Bài tập GDCD lớp 9

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Bài tập GDCD lớp 9
Bài 18. Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật – GDCD 9:   Động cơ nào thôi thúc anh Nguyễn Hải Thoại có suy nghĩ và hành động sáng tạo
Bài 18. Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật – GDCD 9:   Động cơ nào thôi thúc anh Nguyễn Hải Thoại có suy nghĩ và hành...
Bài 18 GDCD lớp 9: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật. Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 68 . Những chi tiết nào thể hiện Anh hùng Lao động Nguyễn Hải Thoại... Trả lời gợi...
Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc – GDCD lớp 9: Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ Tổ quốc ?
Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc – GDCD lớp 9: Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ Tổ quốc ?
Bài 17 GDCD lớp 9: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc. Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 63, 65. Em có suy nghĩ gì khi xem những bức ảnh trên... Trả lời gợi ý Bài 17: a) Em có...
Bài 16. Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân – GDCD 9 : Nhà nước ban hành những quy định trên để làm gì ?
Bài 16. Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân – GDCD 9 : Nhà nước ban hành những quy định trên để...
Bài 16 GDCD lớp 9: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân. Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 57, 59. Theo em, những quy định trên thể hiện quyền gì...
Bài 15. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân – GDCD 9 : Những hành vi đó đã gây hậu quả gì ?
Bài 15. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân – GDCD 9 : Những hành vi đó đã gây hậu quả gì ?
Bài 15 GDCD lớp 9: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân. Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 52, 55 . Em hãy nhận xét các hành vi trên và cho biết...
Bài 14. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân – GDCD lớp 9 : Chị Ba có thể tự ý thôi việc được không ?
Bài 14. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân – GDCD lớp 9 : Chị Ba có thể tự ý thôi việc được không ?
Bài 14 GDCD lớp 9: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 48, 50. Em hãy cho biết suy nghĩ của mình về việc làm của ông An... Trả lời...
Bài 13. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế – GDCD 9 : Em hiểu thế nào là quyền tự do kinh doanh ?
Bài 13. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế – GDCD 9 : Em hiểu thế nào là quyền tự do kinh doanh ?
Bài 13 GDCD lớp 9: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế. Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 45, 47. Những hành vi như thế nào là vi phạm quy định của Nhà nước...
Bài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân – GDCD 9 : Em quan niệm thế nào về tình yêu, về tuổi kết hôn,
Bài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân – GDCD 9 : Em quan niệm thế nào về tình yêu, về tuổi kết hôn,
Bài 12 GDCD lớp 9: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân. Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 41, 43 . Em suy nghĩ gì về tình yêu và hôn nhân trong những trường...
Bài 11. Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước – GDCD lớp 9 : Tại sao Đảng và nhân dân ta lại tin tưởng vào thế hệ thanh niên
Bài 11. Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước – GDCD lớp 9 : Tại sao Đảng và nhân dân...
Bài 11 GDCD lớp 9: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 38, 39 SGK. Hãy nêu vai trò, vị trí của...
Bài 10. Lý tưởng sống của thanh niên – GDCD 9 :   Hãy nêu những biểu hiện của người thanh niên sống có lí tưởng.
Bài 10. Lý tưởng sống của thanh niên – GDCD 9 :   Hãy nêu những biểu hiện của người thanh niên sống có lí tưởng.
Bài 10 GDCD lớp 9: Lý tưởng sống của thanh niên. Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 34, 35 . Hãy nêu một vài tấm gương thanh niên Việt Nam sống có lí tưởng trong cuộc Cách...
Bài 9. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả – GDCD 9: Theo em, thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả ?
Bài 9. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả – GDCD 9: Theo em, thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả ?
Bài 9 GDCD lớp 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả. Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 32, 33 . Qua câu chuyện trên, em có nhận xét gì về những việc làm của...