SBT Vật Lý 9

Trang Chủ Sách bài tập lớp 9 SBT Vật Lý 9
Bài 62.5, 62.6, 62.7, 62.8 trang 125 SBT Lý 9: Trong nhà máy điện hạt nhân, bộ phận nào có nhiệm vụ giống như lò đốt trong nhà máy nhiệt điện? Đó là nhiệm vụ gì?
Bài 62.5, 62.6, 62.7, 62.8 trang 125 SBT Lý 9: Trong nhà máy điện hạt nhân, bộ phận nào có nhiệm vụ giống như lò đốt trong nhà máy...
Bài 62. Điện gió - điện mặt trời - điện hạt nhân - SBT Lý lớp 9: Giải bài 62.5, 62.6, 62.7, 62.8 trang 125 Sách bài tập Vật lí 9. Câu 62.5: Trong máy phát điện gió, dạng...
Bài 62.1, 62.1, 62.3, 62.4 trang 125 Sách BT Lý 9: Hãy chỉ ra chỗ giống nhau và khác nhau về cấu tạo và về sự biến đổi năng lượng trong nhà máy điện hạt nhân và nhà máy nhiệt điện
Bài 62.1, 62.1, 62.3, 62.4 trang 125 Sách BT Lý 9: Hãy chỉ ra chỗ giống nhau và khác nhau về cấu tạo và về sự biến đổi năng...
Bài 62. Điện gió - điện mặt trời - điện hạt nhân - SBT Lý lớp 9: Giải bài 62.1, 62.1, 62.3, 62.4 trang 125 Sách bài tập Vật lí 9. Câu 62.1: Gió trời tự nhiên không bao...
Bài 61.4, 61.5, 61.6, 61.7 trang 124 SBT Lý 9: Trong nhà máy nhiệt điện và thủy điện, năng lượng được biến đổi thành nhiều giai đoạn, dạng năng lượng cuối cùng trước khi được biến đổi thành điện năng là gì
Bài 61.4, 61.5, 61.6, 61.7 trang 124 SBT Lý 9: Trong nhà máy nhiệt điện và thủy điện, năng lượng được biến đổi thành nhiều giai đoạn, dạng năng...
Bài 61. Sản xuất điện năng - nhiệt điện và thủy điện - SBT Lý lớp 9: Giải bài 61.4, 61.5, 61.6, 61.7 trang 124 Sách bài tập Vật lí 9. Câu 61.4: Vì sao nhà máy thủy điện...
Bài 61.1, 61.2, 61.3 trang 124 SBT Lý 9: Hãy chỉ ra một máy phát điện chạy bằng năng lượng của chất đốt mà em thường thấy hằng ngày và chỉ ra quá trình biến đổi năng lượng xảy ra như thế nào trong máy đó
Bài 61.1, 61.2, 61.3 trang 124 SBT Lý 9: Hãy chỉ ra một máy phát điện chạy bằng năng lượng của chất đốt mà em thường thấy hằng ngày...
Bài 61. Sản xuất điện năng - nhiệt điện và thủy điện - SBT Lý lớp 9: Giải bài 61.1, 61.2, 61.3 trang 124 Sách bài tập Vật lí 9. Câu 61.1: Trong nhà máy nhiệt điện và nhà...
Bài 60.5, 60.6, 60.7, 60.8 trang 123 SBT Vật Lý 9: Trong máy điện, điện năng thu được bao giờ cũng có giá trị nhỏ hơn cơ năng cung cấp cho máy. Vì sao?
Bài 60.5, 60.6, 60.7, 60.8 trang 123 SBT Vật Lý 9: Trong máy điện, điện năng thu được bao giờ cũng có giá trị nhỏ hơn cơ năng cung...
Bài 60. Định luật bảo toàn năng lượng - SBT Lý lớp 9: Giải bài 60.5, 60.6, 60.7, 60.8 trang 123 Sách bài tập Vật lí 9. Câu 60.5: Hiện tượng nào dưới đây không tuân theo định luật...
Bài 60.1, 60.2, 60.3, 60.4 trang 122 SBT Lý 9: Một quả bóng cao su được ném từ độ cao h xuống nền đất cứng và bị nảy lên. Sau mỗi lần nảy lên, độ cao giảm dần, nghĩa là cơ năng giảm dần. Điều đó có trái với định luật bảo toàn năng lượng không ? Tại sao
Bài 60.1, 60.2, 60.3, 60.4 trang 122 SBT Lý 9: Một quả bóng cao su được ném từ độ cao h xuống nền đất cứng và bị nảy lên....
Bài 60. Định luật bảo toàn năng lượng - SBT Lý lớp 9: Giải bài 60.1, 60.2, 60.3, 60.4 trang 122 Sách bài tập Vật lí 9. Câu 60.1: Trong nhà máy thủy điện có một tuabin; Một quả bóng...
Bài 59.5, 59.6, 59.7, 59.8, 59.8 trang 121 Sách BT Lý 9: Trong nồi nước đang sôi bốc hơi, năng lượng được biến đổi từ dạng nào sang dạng nào?
Bài 59.5, 59.6, 59.7, 59.8, 59.8 trang 121 Sách BT Lý 9: Trong nồi nước đang sôi bốc hơi, năng lượng được biến đổi từ dạng nào sang dạng...
Bài 59. Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng - SBT Lý lớp 9: Giải bài 59.5, 59.6, 59.7, 59.8, 59.8 trang 121 Sách bài tập Vật lí 9. Câu 59.5: Nhìn bằng mắt thường ta thấy vật...
Bài 59.1, 59.2, 59.3, 59.4 trang 121 SBT môn Lý 9: Trong các dụng cụ tiêu thụ điện năng, điện năng được biến đổi thành dạng năng lượng nào để có thể sử dụng trực tiếp ? Cho ví dụ
Bài 59.1, 59.2, 59.3, 59.4 trang 121 SBT môn Lý 9: Trong các dụng cụ tiêu thụ điện năng, điện năng được biến đổi thành dạng năng lượng nào...
Bài 59. Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng - SBT Lý lớp 9: Giải bài 59.1, 59.2, 59.3, 59.4 trang 121 Sách bài tập Vật lí 9. Câu 59.1: Ta nhận biết trực tiếp được một vật...
Bài 56.9, 56.10, 56.11, 56.12 trang 117, 118, 119 SBT Vật Lý 9: Trong các tác dụng của ánh sáng thì quang năng được biến thành các dạng năng lượng khác?
Bài 56.9, 56.10, 56.11, 56.12 trang 117, 118, 119 SBT Vật Lý 9: Trong các tác dụng của ánh sáng thì quang năng được biến thành các dạng năng...
Bài 56. Tác dụng của ánh sáng - SBT Lý lớp 9: Giải bài 56.9, 56.10, 56.11, 56.12 trang 117, 118, 119 Sách bài tập Vật lí 9. Câu 56.9: Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với...
Bài 56.5, 56.6, 56.7, 56.8 trang 116 SBT Vật Lý 9: Trong việc sưởi nắng của người già và việc tắm nắng của trẻ em, người ta sử dụng tác dụng gì của ánh sáng mặt trời
Bài 56.5, 56.6, 56.7, 56.8 trang 116 SBT Vật Lý 9: Trong việc sưởi nắng của người già và việc tắm nắng của trẻ em, người ta sử dụng...
Bài 56. Tác dụng của ánh sáng - SBT Lý lớp 9: Giải bài 56.5, 56.6, 56.7, 56.8 trang 116 Sách bài tập Vật lí 9. Câu 56.5: Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào cây cối có thể gây...