Trang Chủ Lớp 12 Đề thi học kì 2 lớp 12

Đề thi học kì 2 toán lớp 12 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

CHIA SẺ

SỞ GD & ĐT KHÁNH HÒA

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – (2014 – 2015)

MÔN: TOÁN  KHỐI: 12

Thời gian làm bài: 120 phút

Bài 1 (2,0 điểm): Tính tích phân:

tinh_tich_phan_123

Bài 2 (2,0 điểm):

1.Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi Parabol y = x2 – 2x + 3, đường thẳng y = 2x – 1 và trục tung.

2.Tính thể tích vật tròn xoay quanh trục Ox: y = cosx, y = 0, x = 0, x =Π/4

Bài 3 (2,0 điểm):

  1. Tìm mô đun của số phức z = (1 – 3i)3
  2. Giải phương trình sau đây trên tập số phức: z4 + 8 z2 – 9 = 0

Bài 4 (2,0 điểm): Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A(1;-2;3) và đường thẳng bai4

  1. Viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua điểm A đồng thời vuông góc với đường thẳng d.
  2. Viết phương trình của đường thẳng ∆ đi qua điểm A và giao điểm B của đường thẳng d với mặt phẳng (Q).

Bài 5: (2,0 điểm)

Trong không gian Oxyz cho (α): 2x + y + z – 1 = 0 và mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 – 6x – 2y + 4z + 5 = 0

1.Tìm tâm và tính bán kính của mặt cầu (S). Chứng minh răng (α) cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn (T).

2.Tìm tọa độ tâm H và bán kính r của đường tròn đó.

…………………………………… Hết ………………………………………..