Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7 Tưởng dễ nhưng không dễ với đề thi học kì 2 môn...

Tưởng dễ nhưng không dễ với đề thi học kì 2 môn Toán 7 năm 2015 này

CHIA SẺ

Làm thế nào để có kiến thức và kỹ năng làm bài để đạt điểm cao trong bài kiểm tra sắp tới? Dethikiemtra.com gửi tới các em học sinh lớp 7: Đề thi học kì 2 môn Toán  năm học 2015 có đáp án chi tiết.

1.

1) Tính giá trị của biểu thức

a) A = x + 2y tại x = – 3, y = 2;

b) D = x2 + 2x + 1 tại x = – 1.

2) Thu gọn, sắp xếp theo lũy thừa giảm của biến, tìm bậc của đa thức

P(x) = 4x – 3 + 7x2 – 2x + 8x4 + 3x3 – 8x4 – 5x3

2. Cho hai đa thức:

M = x2 – 2xy + 5x + 1 , N = 2x2 + 3xy – 4x – 2. Tính:

1) M + N.

2) M – N.

3. Tìm nghiệm của các đa thức:

1) 2x – 6.

2)  2x2 – 8x

4. Cho tam giác ABC (AB < AC), đường phân giác AM  Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD = A
B.Tia AB cắt tia DM tại E.

Chứng minh rằng:

1) MB = MD .

2) Tam giác MEC cân.

3) BM < MC.

5 Chứng tỏ rằng đa thức f(x) = x (x +1) + (x+1) + 1  không có nghiệm.


Xem Đáp án:

Chú ý: – Giáo viên có thể chia nhỏ biểu điểm

– Học sinh có thể làm cách khác, đúng vẫn chấm điểm tối đa.

CHIA SẺ