Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 Thi cuối kì 2 lớp 6 toán có đáp án chi tiết...

Thi cuối kì 2 lớp 6 toán có đáp án chi tiết – Bình Giang năm 2015

CHIA SẺ

Đề thi học kì 2 Toán lớp 6 năm học 2015 có đáp án đi kèm. Đề này được các bạn trên Dethikiemtra.com đánh giá là khá hay.

Câu 1 (3,0 điểm). Tính

Câu 2 (2,0 điểm). Tìm x biết:

Câu 3 (2,0 điểm).

Bạn Nam đọc hết một quyển sách dày 200 trang trong ba ngày. Ngày thứ nhất bạn Nam đọc được 1/5 số trang sách, ngày thứ hai đọc được 1/2 số trang sách còn lại.

1) Hỏi mỗi ngày bạn Nam đã đọc được bao nhiêu trang sách?

2) Tính tỉ số phần trăm trang sách Nam đọc được của ngày thứ nhất so với tổng số trang sách.

Câu 4 (2,0 điểm).

Cho hai góc kề bù là ∠xOz  và ∠yOz  với ∠xOz = 1200

1) Tính ∠yOz.

2) Vẽ tia Ot là tia phân giác của ∠xOz. Chứng tỏ rằng tia Oz là tia phân giác của ∠yOt.

Câu 5 (1,0 điểm).

Tìm các cặp số nguyên x, y thỏa mãn

–––––––– Hết ––––––––

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM

————- HẾT —————-

Quảng cáo
CHIA SẺ