Bài tập Công nghệ 9

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Bài tập Công nghệ 9
Bài 7. Thực hành: Vá săm, thay lốp – Công nghệ 9
Bài 7. Thực hành: Vá săm, thay lốp – Công nghệ 9
Bài 7 Công nghệ lớp 9 Sửa chữa xe đạp: Thực hành: Vá săm, thay lốp. Giải bài tập trang 31. Quy trình thực hành vá săm... Thực hành bài 7 I. CHUẨN BỊ - Hộp dụng cụ sửa chữa xe đạp...
Ôn tập: Sửa chữa xe đạp – Công nghệ 9: Những bộ phận nào của xe đạp có lắp ổ bi ?
Ôn tập: Sửa chữa xe đạp – Công nghệ 9: Những bộ phận nào của xe đạp có lắp ổ bi ?
Ôn tập Công nghệ lớp 9- Sửa chữa xe đạp: Sửa chữa xe đạp. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 46 . Tại sao líp xe đạp phải là khớp quay một chiều ?... Câu 1: Tại sao...
Bài 3. Nguyên lý chuyển động của xe đạp – Công nghệ lớp 9: Hãy tính tỉ số truyền cho bộ truyền động xích trong 2 trường hợp
Bài 3. Nguyên lý chuyển động của xe đạp – Công nghệ lớp 9: Hãy tính tỉ số truyền cho bộ truyền động xích trong 2 trường hợp
Bài 3 Công nghệ lớp 9-Sửa chữa xe đạp: Nguyên lý chuyển động của xe đạp. Giải câu 1, 2 trang 15 . Giải thích tại sao người ta chế tạo đĩa xích to hơn líp ? ... Câu 1: Giải...
Bài 2. Cấu tạo của xe đạp – Công nghệ 9: Hãy kể tên các loại mối ghép được sử dụng ở xe đạp ?
Bài 2. Cấu tạo của xe đạp – Công nghệ 9: Hãy kể tên các loại mối ghép được sử dụng ở xe đạp ?
Bài 2 Công nghệ lớp 9-  Sửa chữa xe đạp: Cấu tạo của xe đạp. Giải câu 1, 2 trang 11 . Giải thích hiện tượng người đang đi xe đạp có lúc ngừng không đạp mà xe vẫn...
Bài 1. Giới thiệu nghề sửa chữa xe máy – Công nghệ 9: Nghề sửa chữa xe đạp có cần thiết không? Vì sao?
Bài 1. Giới thiệu nghề sửa chữa xe máy – Công nghệ 9: Nghề sửa chữa xe đạp có cần thiết không? Vì sao?
Bài 1 Công nghệ lớp 9- Sửa chữa xe đạp: Giới thiệu nghề sửa chữa xe máy. Giải câu 1, 2 3 trang 7 : Xe đạp có từ bao giờ? Chiếc xe đạp đầu tiên khác gì so...
Ôn tập phần Cắt may – Công nghệ -Cắt may: Nêu các bộ phận chính của máy may ?
Ôn tập phần Cắt may – Công nghệ -Cắt may: Nêu các bộ phận chính của máy may ?
Ôn tập phần Cắt may Công nghê lớp 9: Giải bài tập 69, 70. Kể tên và nêu công dụng của các vật liệu may, dụng cụ cắt may ?... Câu 1: Kể tên và nêu công dụng của các vật...
Bài 11. Cắt may một số kiểu bâu lá sen – Công nghệ 9: Hãy vẽ lên giấy hai kiểu bâu mà em thích nhất ?
Bài 11. Cắt may một số kiểu bâu lá sen – Công nghệ 9: Hãy vẽ lên giấy hai kiểu bâu mà em thích nhất ?
Bài 11 Công nghệ lớp 9- Cắt may: Cắt may một số kiểu bâu lá sen. Giải câu 1, 2 trang 65 . Hãy trình bày cách vẽ ,cách cắt và cách may kiểu bâu lá sen đứng hoặc...
Bài 10. Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu – Công nghệ 9: Hãy vẽ lên giấy hai kiểu cổ biến đổi từ cổ tròn cơ bản mà em thích ? 
Bài 10. Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu – Công nghệ 9: Hãy vẽ lên giấy hai kiểu cổ biến đổi từ cổ tròn cơ bản...
Bài 10 Công nghệ lớp 9- Cắt may: Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu. Giải câu 1, 2 trang 59. Em hãy trình bày cách vẽ, cách cắt kiểu cổ tròn cơ bản ? ... Câu 1: Em...
Bài 9. Cắt may áo tay liền – Công nghệ 9: Hãy vẽ và cắt trên giấy thân trước và thân sao áo tay liền theo số đo mẫu ?
Bài 9. Cắt may áo tay liền – Công nghệ 9: Hãy vẽ và cắt trên giấy thân trước và thân sao áo tay liền theo số đo mẫu...
Bài 9 Công nghệ lớp 9 - Cắt may: Cắt may áo tay liền. Giải câu 1, 2, 3 trang 54 . Hãy tính vải để may áo tay liền với số đo (cm) Da :65 ;Rv :38 ;Dt...
Bài 7. Cắt may quần đùi, quần dài- công nghệ 9: Trước khi vẽ phải xếp vải như thế nào ?
Bài 7. Cắt may quần đùi, quần dài- công nghệ 9: Trước khi vẽ phải xếp vải như thế nào ?
Bài 7 Công nghệ lớp 9 -Cắt may: Cắt may quần đùi, quần dài. Giải bài tập trang 42, 45 . Trình bày cách lấy số đó và cách tính vải may quần đùi ? ... Câu 1: Trình bày cách...