Trang Chủ Chủ đề Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Đề thi học kì 2 môn Toán trường THCS Tân Tạo 2020: Tính số học sinh giỏi, khá và trung bình của lớp 6A trong học kì 1
Đề thi học kì 2 môn Toán trường THCS Tân Tạo 2020: Tính số học sinh giỏi, khá và trung bình của lớp 6A trong học kì 1
Trường THCS Tân Tạo tổ chức kiểm tra cuối năm học 2019 - 2020 môn Toán lớp 6, đề thi gồm 6 câu hỏi tự luận được cập nhật chi tiết dưới đây Câu 1.(3 điểm) a) Tính:  b) Tìm x, biết:  c)...
Đề thi kì 2 môn Toán lớp 6 trường THCS Thống Nhất:  Cho các số nguyên: 2; 0; –25; –19. Hãy sắp xếp các số đã cho theo thứ tự tăng dần
Đề thi kì 2 môn Toán lớp 6 trường THCS Thống Nhất:  Cho các số nguyên: 2; 0; –25; –19. Hãy sắp xếp các số đã cho theo thứ...
Cho các số nguyên: 2; 0; –25; –19. Hãy sắp xếp các số đã cho theo thứ tự tăng dần... được trích trong đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán của trường THCS Thống Nhất Bài 1. (2,0...
[Huyện Thanh Oai] kiểm tra kì 2 môn Toán lớp 6: Vẽ Om là tia phân giác của góc xOy, On là tia phân giác của góc xOz. Tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?
[Huyện Thanh Oai] kiểm tra kì 2 môn Toán lớp 6: Vẽ Om là tia phân giác của góc xOy, On là tia phân giác của góc xOz. Tia...
Phòng GD & ĐT Huyện Thanh Oai tổ chức kiểm tra kiến thức cuối học kì 2 môn Toán lớp 6... Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. Vẽ 2 tia Oy và Oz sao cho góc...
Thi kì 2 môn Toán lớp 6 – Phòng GD Quận 3: Cho góc bẹt xOy. Vẽ tia Ot sao cho yOt = 40o. Tính số đo của góc xOt
Thi kì 2 môn Toán lớp 6 – Phòng GD Quận 3: Cho góc bẹt xOy. Vẽ tia Ot sao cho yOt = 40o. Tính số đo của góc...
Các em cùng tham khảo đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 của Phòng GD & ĐT Quận 3, đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm) Trong...
Kiểm tra môn Toán Phòng GD Tam Đảo lớp 6: Tính số học sinh trung bình của lớp 6A và tỉ số phần trăm học sinh giỏi so với cả lớp.
Kiểm tra môn Toán Phòng GD Tam Đảo lớp 6: Tính số học sinh trung bình của lớp 6A và tỉ số phần trăm học sinh giỏi so với...
Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán của Phòng GD & ĐT Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc...tính số học sinh trung bình của lớp 6A và tỉ số phần trăm học sinh giỏi so với cả lớp. Câu...
Chia sẻ đề thi cuối năm môn Toán lớp 6 trường THCS Huỳnh Thúc Kháng: Ba lớp 6A, 6B, 6C có tất cả 120 học sinh. Số học sinh...
Ba lớp 6A, 6B, 6C có tất cả 120 học sinh. Số học sinh lớp 6A chiếm 1/3 tổng số học sinh. Số học sinh lớp 6B chiếm 45% số học sinh còn lại. Tính số học sinh lớp...
[Phòng GD Cam Lộ] thi môn Toán lớp 6 cuối học kì 2: Tính tỉ số phần trăm học sinh đạt điểm giỏi so với học sinh cả lớp
[Phòng GD Cam Lộ] thi môn Toán lớp 6 cuối học kì 2: Tính tỉ số phần trăm học sinh đạt điểm giỏi so với học sinh cả lớp
Dưới đây là đề kiểm tra chất lượng cuối năm học lớp 6 môn Toán của Phòng GD & ĐT Cam Lộ, đề thi gồm 5 bài cụ thể như sau: Câu 1: (2 điểm) Cho các phân số: a) Rút gọn...
Đáp án đề thi kì 2 môn Toán lớp 6 – Phòng GD Phù Yên: Học sinh lớp 6a có 20 em, biết số học sinh nữ chiếm 3/10 tổng số học sinh lớp. Tính số học sinh nam và nữ  Câu 6: (1,5 điểm)
Đáp án đề thi kì 2 môn Toán lớp 6 – Phòng GD Phù Yên: Học sinh lớp 6a có 20 em, biết số học sinh nữ chiếm 3/10...
Chi tiết đề kiểm tra cuối năm học lớp 6 môn Toán của Phòng GD & ĐT Phù Yên... Học sinh lớp 6a có 20 em, biết số học sinh nữ chiếm 3/10 tổng số học sinh lớp. Tính số...
Chia sẻ đề kiểm tra lớp 6 Phòng GD Lâm Đồng môn Toán: Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?
Chia sẻ đề kiểm tra lớp 6 Phòng GD Lâm Đồng môn Toán: Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?
Chi tiết đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán của Phòng GD & ĐT Lâm Đồng lớp 6, đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm). Trong mỗi câu từ...
[Phòng GD Đức Thọ] thi kì 2 lớp 6 môn Toán: Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
[Phòng GD Đức Thọ] thi kì 2 lớp 6 môn Toán: Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
Mời các em học sinh cùng nhau tham khảo đề kiểm tra kiến thức cuối năm học lớp 6 môn Toán được Phòng GD & ĐT Đức Thọ tổ chức thi Tính (ghi kết quả dưới dạng phân số tối...