Bài tập Lý lớp 9

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Bài tập Lý lớp 9
Giải bài tập SGK Lý 9 chương 12,3,4: Điện học, Điện từ học, Quang học, Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng (sách Vật Lý 9).
Mắt cận và mắt lão: Bài C1- C8 trang 131,132 Vật Lý 9
Mắt cận và mắt lão: Bài C1- C8 trang 131,132 Vật Lý 9
Bài 49 Lý 9 - Giải bài tập C1, C2, C3, C4 trang 131; bài C5, C6, C7, C8 trang 132 SGK Vật Lý 9: Mắt cận và mắt lão. 1. Những biều thức nào sau đây là triệu chứng của tật cận thị ? +...
Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6 trang 128,129,130 Sách giáo khoa Lý 9: Mắt
Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6 trang 128,129,130 Sách giáo khoa Lý 9: Mắt
Bài 48 Lý 9 - Giải bài tập C1 trang 128; C2,C3 trang 129; C4, C5, C6 trang 130 SGK Vật Lý 9: Mắt. 1. Nêu những điểm giống nhau về cấu tạo giữa con mắt và máy ảnh. Thể thủy tinh đóng vai trò...
Bài C1- C6 SGK trang 126,127 vật lý 9: Sự tạo ảnh trong máy ảnh
Bài C1- C6 SGK trang 126,127 vật lý 9: Sự tạo ảnh trong máy ảnh
Bài 47 LÝ 9 - Giải bài tập C1,C2 trang 126; C3, C4, C5, C6 trang 127 SGK Vật Lý 9: Sự tạo ảnh trong máy ảnh. 1. Ảnh của vật trên tấm kính mở (đóng vai trò của phim) là ảnh thật hay ảnh ảo...
Lý lớp 9: Giải bài C1- C8 trang 122,123 – Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì
Lý lớp 9: Giải bài C1- C8 trang 122,123 – Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì
Bài 45 chương 2 Lý 9 - Giải bài tập C1, C2, C3, C4 trang 122; bài C5, C6, C7, C8 trang 123 SGK Vật Lý 9: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì. 1. Hãy làm thí nghiệm để chứng...
Giải bài C1- C9 trang 119,120,121 Sách giáo khoa Lý 9: Thấu kính phân kì
Giải bài C1- C9 trang 119,120,121 Sách giáo khoa Lý 9: Thấu kính phân kì
Bài 44 -  Giải bài tập C1, C2, C3 trang 119; C4, C5, C6 trang 120; bài C7,C8,C9 trang 121 SGK Vật Lý lớp 9. 1. Hãy tìm cách nhận biết thấu-kính hội-tụ trong hai loại thấu kính có ở phòng thí nghiệm. -Thấu...
Giải bài C1- C7 SGK trang 116,117,118 Lý 9: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ
Giải bài C1- C7 SGK trang 116,117,118 Lý 9: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ
Chương 3 bài 43 - Giải bài tập C1,C2,C3 trang 116; bài C4,C5 trang 117; bài C6,C7 trang 118 SGK Vật Lý 9: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. 1. Đặt vật ở xa thấu kính và màn ở sát...
Bài tập C1- C8 trang 113,114,115 SGK Lý 9: Thấu kính hội tụ
Bài tập C1- C8 trang 113,114,115 SGK Lý 9: Thấu kính hội tụ
Bài 42 - Giải bài tập C1,C2 trang 113; C3,C4 ,C5,C6 trang 114; C7,C8 trang 115 SGK Vật Lý 9 1. Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu-kính có đặc điểm gì mà người ta gọi thấu kính đó là thấu-kính hội tụ? Một chùm...
Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ (Giải bài C1- C4 trang 111,112 vật lý 9)
Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ (Giải bài C1- C4 trang 111,112 vật lý 9)
Bài 41 chương 3 Lý 9 - Giải bài tập C1, C2 trang 111; bài C3, C4 trang 112 SGK: Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ. 1. Chứng minh rằng đường nối các vị trí A, I, A’ là đường truyền...
Bài C1- C8 trang 109,110 Vật Lý 9: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
Bài C1- C8 trang 109,110 Vật Lý 9: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
Bài 40 Chương 3: Quang Học - Giải bài tập C1, C2, C3, C4 trang 109; bài C5, C6, C7, C8 trang 110 Vật Lý 9: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Bài 1 trang 109: Quan sát hình 40.2 và nêu nhận xét...
Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8,9 ,10,11, 12,13 trang 105,106 Lý lớp 9: Tổng kết chương 2
Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8,9 ,10,11, 12,13 trang 105,106 Lý lớp 9: Tổng kết chương 2
Ôn tập chương 2 - Giải bài tập 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7 trang 105; bài 8, 9, 10 ,11, 12, 13 trang 106 SGK Vật Lý 9: Tổng kết chương 2 Điện từ học 1. Viết đầy đủ các câu sau...