Bài tập Sinh học 9

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Bài tập Sinh học 9
Giải bài tập Sinh 9: Đáp án và trả lời câu hỏi, bài tập trong SGK môn Sinh học lớp 9 phần Di truyền và biến dị; phần Sinh vật và môi trường.
Thành tựu chọn lọc giống ở Việt Nam: Bài tập 1,2,3 trang 111 Sinh học 9
Bài 37 Chương 6: Giải bài 1,2,3 trang 111 SGK Sinh 9: Thành tựu chọn lọc giống ở Việt Nam. Bài 1: Trong chọn giống cây trồng, người ta đã sử dụng những phương pháp nào? Phương pháp nào được xem là cơ...
Giải bài tập Ôn tập phần sinh vật và môi trường ( Bài 1- 10 trang 190 Sinh học 9)
Giải bài tập Ôn tập phần sinh vật và môi trường ( Bài 1- 10 trang 190 Sinh học 9)
Bài 40: Ôn tập phần sinh vật và môi trường: Hướng dẫn giải bài tập 1,2,3,4,5 ,6,7,8,9, 10 trang 190 Sinh Học lớp 9. Bài 1: Có thể căn cứ vào đặc điểm hình thái để phân biệt được tác động của...
Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái- Giải bài 1,2,3,4 trang 183 SGK Sinh 9
Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái- Giải bài 1,2,3,4 trang 183 SGK Sinh 9
Bài 60 Chương 4: Giải bài 1,2,3,4 trang 183 SGK Sinh 9: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái (HST). Bài 1: Hãy nêu các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trên Trái Đất, lấy ví dụ. Các kiểu HST chủ yếu trên...
Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã: Bài 1,2 trang 179 SGK môn sinh 9
Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã: Bài 1,2 trang 179 SGK môn sinh 9
Bài 59 Chương 4: Giải bài 1,2 trang 179 SGK Sinh 9: Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã. Bảo vệ các khu rừng hiện có, kết hợp với trồng cây gây rừng là biện pháp rất quan...
Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên: Bài tập 1,2,3,4 trang 177 SGK Sinh học 9
Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên: Bài tập 1,2,3,4 trang 177 SGK Sinh học 9
Bài 58 - Giải bài 1,2,3,4 trang 177 SGK Sinh 9: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên - Chương 4. Bài 1: Tài nguyên không tái sinh và tái sinh khác nhau như thế nào? -     Tài nguyên không tái sinh...
Ô nhiễm môi trường (tiếp theo): Bài 1,2 trang 169 Sinh lớp 9
Ô nhiễm môi trường (tiếp theo): Bài 1,2 trang 169 Sinh lớp 9
Bài 55 Chương 3: Giải bài 1,2 trang 169 SGK Sinh 9: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo) Bài 1: Nêu các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường. Có nhiều biện pháp chống ô nhiễm như các biện pháp xử lí chất...
Sinh 9 bài 53 Ô nhiễm môi trường: Bài 1,2,3,4 trang 165
Sinh 9 bài 53 Ô nhiễm môi trường: Bài 1,2,3,4 trang 165
Bài 53 Chương 3: Giải bài 1,2,3,4 trang 165 SGK Sinh 9 Bài 1: Những hoạt động nào của con người gây ô nhiễmmôi trường ? Ô nhiễm do hoạt động giao thông vận tải, sản xuất công nghiệp, chất thải trong sinh...
Tác động của con người đối với môi trường: Giải bài 1,2 Sinh lớp 9 trang 160
Tác động của con người đối với môi trường: Giải bài 1,2 Sinh lớp 9 trang 160
Giải bài 1,2 trang 160 SGK Sinh 9: Tác động của con người đối với môi trường - Chương 3 Con người, dân số và môi trường. Nhiều hoạt động của con người gây hậu quả xấu đối với môi trường:...
Hệ sinh thái: Giải bài 1,2 trang 153 Sinh học 9
Hệ sinh thái: Giải bài 1,2 trang 153 Sinh học 9
Bài 50 - Chương 2: Giải bài 1,2 trang 153 SGK Sinh 9 Bài 1: Hãy cho ví dụ về một hệ sinh thái, phân tích các thành phần sinh thái đó Ví dụ hệ sinh thái nước đứng ở một ao, gồm...
Quần xã sinh vật: Giải bài 1,2,3,4 trang 149 Sinh học 9
Quần xã sinh vật: Giải bài 1,2,3,4 trang 149 Sinh học 9
Bài 49 Chương 2: Giải bài 1,2,3,4 trang 149 Môn Sinh học 9 Bài 1: Thế nào là một quần xã? Quần xã khác với quần thể như thế nào? -     Quần xã sinh vật là tập hợp nhiều quần thể sinh vật...