Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9

Thi cuối học kì 2 môn Sinh 9 Phòng GD Thành Phố Thủ Dầu Một: Địa y sống bám trên cành cây là ví dụ cho mối quan hệ?

CHIA SẺ

Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Sinh lớp 9 của Phòng GD Thành Phố Thủ Dầu Một đã được cập nhật chi tiết dưới đây: Môi trường sống của sinh vật là gì? Các loại môi trường sống của sinh vật? Ví dụ (2 điểm)

Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy chọn và ghi lại mẫu tự ở đầu phương án trả lời đúng nhất

Câu 1: Địa y sống bám trên cành cây là ví dụ cho mối quan hệ?

A. Cộng sinh

B. Kí sinh

C. Hội sinh

D. Sinh vật ăn sinh vật khác

Câu 2. Ánh sáng có vai trò quan trọng đối với bộ phận nào của cây:

A. Lá

B. Thân

C. Cành

D. Hoa, quả

Câu 3. Tài nguyên nào sau đây là tài nguyên vĩnh cửu?

A. Đất

B. gió

C. Rừng

D. Biển

Câu 4: Trong hệ sinh thái, hoạt động nào sau đây là của sinh vật sản xuất?

A. Không tự tổng hợp chất hữu cơ

B. Phân giải chất hữu cơ thành chất vô cơ

C. Phân giải xác động vật và thực vật

D. Tổng hợp chất hữu cơ thông qua quá trình quang hợp

Câu 5. Cây có lớp bần dày vào mùa đông do ảnh hưởng của nhân tố

A. Đất

B. Nhiệt độ

C. ánh sáng

D. Các cây sống xung quanh

Câu 6. Nhóm sinh vật nào thuộc sinh vật biến nhiệt

A. Cá chép, cóc, bồ câu, mèo rừng

B. Nấm, lúa, khỉ, thằn lằn

C. Ngô, thằn lằn, giun đất, cá chép

D. Hổ, mèo rừng, rắn, bồ câu

Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Môi trường sống của sinh vật là gì? Các loại môi trường sống của sinh vật? Ví dụ (2 điểm)

Câu 2. Ô nhiễm môi trường là gì? Nêu biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường? (2 điểm)

Câu 3 (3 điểm) Trong một quần xã có các loài sinh vật sau: cò, bọ rùa, ếch nhái, rắn, châu chấu, dê, hổ, vi sinh vật

a) Viết 4 chuỗi thức ăn có từ 4 sinh vật

b) Hãy vẽ sơ đồ một lưới thức ăn của quần xã sinh vật trên

c) Hãy xếp lưới thức ăn trên theo thành phần sinh thái.