Trang Chủ Lớp 12 Đề thi thử THPT Quốc Gia

Đề thi thử kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2015 môn Ngữ Văn tỉnh Lào Cai

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ – KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015
LÀO CAI Môn: Ngữ Văn
  Thời gian làm bài: 180 phút

Phần 1. Đọc hiểu(3,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau đây và trả lời câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 4:

Đối với những người làm thuê số 1 Việt Nam, công việc cũng giống như một trò chơi. Hay say mê trò chơi công việc cũng giống như cac game thủ đam mê với trò chơi Võ lâm truyền kỳ hiện nay. Điểm khác biệt duy nhất giữa những người làm thuế số 1 với các gảm thủ chính là họ biết làm chủ bản thân mình. Họ biết rằng mình đang làm gì, công việc của họ đang giúp gì cho bản thân và xã hội. Còn những game thủ, những người đang sa đà vào một trò giải trí không hơn không kém, thì lại thiếu một điểm tôi cho là rất quan trọng đó là thiếu tự chủ, thiếu khả năng làm chủ bản thân. Hiểu một cách nào đó thì chúng ta đều là những người làm thuê cho nhau. Điều quan trọng nhất là khả năng làm chủ bản thân.

(Huỳnh Duy – Việt báo)

1. Thao tác lập luân chủ yếu được sử dụng trong văn bản trên? (0,25 điểm)

2. Nội dung khái quát của văn bản trên? (0,5 điểm)

3. Phần gạch chân trong câu sau là thành phần gì của câu? (0,25 điểm)

Còn những game thủ, những người đang sa đà vào một trò giải trí không hơn không kém, thì lại thiếu một điểm tôi cho là rất quan trọng đó là thiếu sự tự chủ, thiếu khả năng làm chủ bản thân.

A.Vị ngữ

Advertisements (Quảng cáo)

B.Trạng ngữ

C.Phụ chú

D.Chủ ngữ
4. Viết 4 đến 5 câu trình bày về khả năng làm chủ bản thân của mình (0,25 điểm)

Đọc đoạn thơ sau đây và trả lời các câu hỏi từ Câu 5 đến Câu 8:

Ngày xưa má mẹ cũng hồng

Advertisements (Quảng cáo)

Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau

Bây giờ tóc mẹ trắng phau

Để cho mái tóc trên đầu anh đen

Dẫu còn dốc nắng đường quen

Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần

……………………………….

Lời ru mẹ hát thủa nào

Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh

Nào là hoa bưởi hoa chanh

Nào câu quan họ mái đình cây đa

Xin đừng bắt chước câu ca

Đi về dối mẹ để mà yêu nhau.

(Trích Mẹ của anh – Xuân Quỳnh)

Advertisements (Quảng cáo)