán 6 tập 2: Tìm tỉ số của hai số
Giải bài 137,138,139 ,140,141 trang 57,58 SGK Toán 6 tập 2: Tìm tỉ số của hai số
Bài 16 Tìm tỉ số của hai số: Giải bài 137 trang 57; bài 138,139 ,140,141 trang 58 SGK Toán 6 tập 2 - Chương 3. Bài 137. Tìm tỉ số của: a) 2/3 m và 75cm ; b) 3/10h và 20 phút. Gải. Đưa hai số về cùng đơn...
Giải bài 132,133,134 ,135,136 trang 55,56 SGK Toán 6 tập 2: Luyện tập tìm một số biết giá trị một phân số của nó
Giải bài 132,133,134 ,135,136 trang 55,56 SGK Toán 6 tập 2: Luyện tập tìm một số biết giá trị một phân số của nó
Đáp án và hướng dẫn Giải bài 132,133,134 trang 55; bài 135,136,137 trang 56 SGK Toán 6 tập 2: Luyện tập tìm một số biết giá trị một phân số của nó Bài 132. Tìm x biết: Giải. a) x = 2 b) Bài 133 trang 55. Để làm món...
Bài 126,127,128 ,129,130,131 trang 54,55 SGK Toán 6 tập 2: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó
Bài 126,127,128 ,129,130,131 trang 54,55 SGK Toán 6 tập 2: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó
Bài 15 Tìm một số biết giá trị một phân số của nó: Giải bài 126,127 trang 54; bài 128,129,130,131 trang 55 SGK Toán 6 tập 2 Lý thuyết cần nhớ: Muốn tìm một số biết m/n của nó bằng a, ta chia...
Bài 121,122,123 ,124,125 Toán 6 trang 52,53: Luyện tập tìm giá trị phân số của một số cho trước
Bài 121,122,123 ,124,125 Toán 6 trang 52,53: Luyện tập tìm giá trị phân số của một số cho trước
Gợi ý và giải bài 121 trang 52; bài 122,123,124,125 trang 53 Toán 6: Luyện tập tìm giá trị phân số của một số cho trước. Bài 121. Đoạn đường sắt Hà Nội - Hải Phòng dài 102 km. Một xe...
Bài 115,116,117 ,118,119,120 trang 51,52 SGK Toán lớp 6 tập 2: Tìm giá trị phân số của một số cho trước
Bài 115,116,117 ,118,119,120 trang 51,52 SGK Toán lớp 6 tập 2: Tìm giá trị phân số của một số cho trước
Bài Tìm giá trị phân số của một số cho trước - Chương 3 Phân số - Lời giải bài 115,116,117 trang 51; bài 118,119,120 trang 52 SGK Toán 6. 115.Tìm: HD: a) 5,8;                      ...
Bài 106,107, 108,109, 110,111, 112,113, 114 trang 48,49,50 Toán 6 tập 2: Luyện tập các phép tính về phân số và số thập phân
Bài 106,107, 108,109, 110,111, 112,113, 114 trang 48,49,50 Toán 6 tập 2: Luyện tập các phép tính về phân số và số thập phân
Luyện tập các phép tính về phân số và số thập phân: Đáp án và hướng dẫn Giải bài 106, 107, 108 trang 48; bài 109, 110, 111, 112 trang 49; bài 113,114 trang 50 SGK Toán 6 tập 2 Bài...