Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra môn Sử lớp 9 Chương 1 Phần 1 15 phút: Ở Đông Âu, khủng hoảng lên tới đỉnh cao vào năm nào?

CHIA SẺ
Ở Đông Âu, khủng hoảng lên tới đỉnh cao vào năm nào?; Năm 1989, nợ nước ngoài của Ru-ma-ni lên tới bao nhiêu? … trong Kiểm tra môn Sử lớp 9 Chương 1 Phần 1 15 phút. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Ở Đông Âu, khủng hoảng lên tới đỉnh cao vào năm:

A. Cuối năm 1980.

B. Cuối năm 1985.

C. Cuối năm 1988.

D. Cuối năm 1990.

2. Năm 1989, nợ nước ngoài của Ru-ma-ni lên tới:

A. 20 tỉ USD.       B. 21 tỉ USD

C. 22 tỉ USD.       D. 23 tỉ USD.

3. Khủng hoảng ở Đông Âu lên tởi đỉnh cao, khởi đầu tùr.

A. Ba Lan

B. Hung-ga-ri

C. Tiệp Khắc

D. Cộng hòa Dân chủ Đức

4. Chế độ xã hội chủ nghĩa đã bị sụp đỗ ở hầu hết các nước Đông Âu vào:

A. Đầu năm 1989.

B. Cuối năm 1989.

C. Đầu năm 1990.

D. Cuối năm 1990.

5. Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu là:

A  Sự sụp đổ của chế độ XHCN.

B. Sự sụp đổ cùa mô hình XHCN chưa khoa học.

C. Sự sụp đổ của một đường lối sai lầm.

D. Sự sụp đổ của tư tưởng chủ quan, nóng vội.

II. PHẦN TỰ LUẬN

6. Tình hình kinh tế, chính trị – xã hội Liên Xô dưới tác động của cuộc khủng hoảng dầu mỏ thế giới năm 1973?


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

C

B

A

B

B

II. PHẦN TỰ LUẬN

6.. Tình hình kinh tế chính trị xã hội Liên Xô (trước những biến động) của cuộc khủng hoảng dầu mỏ thế giới năm 1973:

– Kinh tế Liên Xô lâm vào tình trạng khủng hoảng: công nghiệp trì trệ, hàng hóa, đồ dùng khan hiếm, nông nghiệp sa sút.

– Chính trị. xã hội dần dần mất sự ổn định, đời sống nhân dân khó khăn, mất niềm tin vào Đảng và Nhà nước.

– Thêm vào đó, những hiện tượng vi phạm pháp chế, thiếu dân chủ, cùng các tệ nạn quan liêu, tham nhũng… càng làm tăng sự bất mãn trong nhân dân. Đưa đất nước Xô viết lâm vào khủng hoảng toàn diện.