SBT Địa lí 9

Trang Chủ Sách bài tập lớp 9 SBT Địa lí 9
Đề kiểm tra học kì II Địa 9 SBT Địa lớp 9: Trình bày những đặc điểm nổi bật về vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên của Tây Nguyên (đất, rừng, khí hậu, nước và khoáng sản)
Đề kiểm tra học kì II Địa 9 SBT Địa lớp 9: Trình bày những đặc điểm nổi bật về vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên...
Đề kiểm tra học kì II Địa lí 9 - SBT Địa lớp 9. Giải bài/câu 1,2,3,4 bài tập trang 98 SBT Địa lý 9. Câu 2. Phân tích những điều kiện thuận lợi để xây dựng Vùng Đồng...
Bài 40. Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí SBT Địa lớp 9: Quan sát hình 40.1 trang 145 SGK, ghi chữ Đ vào □ những nhận xét đúng
Bài 40. Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí SBT Địa lớp 9: Quan...
Bài 40: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí - SBT Địa lớp 9. Giải câu 2, câu 3, bài tập trang 95 SBT...
Bài 39. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo (tiếp theo) SBT Địa lớp 9: Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ tình hình phát triển của ngành thác và chế biến khoáng sản biển ở nước ta
Bài 39. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo (tiếp theo) SBT Địa lớp 9: Hoàn thành sơ đồ dưới...
Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo (tiếp theo) - SBT Địa lớp 9. Giải câu 1, câu 2, bài tập trang 92 SBT Địa lý 9. Câu...
Bài 38. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo SBT Địa lớp 9: Đường bờ biển và diện tích vùng biển nước ta là 3620 km và trên 1 triệu km2?
Bài 38. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo SBT Địa lớp 9: Đường bờ biển và diện tích vùng...
Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo - SBT Địa lớp 9. Giải bài/câu 1,2,3,4, 5 bài tập từ trang 89 - 91 SBT Địa lý 9. Câu...
Bài 37. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long SBT Địa lớp 9: Những thế mạnh để phát triển ngành thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long là gì?
Bài 37. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long SBT Địa lớp 9:...
Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long - SBT Địa lớp 9. Giải bài 1,2,3 bài tập từ trang 88 -...
Bài 36. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo) SBT Địa lớp 9: Dựa vào bảng số liệu trên, vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ diện tích, sản lượng lúa năm 2010 của vùng Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước
Bài 36. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo) SBT Địa lớp 9: Dựa vào bảng số liệu trên, vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ diện tích,...
Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo) - SBT Địa lớp 9. Giải câu 1, câu 2, bài tập trang 86 SBT Địa lý 9. Câu 2. Nối ô chữ ở cột A với những ô...
Bài 35. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long SBT Địa lớp 9: Tại sao đưa vấn đề nâng cao mặt bằng dân trí và phát triển đô thị ở đồng bằng này
Bài 35. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long SBT Địa lớp 9: Tại sao đưa vấn đề nâng cao mặt bằng dân trí và phát triển đô thị ở...
Bài 35: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long - SBT Địa lớp 9. Giải bài 1,2,3 bài tập trang 85 SBT Địa lý 9. Câu 2. Nối chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột...
Bài 34. Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ SBT Địa lớp 9: Vẽ biểu đồ thanh ngang thể hiện tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu cho các ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ so với cả nước
Bài 34. Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ SBT Địa lớp 9: Vẽ biểu đồ thanh ngang thể hiện tỉ...
Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ - SBT Địa lớp 9. Giải bài/câu 1,2,3,4 bài tập từ trang 82 - 84 SBT Địa lý 9. Câu 2. Nối...
Bài 33. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) SBT Địa lớp 9: Nhưng tỉ trọng tổng mức bán lẻ hàng hoá đạt…….% năm 2002. Số lượng hành khách vận chuyển đạt tỉ lệ….. % năm 2002
Bài 33. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) SBT Địa lớp 9: Nhưng tỉ trọng tổng mức bán lẻ hàng hoá đạt…….% năm 2002. Số lượng hành khách vận chuyển...
Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) - SBT Địa lớp 9. Giải bài 1,2,3 bài tập trang 80 SBT Địa lý 9. Câu 2. a) Điền nội dung thích hợp vào những chỗ trống để hoàn thành...
Bài 32. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) SBT Địa lớp 9: Kết hợp với SGK, vốn hiểu biết và lược dồ vừa hoàn thành, trình bày ti hình trồng một số cây công nghiệp lâu năm ở Đông Nam Bộ
Bài 32. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) SBT Địa lớp 9: Kết hợp với SGK, vốn hiểu biết và lược dồ vừa hoàn thành, trình bày ti hình...
Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) - SBT Địa lớp 9: Giải bài/câu 1,2,3,4 bài tập từ trang 78 - 79 SBT Địa lý 9. Câu 2. Nối ô chữ số (1), ô chữ số (2) với...