Bài tập SGK Hóa 9

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Bài tập SGK Hóa 9
Giải bài tập Hóa 9 chi tiết câu hỏi, bài chương 1, 2, 3, 4, 5 SGK Hóa học lớp 9 đầy đủ nhất.
Giải bài 1,2,3, 4,5 trang 165 Hóa lớp 9: Polime
Giải bài 1,2,3, 4,5 trang 165 Hóa lớp 9: Polime
Bài 54: giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 165 sách giáo khoa hóa học lớp 9. Bài 1: Chọn câu đúng nhất trong các câu sau: a) Poli me là những chất có phân/tử khối lớn. b) Poli me là những chất...
Giải bài 1,2,3, 4 trang 160 SGK Hóa 9: Protein
Giải bài 1,2,3, 4 trang 160 SGK Hóa 9: Protein
Bài 53 - Hóa 9: Giải bài  tập sgk 1, 2,3,4 trang 160 đầy đủ nhất. 1. Hãy điền những từ hoặc cụm từ thích hợp vào các dấu chấm: a) Các pro-tein đều chứa các nguyên tố... b) Pro-tein có ở... của người, động...
Bài 1,2,3, 4 trang 158 SGK Hóa 9: Tinh bột và xenlulozơ
Bài 1,2,3, 4 trang 158 SGK Hóa 9: Tinh bột và xenlulozơ
Dethikiemtra.com hướng dẫn giải chi tiết bài 1, 2,3,4 trang 158 SGK Hóa học lớp 9 chương 5 bài số 52. Bài 1: Chọn từ thích hợp (xenlulozơ hoặc tinh bột) rồi điền vào các chỗ trống: a) Trong các loại củ, quả, hạt...
Bài 1,2,3, 4,5,6 trang 155 Hóa lớp 9: Saccarozơ
Bài 1,2,3, 4,5,6 trang 155 Hóa lớp 9: Saccarozơ
Chươn 5 Bài 51: giải bài 1, 2,3,4,5,6 trang 155 SGK Hóa học lớp 9. Bài 1: Khi pha nước giải khát có nước đá người ta có thể làm như sau: a) Cho nước đá vào nước, cho đường, rồi khuấy. b) Cho đường...
Bài tập 1,2,3, 4 trang 152 Hóa lớp 9: Glucozơ
Bài tập 1,2,3, 4 trang 152 Hóa lớp 9: Glucozơ
Bài 50 Hóa 9 - giải bài 1, 2,3,4 trang 152 SGK Hóa 9: Glucozơ - Chương 5. Tính chất hóa học 1. Tác dụng với dung dịch nitrat bạc trong ammoniac (phản ứng tráng bạc) C6H12O6  + Ag2O -ddNH3->  2Ag + C6H12O7 (dd) (axit...
Giải bài 1,2,3, 4,5 ,6,7 trang 148,149 Hóa lớp 9: Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo
Giải bài 1,2,3, 4,5 ,6,7 trang 148,149 Hóa lớp 9: Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo
Bài 48 chương 5 Hóa 9 - Luyện tập: bài 1, 2 trang 148; bài 3,4,5,6,7 trang 149. Bài 1 : Cho các chất sau : rượu etylic, axit.axetic, chất béo. Hỏi : a) Phân tử chất nào có nhóm – OH ?...
Bài 1,2,3, 4 trang 147 Hóa 9: Chất béo
Bài 1,2,3, 4 trang 147 Hóa 9: Chất béo
Bài 47 chương 5 hóa 9: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 147 SGK Hóa 9. A. Lý thuyết 1. Trạng thái tự nhiên và tính chất vật lí. a) Trạng thái tự nhiên Chất béo gồm mỡ lấy từ động vật và dầu...
Bài 1,2,3, 4,5 trang 144 SGK môn Hóa 9: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
Bài 1,2,3, 4,5 trang 144 SGK môn Hóa 9: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
giải bài 1, 2, 3, 4,5 trang 144 : Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic Phương trình P/ứ minh họa : CH2 = CH2 + H – OH   --H2SO4 đặc,tº->  CH3 ­- CH2 –OH CH3 ­- CH2 –OH...
Bài 1,2,3, 4,5, 6,7,8 trang 143 SGK Hóa học 9: Axit axetic
Bài 1,2,3, 4,5, 6,7,8 trang 143 SGK Hóa học 9: Axit axetic
giải bài 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8 trang 143 SGK Hóa 9: Axit axetic - Chương 5 hóa. Bài 1: Hãy điền những từ thích hợp vào các chỗ trống: a) Axit axetic là chất ..., không màu, vị..., tan ......
Giải bài 1,2,3, 4,5 trang 139 SGK Hóa 9: Rượu etylic
Giải bài 1,2,3, 4,5 trang 139 SGK Hóa 9: Rượu etylic
Giải bài 1, 2, 3, 4,5 trang 139 : Rượu etylic - Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime Bài 1 Rượu etylic phản ứng được với natri vì: a. Trong phân tử có nguyên tử oxi b. Trong phân tử có nguyên tử hidro...