Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử Chương 1 Phần 1: Tổ chức hiệp ước Vác-xa-va ra đời (14 -5 -1955) nhằm mục đích gì?

CHIA SẺ

Tổ chức hiệp ước Vác-xa-va ra đời (14 -5 -1955) nhằm mục đích gì? Chống lại sự hiếu chiến của Mĩ và khối NATO … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử Chương 1 Phần 1. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Mục đích ra đời và những thành tựu của Hội đồng tương trợ kinh tế trong những năm 1951 – 1973?

2. Tổ chức hiệp ước Vác-xa-va ra đời (14 -5 -1955) nhằm mục đích gì?


1. Mục đích ra đời và những thành tựu của Hội đồng tương trợ kinh tế trong những năm 1951 – 1973:

– Mục đích: giúp đỡ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các nước thành viên, hỗ trợ nhau trong nghiên cứu khoa học.

– Thành tựu:

  +Tốc độ tăng trưởng công nghiệp 10% / năm.

  +Thu nhập quốc dân (1950 – 1973) tăng 5,7 lần.

  + Liên Xô cho các nước trong khối vay 13 tỉ rúp, viện trợ không hoàn lại 20 tỉ rúp.

2. Tổ  chức hiệp ước  Vác-xa-va ra đời  (14 – 5 – 1955) nhằm mục đích là gì ?

Tổ chức hiệp ước Vác-xa-va (14/5/1955 – 1/7/1991 ) với mục đích:

 – Chống lại sự hiếu chiến của Mĩ và khối NATO.

 – Để bảo vệ an ninh châu Âu và thế giới.

 – Đây là liên minh phòng thủ quân sự và chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.