Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Đề thi học kì 2 môn Toán trường THCS Tân Tạo 2020: Tính số học sinh giỏi, khá và trung bình của lớp 6A trong học kì 1

CHIA SẺ

Trường THCS Tân Tạo tổ chức kiểm tra cuối năm học 2019 – 2020 môn Toán lớp 6, đề thi gồm 6 câu hỏi tự luận được cập nhật chi tiết dưới đây

Câu 1.(3 điểm)

a) Tính: \frac{5}{4}-\frac{7}{2}-\frac{-13}{8}

b) Tìm x, biết: \frac{4}{3} x-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}

c) Tìm x, biết: \left(x-\frac{3}{5}\right): \frac{11}{6}=\frac{-2}{5}

Câu 2.(1 điểm) Lan mỗi ngày đi học ở trường được mẹ cho 10 000 đồng, còn thứ 7 và chủ nhật Lan không đi học ở trường nên mẹ chỉ cho có 8 000 đồng mỗi ngày. Trong một ngày Lan chỉ xài hết 7 000 đồng, số tiền còn lại sau một ngày được Lan bỏ vào ống heo tiết kiệm. Hỏi sau năm tuần bỏ vào ống heo tiết kiệm Lan để dành được bao nhiêu tiền?

Câu 3.(1 điểm) Trong học kỳ 1, lớp 6A có 40 bạn học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, khá, trung bình và không có học sinh yếu, kém. Biết rằng số học sinh giỏi bằng 25% số học sinh cả lớp, số học sinh khá bằng \frac{3}{5}số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi, khá và trung bình của lớp 6A trong học kì 1.

Câu 4.(1 điểm) Nhà bạn Đào có một thùng gạo đã được đổ đầy gạo bên trong, sau hai tuần sử dụng thì gia đình bạn đã dùng hết \frac{4}{7} số gạo có trong thùng, và chỉ còn lại có 9 kilogam gạo. Hỏi khối lượng gạo ban đầu trong thùng khi được đổ đầy là bao nhiêu kilogam?

Câu 5.(1 điểm) Bạn Long có tổng cộng 77 viên bị gồm ba loại là: bị xanh, bi đỏ, bi vàng. Biết rằng\frac{2}{3} số viên bi xanh bằng \frac{6}{5}số viên bi đỏ và bằng \frac{8}{7} số viên bi vàng. Hỏi bạn Long có bao nhiêu viên bị mỗi loại?

Câu 6.(3 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho xOy = 60°, xOz=120°.

a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz thì tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) So sánh các góc xOy và yOz?

c) Tia Oy có là tia phân giác của góc xOz không? Vì sao?