Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Kiểm tra học kì 2 môn Sử lớp 8 năm 2020: Phong trào Cần Vương bùng nổ trong hoàn cảnh nào?

CHIA SẺ

Mời các em cùng tham khảo chi tiết đề kiểm tra học kì 2 môn Sử năm học 2019 – 2020 lớp 9.

Câu 1(3đ): Phong trào Cần Vương bùng nổ trong hoàn cảnh nào? Tại sao nói cuộc  khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương?

Câu 2(3đ): Cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỷ XX xã hội Việt Nam có những giai cấp, tầng lớp nào? Thái độ của họ đối với cách mạng ra sao?

Câu 3(4đ):

Vì sao Nguyễn Tất Thành lại ra đi tìm đường cứu nước? Hướng đi của Người có gì mới so với những nhà yêu nước chống Pháp trước đó?