Bài tập SGK Toán 9

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Bài tập SGK Toán 9
Giải bài tập SGK Toán 9: Đáp án và gợi ý giải bài tập môn Toán Đại Số, Hình học lớp 9 tập 1, tập 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Bài 26,27, 28,29,30 ,31,32 trang 88, 89 môn Toán 9 tập 1: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
Bài 26,27, 28,29,30 ,31,32 trang 88, 89 môn Toán 9 tập 1: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông: Giải bài 26,27 trang 88, bài 28,29,30 ,31,32 trang 89 SGK Toán 9 tập 1 bao gồm cả phần Luyện tập. Bài 26. Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc...
Bài 20,21,22 ,23,24,25 trang 84 SGK Toán 9 tập 1: Luyện tập bảng lượng giác
Bài 20,21,22 ,23,24,25 trang 84 SGK Toán 9 tập 1: Luyện tập bảng lượng giác
Luyện tập Bảng lượng giác - Chương 1 hình học: giải bài 20,21,22 ,23,24,25 trang 84 SGK Toán 9 tập 1. Bài 20. Dùng bảng lượnggiác (có sử dụng phần hiệu chỉnh) hoặc máy tính bỏ túi, hãy tìm các tỉ số lượnggiác sau...
Bài 18,19 trang 83,84 SGK Toán 9 tập 1: Bảng lượng giác
Bài 18,19 trang 83,84 SGK Toán 9 tập 1: Bảng lượng giác
Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 18 trang 83; bài 19 trang 84 SGK Toán 9 tập 1: Bảng lượng giác 1. Cấu tạo của bảng lượng giác - Bảng sin và côsin (Bảng VIII) - Bảng tang và côtang (Bảng IX) - Bảng tang...
Bài tập 10,11,12, 13,14,15 ,16,17 trang 76, 77 Toán 9 tập 1: Tỉ số lượng giác của góc nhọn
Bài tập 10,11,12, 13,14,15 ,16,17 trang 76, 77 Toán 9 tập 1: Tỉ số lượng giác của góc nhọn
Tỉ số lượng giác của góc nhọn: Giải bài 10,11,12 trang 76; Bài luyện tập 13,14,15 ,16,17 trang 77 SGK Toán 9 tập 1.  Định nghĩa: Công thức tính Tỷ số lượng giác của hai góc phụ nhau: Nếu hai góc phụ...
Giải bài 5,6,7,8,9 trang 69,70: Luyện tập một số hệ thức về cạnh và đường cao
Giải bài 5,6,7,8,9 trang 69,70: Luyện tập một số hệ thức về cạnh và đường cao
Giải bài 5,6,7 trang 69; bài 8,9 trang 70 SGK Toán 9 tập 1: Luyện tập Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong Δ vuông. Bài 5. Trong tam giác vuông với các cạnh-góc-vuông có độ dài là 3 và 4, kẻ...
Giải bài 1,2,3,4 trang 68,69 SGK Toán 9 tập 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Giải bài 1,2,3,4 trang 68,69 SGK Toán 9 tập 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông - Chương 1: Giải bài 1,2 trang 68; bài 2,3 trang 69 SGK Toán 9 tập 1. Nếu ∆ABC vuông tại A (hình bên) thì: Lý thuyết cần nhớ b2=ab’; c2=ac’ (1) h2=b’c’ (2) bc =...
Giải bài 54,55,56 ,57,58,59 ,60,61,62 ,63,64 ,65,66 trang 63,64 Toán9 tập 2: Ôn tập chương 4
Giải bài 54,55,56 ,57,58,59 ,60,61,62 ,63,64 ,65,66 trang 63,64 Toán9 tập 2: Ôn tập chương 4
Đáp án và hướng dẫn Giải bài 54, 55, 56, 57, 58,59 trang 63, bài 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 trang 64 SGK Toán Đại số 9 tập 2: Ôn tập chương IV. Ôn Tập Chương 4 Toán Đại số 9 tập 2 Bài 54. Vẽ đồ...
Bài tập 38,39,40 ,41,42,43 ,44,45 trang 129,130,131 Toán 9 tập 2: Ôn tập chương 4 hình học lớp 9
Bài tập 38,39,40 ,41,42,43 ,44,45 trang 129,130,131 Toán 9 tập 2: Ôn tập chương 4 hình học lớp 9
Ôn tập chương 4 toán hình 9: giải bài 38,39,40,41 trang 129; bài 42,43,44 trang 130; bài 45 trang 131 SGK Toán 9 tập 2: Ôn tập chương. Bài 38. Hãy tính thể tích, diện tích bề mặt một chi tiết máy theo...
Luyện tập diện tích và thể tích hìnhcầu: Bài 35,36,37 trang 126 Toán 9
Luyện tập diện tích và thể tích hìnhcầu: Bài 35,36,37 trang 126 Toán 9
Luyện tập hình cầu, Diện tích mặt cầu và thể tích hìnhcầu: Bài 35,36,37 trang 126 SGK Toán 9 tập 2. Bài 35. Một cái bồn chứa xăng gồm hai cửa hình cầu và hình trụ (h110) Hãy tính thể-tích của bồn chứa...
Bài 30,31, 32,33,34 trang 124,125 Toán 9 tập 2: Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
Bài 30,31, 32,33,34 trang 124,125 Toán 9 tập 2: Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
giải bài 30, 31 trang 124; bài 32, 33, 34 trang 125 SGK Toán 9 tập 2: Hình cầu - diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu. Kiến thức cần nhớ: Diện tích của mặt cầu: S= 4πR2 hay S = πd2 R là...