Bài tập GDCD lớp 6

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Bài tập GDCD lớp 6
Bài 18. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín – GDCD lớp 6 : Nếu là Loan, em sẽ làm thế nào ?
Bài 18. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín – GDCD lớp 6 : Nếu là Loan, em sẽ làm thế...
Bài 18 GDCD lớp 6: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín. Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 46, 47 . Theo em, Phượng có thể đọc thư gửi...
Bài 17. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở – GDCD 6 : Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là gì ?
Bài 17. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở – GDCD 6 : Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là gì ?
Bài 17 GDCD lớp 6: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 44, 45: Chuyện gì đã xảy ra với gia đình bà Hoà ... Trả lời gợi ý Bài 17: a)  ...
Bài 16. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm – GDCD 6: Vì sao ông Hùng gây nên cái chết cho ông Nở ?
Bài 16. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm – GDCD 6: Vì sao ông Hùng gây nên...
Bài 16 GDCD lớp 6: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm. Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 42, 43 . Em hãy nêu một số...
Bài 15. Quyền và nghĩa vụ học tập – GDCD lớp 6: Điều đặc biệt trong sự đổi thay ở Cô Tô ngày nay là gì ?
Bài 15. Quyền và nghĩa vụ học tập – GDCD lớp 6: Điều đặc biệt trong sự đổi thay ở Cô Tô ngày nay là gì ?
Bài 15 GDCD lớp 6: Quyền và nghĩa vụ học tập. Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 39, 40 . Cuộc sống ở huyện đảo Cô Tô trước đây như thế nào... Trả lời gợi ý Bài 15: a)  ...
Bài 14. Thực hiện trật tự, an toàn giao thông – GDCD 6: Làm thế nào để tránh được tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn khi đi đường ?
Bài 14. Thực hiện trật tự, an toàn giao thông – GDCD 6: Làm thế nào để tránh được tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn khi đi...
Bài 14 GDCD lớp 6: Thực hiện trật tự, an toàn giao thông. Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 36, 38 . Em hãy quan sát bảng thống kê và nêu nhận xét về tình hình tai...
Bài 13. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – GDCD 6: Nêu một số quyền, nghĩa vụ công dân, các quyền và bổn phận của trẻ em mà em biết.
Bài 13. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – GDCD 6: Nêu một số quyền, nghĩa vụ công dân, các quyền và bổn phận...
Bài 13 GDCD lớp 6: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 33, 34 . Tấm gương rèn luyện phấn đấu của Thuý Hiền gợi cho em...
Bài 12. Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em – GDCD lớp 6: Em có nhận xét gì về cuộc sống của trẻ em mồ côi ở đó ?
Bài 12. Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em – GDCD lớp 6: Em có nhận xét gì về cuộc sống của trẻ em mồ côi ở...
Bài 12 GDCD lớp 6: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em. Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 30, 31. Tết ở Làng trẻ em SOS Hà Nội đã diễn ra như thế nào... Trả lời...
Bài 11. Mục đích học tập của học sinh-GCD 6: Em học tập được ở bạn Tú những gì ?
Bài 11. Mục đích học tập của học sinh-GCD 6: Em học tập được ở bạn Tú những gì ?
Bài 11 GDCD lớp 6 : Mục đích học tập của học sinh. Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 26, 27. Vì sao bạn Tú đoạt được giải Nhì kì thi Toán quốc tế... Trả lời gợi ý...
Bài 10. Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội- GDCD lớp 6: Em học tập được gì ở bạn Trương Quế Chi ?
Bài 10. Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội- GDCD lớp 6: Em học tập được gì ở bạn Trương Quế...
Bài 10 DGCD lớp 6: Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội. Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 24 . Qua truyện trên, em thấy Trương Quế Chi suy...
Bài 9. Lịch sự, tế nhị – GDCD lớp 6: Em hãy nêu một ví dụ về cách cư xử lịch sự, tế nhị mà em biết
Bài 9. Lịch sự, tế nhị – GDCD lớp 6: Em hãy nêu một ví dụ về cách cư xử lịch sự, tế nhị mà em biết
Bài 9. DGCD lớp 6: Lịch sự, tế nhị. Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 21 . Em đồng ý với cách cư xử của bạn nào trong tình huống trên... Trả lời gợi ý Bài 9: a) Em...