Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Chia sẻ đề kiểm tra Sử lớp 9 15 phút Chương 2 Phần 1: Tội ác lớn nhất, tàn bạo nhất của chủ nghĩa A-pác-thai là gì?

CHIA SẺ
Tội ác lớn nhất, tàn bạo nhất của chủ nghĩa A-pác-thai là gì? Nen-xơn Man-đê-la trở thành tổng thống Nam Phi đánh dấu sự kiện nào? … trong Chia sẻ đề kiểm tra Sử lớp 9 15 phút Chương 2 Phần 1. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng

1. Tội ác lớn nhất, tàn bạo nhất của chủ nghĩa A-pác-thai là:

A. Bóc lột tàn bạo người da đen.

B. Cấm người da đen kết hôn với người da trắng

C. Đàn áp người da đen.

D. Phân biệt chủng tộc và kì thị chủng tộc đối với người da đen.

2. Nen-xơn Man-đê-la là:

A. Lãnh tụ của phong trào chống bọn thực dân ở châu Phi.

B. Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở An-giê-ri.

C. Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở Ảng-gô-la.

D. Lãnh tụ của phong trào đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.

3. Nen-xơn Man-đê-la trở thành tổng thống Nam Phi đánh dấu sự kiện:

A. Sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới.

B. Sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ.

C. Chế độ phân biệt chủng tộc đã bị xóa bỏ ngay tại sào huyệt cuối cùng của nó sau ba thế kỉ tồn tại.

D. Sự thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi.

4. Chiến lược “kinh tế vĩ mô” (6 – 1996) ở Nam Phi ra đời với tên gọi:

A. Giải quyết việc làm cho người lao động da đen.

B. Vì sự ổn định và phát triển cùa kinh tế đất nước.

C. Hội nhập, cùng phát triển.

D. Tăng trưởng, việc làm và phân phối lại.

5. Nen-xơn Man-đê-la trở thành tổng thống người da đen đầu tiên ở Nam Phi vào:

A.Tháng 4 – 1994.

B. Tháng 5 – 1994.

C. Tháng 6 – 1994.

D. Tháng 7 – 1994.

II. PHẦN TỤ LUẬN

6. Theo em, hiện nay nhân dân châu Phi đang gặp những khó khăn gì trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội đất nước?


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

D

D

C

B

D

II. PHẦN TỤ LUẬN

6. Hiện nay nhân dân châu Phi đang gặp những khó khăn trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội đất nước là:

– Nét nổi bật của châu Phi hiện nay là luôn trong tình thế bất ổn: xung đột, nội chiến, đói nghèo. nợ nần chồng chất và bệnh tật (từ năm l887 đến năm1997 có tới 14 cuộc xung đột và nội chiến ở Run-an-đa có tới 800 nghìn người chết và 1,2 triệu người phải lang thang, chiếm 1/10 dân số).

– Hiện nay châu Phi có 57 quốc gia,. nhưng 32 nước xếp vào nhóm nghèo nhất giới, 2/3 dân số châu Phi không đủ ăn, 1/4 dân số đói kinh niên (150 triệu người).

+Tỉ lệ tăng dân số cao nhất thế giới (Ru-an-đa 5,2%/l năm).

+Tỉ lệ người mù chữ cao nhất thế giới: (Ghi-nê 70%, Xê-nê-gan 68%…).

+Đầu thập kỉ 90 của thế kỉ XX, châu Phi nợ chồng chất: 300 tỉ USD.