SBT Sinh 9

Trang Chủ Sách bài tập lớp 9 SBT Sinh 9
Bài tập trắc nghiệm trang 138 SBT Sinh 9: Bảo vệ các khu rừng hiện có, kết hợp với trồng cây, gây rừng là biện pháp rất quan trọng nhằm…… (1)… và………(2)….. môi trường đang bị suy thoái
Bài tập trắc nghiệm trang 138 SBT Sinh 9: Bảo vệ các khu rừng hiện có, kết hợp với trồng cây, gây rừng là biện pháp rất quan trọng...
Chương IX. Bảo vệ môi trường - SBT Sinh học lớp 9: Giải bài tập trắc nghiệm trang 138 Sách bài tập Sinh học 9. Câu 43: Điền từ, cụm từ phù hợp vào chỗ trống (...) trong các...
Bài tập trắc nghiệm trang 137 SBT Sinh 9: Bảo vệ môi trường là vấn đề cấp thiết có liên quan đến các vấn đề về xã hội?
Bài tập trắc nghiệm trang 137 SBT Sinh 9: Bảo vệ môi trường là vấn đề cấp thiết có liên quan đến các vấn đề về xã hội?
Chương IX. Bảo vệ môi trường - SBT Sinh học lớp 9: Giải bài tập trắc nghiệm trang 137 Sách bài tập Sinh học 9. Câu 36: Luật Bảo vệ môi trường nghiêm cấm; Bảo vệ môi trường là...
Bài tập trắc nghiệm trang 136 SBT Sinh 9: Luật Bảo vệ môi trường được ban hành nhằm ngăn chặn các hành vi gây ô nhiễm môi trường?
Bài tập trắc nghiệm trang 136 SBT Sinh 9: Luật Bảo vệ môi trường được ban hành nhằm ngăn chặn các hành vi gây ô nhiễm môi trường?
Chương IX Bảo vệ môi trường - SBT Sinh học lớp 9: Giải bài tập trắc nghiệm trang 136 Sách bài tập Sinh học 9. Câu 29: Ao, hồ, sông, suối là; Luật Bảo vệ môi trường được ban hành...
Bài tập trắc nghiệm trang 135 SBT Sinh 9: Tài nguyên nào sau đây được bảo vệ sẽ có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ đất, nước và các tài nguyên sinh vật khác
Bài tập trắc nghiệm trang 135 SBT Sinh 9: Tài nguyên nào sau đây được bảo vệ sẽ có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ đất,...
Chương IX. Bảo vệ môi trường - SBT Sinh học lớp 9: Giải bài tập trắc nghiệm trang 135 Sách bài tập Sinh học 9. Câu 22: Việc khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã...
Bài tập trắc nghiệm trang 134 SBT Sinh 9: Việc khai thác, vận chuyển và sử dụng không hợp lí các khoáng sản sẽ làm mất đất, mất rừng?
Bài tập trắc nghiệm trang 134 SBT Sinh 9: Việc khai thác, vận chuyển và sử dụng không hợp lí các khoáng sản sẽ làm mất đất, mất rừng?
Chương IX. Bảo vệ môi trường - SBT Sinh học lớp 9: Giải bài tập trắc nghiệm trang 134 Sách bài tập Sinh học 9. Câu 15: Nguyên nhân nào là chủ yếu gây nên hạn hán và lũ...
Bài tập trắc nghiệm trang 132 Sách BT Sinh 9: Tài nguyên thiên nhiên là nguồn vật chất sơ khai được hình thành và tồn tại trong tự nhiên mà con người có thể sử dụng được trong cuộc sống?
Bài tập trắc nghiệm trang 132 Sách BT Sinh 9: Tài nguyên thiên nhiên là nguồn vật chất sơ khai được hình thành và tồn tại trong tự nhiên...
Chương IX. Bảo vệ môi trường - SBT Sinh học lớp 9: Giải bài tập trắc nghiệm trang 132 Sách bài tập Sinh học 9. Câu 8: Khi có thực vật bao phủ, đất sẽ; Tài nguyên thiên nhiên là...
Bài tập trắc nghiệm trang 131 SBT Sinh 9: Để bảo vệ đất, cần sử dụng đất đúng mục đích, hạn chế ô nhiễm môi trường đất và nâng cao độ màu mỡ của đất trồng trọt?
Bài tập trắc nghiệm trang 131 SBT Sinh 9: Để bảo vệ đất, cần sử dụng đất đúng mục đích, hạn chế ô nhiễm môi trường đất và nâng...
Chương IX. Bảo vệ môi trường - SBT Sinh học lớp 9: Giải bài tập trắc nghiệm trang 131 Sách bài tập Sinh học 9. Câu 1: Có các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu nào; Để bảo vệ...
Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 130 SBT Sinh 9: Theo Luật Bảo vệ môi trường, khi vi phạm các điều cấm của Luật Bảo vệ môi trường, gây ra sự cố môi trường thì tổ chức và cá nhân có trách nhiệm như thế nào
Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 130 SBT Sinh 9: Theo Luật Bảo vệ môi trường, khi vi phạm các điều cấm của Luật Bảo vệ môi trường,...
Chương IX. Bảo vệ môi trường - SBT Sinh học lớp 9: Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 130 Sách bài tập Sinh học 9. Câu 6: Hiệu quả của biện pháp trồng cây, gây rừng đối...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 130 SBT Sinh 9: Nguồn tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận. Chúng ta khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên như thế nào để phát triển bền vững
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 130 SBT Sinh 9: Nguồn tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận. Chúng ta khai thác và sử dụng nguồn...
Chương IX. Bảo vệ môi trường - SBT Sinh học lớp 9: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 130 Sách bài tập Sinh học 9. Câu 1: Tài nguyên rừng thuộc loại tài nguyên tái sinh hay...
Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 127 SBT Sinh 9: Vì sao cần bảo vệ hệ sinh thái biển và hệ sinh thái nông nghiệp ? Biện pháp chủ yếu để bảo vệ các hệ sinh thái này là gì
Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 127 SBT Sinh 9: Vì sao cần bảo vệ hệ sinh thái biển và hệ sinh thái nông nghiệp ? Biện pháp...
Chương IX. Bảo vệ môi trường - SBT Sinh học lớp 9: Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 127 Sách bài tập Sinh học 9. Giải bài tập trang 127 chương IX Bảo vệ môi trường Sách...