Trang Chủ Lớp 12 Đề thi thử THPT Quốc Gia

Đề ôn thi THPT Quốc Gia môn Lịch Sử năm 2015 trường THPT Quỳnh Lưu 1

Đề ôn thi THPT Quốc Gia môn Lịch Sử năm 2015 trường THPT Quỳnh Lưu 1.

Môn: LỊCH SỬ

Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

1(2,0 điểm). Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc từ năm 1941 đến năm 1945, hày làm sáng tỏ vai trò của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945.

2(3,0 điểm). Chủ trương và biện pháp của Đảng cộng sản Đông Dương và chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đối phó với thực dân Pháp và quân Trung Hoa Dân Quốc thời gian trước và sau Hiệp định sơ bộ có gì khác nhau? Tịa sao có sự khác nhau đó?

3(2,0 điểm) Trình bày hiện tượng “thần kì Nhật Bản”. Em có thể rút ra được bài học kinh nghiệm gì đối với bản thân qua hiện tượng đó.

4(3,0 điểm). Nêu những biến đổi to lớn của khu vực Đông Nam Á trong quá trình đấu tranh giành độc lập và hội nhập từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000. Liên hệ những biến đổi ấy với thỏa thuận Ianta về Đông Nam Á, rút ra nhận xét?

Advertisements (Quảng cáo)